Stále dochází ke zneužívání pojmu prediktivní údržba

-- 13.03.2020

Prezidenta České společnosti pro údržbu prof. Václava Legáta není třeba sáhodlouze představovat. Přední český odborník na průmyslovou a prediktivní údržbu je dalším z řady hostů v novém podcastu „Vše o průmyslu“. Námětem rozhovoru nemohlo tedy být nic jiného než dnešní podoba údržby v průmyslových podnicích.

Podle názoru prof. Legáta nejde v českém průmyslu aktuálně o revoluci, ale o kontinuální vývoj. Soudě podle zájmu o obory údržby ve školách, se přiklání k názoru, že údržba stále není moc populární. „Nečistoty se v údržbě pochopitelně nikdy úplně nezbavíme, na druhé straně se zde ale objevují procesy, na které je třeba mít dovednosti, znalosti a intelekt,“ vysvětluje Legát.

Jak tedy navnadit na obor průmyslové údržby nové adepty? „Lze argumentovat tím, že je to povolání věčné. Už v dávných dobách byla zapotřebí údržba vodovodů nebo mostů a dnes každý vzdělaný člověk ví, že bez údržby by se výroba dříve nebo později zcela zastavila. To žádný majitel rozhodně nechce. Práce pro údržbáře bude vždy bez ohledu na to, jak pokračuje vývoj. Byť budou výrobní zařízení dokonalejší, stále budou potřebovat na údržbu vnější zdroje,“ předvídá vývoj prezident ČSPÚ.

Jak jsme na tom ve srovnání se světem?

Špičkové organizace jsou dnes na světové úrovni a dokážou se vypořádat se všemi metodami, které v údržbě přicházejí. Na druhé straně existují firmy, jež mají stále co dohánět a zlepšovat, a to platí i o naší zemi. Prediktivní údržba je dnes taková modla, která je založena hodně na předsudcích a méně na realitě.

Tady se musím vrátit trochu na začátek, kdy jsme začínali s údržbou po poruše. Pochopitelně že tato forma údržby má nevýhody. Přichází v nevhodnou dobu a dochází ke ztrátám. Proto odborná veřejnost z oblasti údržby hledala další formy a přišla s údržbou preventivní. Jejím úkolem je předcházet vzniku poruchy a údržbářský zásah udělat o něco dříve, a to řízeným způsobem. Nejjednodušší forma preventivní údržby byla údržba periodická. Byla založena na jednoduchém plánování v pevném intervalu. Nevýhodou ale bylo nevyužití fyzického života strojních součástí. Odborníci tedy přemýšleli, jak to napravit, a přišli s údržbou založenou na diagnostice a sledování technického stavu; takovému druhu údržby jsme říkali diagnostická. Později se přešlo k údržbě prediktivní. Jak už její název napovídá, její podstata spočívá v tom, že od technika žádá, aby předpověděl dispoziční život součástí, jak dlouho vydrží do poruchy, resp. do mezního stavu pro obnovu. Bohužel pokud se v provozech hovoří o údržbě prediktivní, jde spíše o údržbu podle stavu. Vlastní predikce chybí,“ pokračuje Legát, od kterého často slýcháváme, že prediktivní údržba neexistuje.

V dnešní praxi je běžné, že to, čemu se říká prediktivní údržba, je ve skutečnosti údržba podle stavu. Pouze se posuzuje, zda jsme v daném okamžiku dosáhli mezního stavu. Chybí tam zmíněná predikce, například že ložisko bude pracovat ještě tři měsíce. To jsem v praxi neviděl, že by se běžným způsobem dělalo. Podle mého názoru stále dochází ke zneužívání pojmu prediktivní údržba. Bylo by dobré, aby dodavatelské firmy pokračovaly v metodách, postupech a zařízeních vyhodnocujících údržbu podle stavu, kdy dokážou říci ‚vyhovuje‘ nebo ‚nevyhovuje‘, a aby se postupně propracovávaly ke skutečné predikci čili předpovědi, jak dlouho bude daná součást ještě pracovat,“ vysvětluje své postoje Legát.

Kontinuální vzdělávání v oblasti údržby – problém

Na univerzitách se obory jako management a inženýrství údržby příliš nepěstují. V ČSPÚ trvá kurz manažera údržby cca půl roku a velmi operativně do něj můžeme aplikovat poslední trendy a požadavky v oboru. Během tohoto půlroku získá účastník kurzu poslední znalosti s minimem, slušně řečeno, balastu. Moudré firmy na tato školení své lidi posílají a ČSPÚ tak již pro Českou republiku vychovala přibližně 260 manažerů údržby, z toho dvě ženy. „Je to sice málo, ale věřím, že uplatnění budou nacházet stále více. Předpoklady mají stejně dobré jako muži,“ hovoří Legát o roli žen v prostředí údržby.

Jak má vlastně vypadat údržbář budoucnosti? Co vše by měl umět a v čem by měl být dobrý? „V budoucnu by měl být údržbář skoro Pán Bůh, zvládat křišťálovou kouli a umět takřka vše. Proč? Protože proces údržby je náročnější než proces výroby. V údržbě nás velmi často překvapují poruchy, které jsou pokaždé trochu jiné, a údržbář proto musí být velmi tvořivý. Dnes se mluví o mechatronikovi, ale zavádění elektroniky bude vyžadovat specialisty pro oblast informačních systémů. Potřebujete manažera, který umí organizovat a řídit práci, dále potřebujete diagnostika, který umí dobře sledovat a vyhodnocovat technický stav strojů a zařízení. Potřebujete rovněž prognostika pro tu skutečnou prediktivní údržbu. V pořádné firmě by neměla samozřejmě chybět ani funkce plánovače, který dokáže propojovat diagnostiku s prognózami. Takto se dostanete nejen k prediktivní údržbě, ale hovoří se dokonce už o preskriptivní údržbě. Takže v budoucnu lze na pozicích údržbářů očekávat výrazné zvyšování kvalifikace,“ dodává Legát.

Stranou rozhovoru ale nezůstala ani témata úspor, platového ohodnocení pracovníků údržby nebo problematika outsourcingu. Nový podcast s ryze údržbářským tématem najdete spolu s ostatními pod linkem www.vseoprumyslu.cz/inspirace/podcasty. Vše o průmyslu je váš nový podcast pro moderní výrobu