Podrobnosti o produktu

Servisní tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2
Servisní tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2

Servisní tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2


Firma: Blue Panther s.r.o.
Kategorie: Měřicí přístroje
www produktu:


zpět

MotorAnalyzer 2 je multifunkční tester elektrických motorů a vinutí s rázovým generátorem a vnitřní pamětí pro ukládání výsledků měření a jejich následný tisk do protokolu.
Spojuje v sobě dvanáct různých testovacích metod včetně režimu automatického testování, což z něj v kombinaci s extrémně kompaktní konstrukcí a napájením z akumulátoru činí ideální nástroj pro testování motorů v provozu.

Provozní tester elektromotorů MotorAnalyzer 2 je přístroj pro ověřování motorů při údržbě " Vše v jednom".

Pro otestování motorů, ať již po opravě či při jejich pravidelné údržbě, je zapotřebí hned několik přístrojů - mikroohmmetr, izolometr, tester izolační pevnosti, příp. i rázový generátor. S každým přístrojem pak uživatel stráví spoustu času jejich připojováním, měřením a zapisováním hodnot. U třífázových motorů je navíc potřeba mnoho měření provádět třikrát, pro každou fázi (cívku) zvlášť.

Tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2 firmy Schleich v sobě kombinuje všechny vyjmenované přístroje včetně automatického úložiště naměřených hodnot. Stačí jen připojit měřicí kabely ke svorkovnici a navolit příslušný typ testu. Primární svorkovnice obsahuje zdvojené svorky pro každou fázi, umožňuje tak přesné měření malých odporů čytřvodičovou metodou.

Pro urychlení práce je přístroj vybaven vnitřním přepínacím polem, které na měřicí svorky přenáší příslušné signály odpovídající právě prováděnému testu. Obsluha tak nemusí pro každý test měnit zapojení kabelů. Na jedno zmáčknutí tlačítka pak lze odstartovat sérii různých typů měření a pak si jen počkat na výsledek.

Nejpoužívanějším režimem u dosavadních MotorAnalyzerů je automatické testování. Také MotorAnalyzer 2 obsahuje tento režim, při kterém jsou změřeny odpory a indukčnosti všech cívek, izolační odpor vůči kostře napětím až 3 000 V a je proveden test rázovou vlnou. Změřené hodnoty jsou uloženy do paměti a porovnány mezi sebou. Na displeji je následně zobrazen výsledek testu v podobě "vyhověl/nevyhověl" na základě přípustné velikosti odchylek jednotlivých veličin.

Testovací metody:
• odpor vinutí - měření nízkých odporů všech fází najednou dvou nebo čtyřvodičovou metodou
• izolační odpor - měření stejnosměrným napětím až 6 000 V
• indexy izolace - výpočet polarizačních indexů PI nebo DAR
• izolační pevnost - měření proudu při aplikaci stejnosměrného napětí až 6 000 V
• rázová vlna - přiložení rázové vlny o amplitudě až 3 000 V všech tří fází najednou s vykreslením průběhů na displeji
• neutrální zóna - indikace odchylky od neutrální zóny komutátoru
• testování otáček - indikace směru otáčení rotačního pole na statoru, test otáčení motoru před spuštěním
• PE test - měření odporu připojení k ochrannému vodiči stejnosměrným proudem obou polarit
• turn-to-turn test - lokalizace mezizávitových poruch pomocí indukční sondy
• indukčnost - měření indukčnosti cívek střídavým napětím
• kapacita - měření kapacity izolačního systému
• automatický test


Další fota

Servisní tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2
Servisní tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2
Datum vložení: 2017/01/30 12:36:51 Datum posl. modifikace: 2017/01/30 12:36:51


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.