Roboti pomáhají v ekonomické konjunktuře i recesi

-- 30.06.2020

Každá doba nabízí svoje příležitosti. I když je ekonomická recese vnímána jako veskrze negativní, po recesi přijde konjunktura a lepší zítřky. Pro zajištění své úspěšné budoucnosti se mohou továrny připravit již nyní, protože výroby nejedou na 100 a více %, jak bylo v minulých letech zvykem.

Odstávky výrobních technologií vhodných pro modernizaci v recesi nemusí způsobovat výrobní ztráty, což byla v době mnohaleté konjunktury častá překážka pro modernizace vytížených technologií. Proto probíhající společensko-ekonomická recese, způsobená jak ekonomickým cyklem, tak prohloubená živelnou pandemií COVID-19, může být chápána jako příležitost pro rozvoj.

Jak bychom mohli pozitivně reagovat na hrozbu ekonomického propadu, která může znamenat začátek vleklé, i několikaleté recese? Jak se adaptovat na zcela jiné vnější podmínky, když jsme si po léta zvykli na neustálý růst a hojnost všeho s výjimkou lidských zdrojů? Co dělat v situaci, kdy se přerušuje výroba i v největších podnicích jako jsou např. automobilky?

Abychom mohli rozumně přežít, potřebujeme vyrábět. Pro příští konjunkturu co nejproduktivněji a nejefektivněji. Statistiky z minulých let ukázali velmi jasně - pro výrobu potřebujeme lidi a při jejich nedostatku můžeme využít pomoc robotů. Rovněž nemůžeme spoléhat na cenovou výhodnost lidské práce v regionu střední Evropy, protože náklady na lidskou práci rostou.

Nasazování robotů je nejen v souladu s technologickým pokrokem ve výrobě, ale rovněž jedním ze zásadních faktorů, který může pomoci jak s nedostatkem pracovníků z minulých let, tak můžeme s pomocí robotů lépe zvládnout i období ekonomické recese. Robot může pracovat nepřetržitě, při promyšleném nasazení je rychle návratný, obzvlášť ve vícesměnných provozech, a pokud stojí kvůli omezení výroby, není nutné mu platit 60% mzdy. Robot je velmi flexibilní stroj a pokud jeho nasazení na pracovišti ztratí smysl, můžeme ho využít na další pracoviště a aplikace.

Pokud roboty doplňuje i stále více se rozvíjející počítačové vidění, případně i kombinace s automatizovanými stroji a linkami, dostává výrobní technologie mnoho možností, jak nedostatkovou a v Evropě stále dražší lidskou práci nahradit, továrně udržet konkurenceschopnost a společnosti vysokou životní úroveň. Win-win strategie je zřejmá, ale jak na to v praxi?

Smyslem nasazování robotů je v první řadě dosažení návratnosti investice, což v případě robotů není nikterak triviální úloha. Robot totiž stále neumí nahradit člověka plně, lidská ruka má pro průmyslové roboty prozatím nedosažitelné funkčnosti. Další problém s nasazováním robotů spočívá v tom, že je podniky do výroby nasazují ostrůvkovitě s tím, že chtějí nahradit určitou operaci, kterou nyní vykonává člověk. Ale člověk nemá problém např. s uchopením neorientovaných komponentů a jejich vložením na správné místo stroje, vykonávajícího výrobní operaci. Na modernizaci výrobního procesu se zatím tovární inženýři nedívají často komplexně od vstupních surovin až po expedici výrobků. Proto se často při nasazování robotů setkáváme s problematickým zadáním, kdy jsou na jejich implementaci kladeny nároky na hranici současných technických možností. K robotu pak musí být často doplňovány přídavné technologie, jako jsou např. systémy vibračních zařízení spojených s kamerovým viděním, „nachystat“ materiál nebo komponentu do příslušné pozice, ve které je robot schopen svým chapadlem materiál uchopit a provést manipulaci nebo montáž. Na konci takových sofistikovaných zařízení se ale často vyskytuje paradoxní situace, kdy ve výrobním zařízení orientované meziprodukty padají do neorientované polohy přepravních beden, ze kterých je opět člověk nebo robot „složitě“ zakládá do další etapy výrobního procesu (strojů, linek aj.)

Smysluplné nasazení robotů/cobotů

Modernizační projekt s roboty začíná obvykle ekonomickým výpočtem jejich návratnosti vůči nákladům na manuální práci, které ale podniky často kalkulují jen v části produktivní práce, ale neberou v úvahu čas nutný na zaškolení pracovníků. Náklady na zaškolení lidí mohou být obzvlášť významné pro nové technologie nebo flexibilně se měnící výroby.

Samotná specifikace zadání rozvojových projektů, ale není pro tovární inženýring triviální úloha. Zde mohou pomoci služby inženýrské firmy, např. Compas robotika, s.r.o. (dále jen Compas), od které může zadavatel získat podpůrné služby pro plánování a realizaci rozvojových záměrů tak, aby investice dopadla úspěšně a měla co největší ekonomickou návratnost.

Inženýrské služby pro podniky, které Compas zajišťuje:

Pro realizaci projektů dodavatelské služby Compas zahrnují:

Příkladem možného nasazování robotů jsou dvě významné oblasti, jako manipulace s materiály, meziprodukty a produkty a dále robotická montáž. Několik příkladů výše uvedených služeb a dodávekuvádíme v obrazové zkratce níže.

Shrnutí

Kdy nejlépe realizovat rozvoj výrobních technologií? Příležitost k tomu nabízí současné období ekonomické recese, kdy mají výrobní podniky a jejich tovární inženýři čas přemýšlet o inovacích a dodavatelé prostor pro vývoj i výrobu a mohou nabídnout zajímavé ceny pro dodávky nových nebo modernizaci stávajících technologií. Omezení nasazení lidí ve výrobě pro rutinní manuální operace a jejich uvolnění pro tvůrčí činnosti je klíčem k budoucí konkurenceschopnosti nejen podniků v ČR, ale v celé EU.

Pokud se chcete připravit svoje rozvojové projekty a vyrábět do budoucna lépe a efektivněji, můžete využít služeb skupiny Compas v oborech mechanika a robotika, automatizace, IT pro řízení výroby (MES/MOM) a digitalizace včetně vybudování „chytrých“ továren ve vizi Průmyslu 4.0.

Autor: © Compas robotika a Compas automatizace, 5/2020, info@compas.cz , www.compas.cz