Dotazník: Dopady robotizace pracovišť

-- 26.05.2020

Pokud máte nějaké zkušenosti s roboty ve výrobě, prosíme, vyplňte dotazník k výzkumnému záměru Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví z.ú. týkající se právě robotizovaných pracovišť.

Data z dotazníkového šetření budou využita k řešení výzkumného projektu zaměřeného na dopady robotizace pracovišť. 

Jeho cílem je zjistit názory a postoje odborné veřejnosti týkající se problematiky robotizace výrobních procesů. Čas potřebný pro vyplnění dotazníku je cca 5 min. Dotazník je ANONYMNÍ a bude vyhodnocen strojově.

Dotazník naleznete na tomto odkazu.

Doplňující informace naleznete na stránkách Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (www.zuboz.cz)