Správný moment pro modernizaci skladů

-- 19.03.2020

S koncem rozšířené podpory operačních systémů Microsoft™ Windows® Embedded Handheld v lednu 2020 a Windows Embedded Compact 7 o rok později, je čas naplánovat strategii modernizace logistických zařízení. Končící podpora operačních systémů Windows vystavuje aktuálně využívaná mobilní zařízení ve skladech potenciálním problémům se zabezpečením. Do budoucna navíc limituje řešení problémů se softwarem i bezdrátovým připojením. K tomu se přidává nevyhnutelný pokles výkonu stárnoucího hardwaru a ztráty výkonnosti v porovnání se jejím zvyšováním u zařízení nových. Výše zmíněné důvody vedou lídry v oblasti logistiky k přehodnocení jejich strategií mobilních zařízení a zároveň nastolují ideální čas na zavedení větší míry automatizace ve skladech.

Klíčovým zjištěním vyplívajícím ze studie Zebra Technologies o trendech ve skladování (Warehousing Vision Study) je míra, do jaké tlak spotřebitelů na zkrácení dodacích lhůt ovlivňuje provoz skladu – 46 procent respondentů uvádí toto jako hlavní podnět svých růstových plánů. Výzkum zdůrazňuje zvýšené nároky, kterým sklady čelí: 86 procent respondentů očekává rozšíření přepravních objemů; a 81 procent investuje do řízení vráceného zboží. Tyto trendy indikují, že potřeba rozsáhlejšího prostoru je nezbytná pro velké procento dotázaných – 87 procent respondentů chystá expanzi prostor a 82 procent počítá s budováním nových kapacit. Aby bylo možné udržet nastavené tempo, je nutné zvýšit stavy zaměstnanců. Prognózy z oblasti průmyslu naznačují, že počet pracovníků se bude muset zvýšit o 17 procent na 44,6 milionu. Nábor a udržení zaměstnanců jsou horkými tématy, 60 procent dotázaných uvedlo, že se jich tato problematika úzce dotýká.     

Existuje jasný důvod, proč investovat do projektů na modernizaci skladů. 80 procent respondentů plánuje investovat do technologií na udržení konkurenceschopnosti. Zajímavé je, že 70 procent dotázaných věří, že zaměstnanci stále zůstanou přímo zapojení do pracovních postupů. To vysvětluje vysoký počet respondentů (77 procent), kteří uvádí, že obohacení pracovníků o technologie je nejlepší způsob, jak automatizovat sklad. Téměř tři čtvrtiny dotázaných plánují vybavit zaměstnance novými mobilními zařízeními.

I přesto, že velkou roli hraje končící podpora operačních systémů Embedded Handheld and Embedded Compact 7, obecným přesvědčením mezi některými respondenty je, že nová technologie zvýší produktivitu: 43 procent dotázaných se domnívá, že moderní operační systém, jako je Android ™, zlepší efektivitu zaměstnanců a 39 procent věří, že nová zařízení dopomůžou pracovníkům k rychlejšímu zvládání složitých úkolů.

Lídři v oblasti logistiky rozumí potenciálu nových technologií, 77 procent respondentů přiznává, že jsou pomalí v jejich implementaci. Pokud také uvažujete o modernizaci skladu, přinášíme několik nápadů, jak si tento proces usnadnit a výhody, které vám to přinese. 

Usnadnění implementace nového zařízení do reálného provozu

Když se hovoří o migraci na systém Android, zákazníci se často obávají přepisování aplikací. Jejich staré Terminálové emulace (TE) byly obvykle postupně vylepšovány a jsou stále vhodné pro pracovní postupy ve skladu. Z tohoto důvodu by se podniky měly zaměřit na:

Nová mobilní zařízení přinášejí pohodlnější, lehčí a snadnější použití, což jistě těší i 88 procent respondentů výzkumu, kteří označili pohodlí pracovníků a ergonomii jako nejvyšší priority. Klíčové funkce jako integrované skenování čárových kódů, které je nejlepší ve své třídě, dokáže urychlit a zefektivnit pracovní toky díky rychlému prvnímu načtení a přesnému zadávání a zaznamenávání dat na delší vzdálenosti, včetně nečitelných čárových kódů. Intuitivní, snadné a pohodlné použití zlepšuje morálku pracovníků skladu a zároveň snižuje potřebnou dobu zaškolení. To je zvláště důležité na pracovištích s velkým množstvím dočasných i sezónních zaměstnanců. Lepší schopnosti mobilních zařízení umožnují snadnou adaptaci na budoucí obchodní strategie jako například zavádění aplikací na bázi rozšířené reality.

Celou studii si můžete stáhnout zde: https://connect.zebra.com/warehouse_vision_study_EMEA

Autor: Paul Reed, Zebra Technologies