Termokamery InfraTec – skutečně profesionální systémy „Made in Germany“

-- 13.03.2020

Společnost TMV SS, spol. s r. o., představuje novinky na českém a slovenském trhu; firma se zaměřuje na distribuci termokamer nejen pro prediktivní údržbu a reprezentuje na našem trhu výrobce profesionálních termokamer InfraTec.

Společnost InfraTec, sídlící v nedalekých Drážďanech, se zabývá veškerou měřicí technikou v oblasti infračerveného snímání pro většinu aplikací vyžadujících infračervenou techniku, od termokamer pro oblast údržby přes špičková řešení pro vědu a výzkum až po dodání a zprovoznění kompletních infračervených systémů na klíč.

Právě díky rozsáhlým zkušenostem mohli vývojoví pracovníci společnosti InfraTec implementovat velmi zajímavé funkce i do termokamer, které jsou určeny primárně pro aplikace běžné v prediktivní údržbě.

Ruční termokamera InfraTec HD nabízí v současné době nejvyšší dostupné rozlišení bolometrického detektoru 1024 × 768 pixelů. Tato termokamera může být navíc dovybavena zabudovaným optomechanickým rozkladem obrazu Microscan, díky němuž se zvýší výsledné rozlišení až na 2048 × 1536 pixelů. Optomechanický rozklad je celosvětově jediné řešení umožňující navýšit rozlišení termogramu na základě skutečně změřených hodnot (i v případě umístění kamery na stativ), zatímco jiná řešení umožňují při pevném umístění pouze teoretický dopočet a interpolaci hodnot. Současně toto řešení vyniká špičkovou spolehlivostí zaručující dlouhodobý provoz bez závad (zatím nebyla žádná zaznamenána). Tato unikátní funkce MicroScan spolu s vynikající teplotní citlivostí až 20 mK zajistí termogramy s nejlepším možným zobrazením. Komfort a efektivitu obsluhy navíc zvýší velký přehledný displej a hledáček s dioptrickou korekcí. Na těle termokamery jsou manuální tlačítka, jejichž funkci lze individuálně nastavit a uložit do paměti termokamery. Každý uživatel si tak jednoduše přizpůsobí termokameru svým požadavkům. Zároveň je již standardem kamer InfraTec zabudovaný mikrofon a reproduktor pro vytvoření audiokomentáře přímo při měření. Termokamera umožňuje snímat rychlostí až 240 Hz a záznamy lze jednoduše ukládat na SD kartu. Termokameru je možné dovybavit příslušenstvím ve formě převodníku měřené teploty na napěťovou úroveň, rychlonabíječi baterií, kabely a samozřejmě velkým množstvím objektivů. Při měření jednotlivých součástek je možné dostat se s vhodným objektivem na velikost hrany plochy, kterou zabere jeden pixel, tj. 17 µm. Mikroskopická rozlišení jsou nejčastěji potřeba v R&Da kontrolách již existujících prvků pro DPS.  V kombinaci s vysokou snímací frekvencí až 240 Hz a s vysokou citlivostí 20 mK zajistí výbornou viditelnost i těch nejrychlejších a nejmenších teplotních projevů.

Funkce optomechanického rozkladu MicroScan je naprosto unikátní a jediné řešení umožňující skutečné navýšení rozlišení v případě uchycení kamery na stativ. Zavádějící informace o této technologii přikládáme buď nekompetentnosti jejich šiřitelů, případně jejich snaze odvrátit pozornost od vlastních problémů s kvalitou nebo pro neschopnost nabídnout vlastní funkční řešení. Kvalitě MicroScan věříme natolik, že jsme připraveni vám nabídnout prodloužení záruky, a to jak pro přenosné, tak stacionární kamery

Pro aplikace v automatizaci, jež vyžadují snímání infračervenou kamerou, nabízí společnost TMV SS, spol. s r. o., stacionární kamery InfraTec řady HD a HDx. Tyto odolné termokamery, určené do průmyslových provozů s rozlišením detektoru od 640 × 480 px až po 1024 × 768 px a s možností optomechanického navýšení obrazu až na 2048 × 1536 pixelů, mohou být dodány včetně zvýšené třídy krytí až IP67. Není tedy nutné termokameru umístit do dalších ochranných krytů. Samozřejmostí jsou vysoce odolné LEMO konektory, široká paleta možných rozhraní, včetně rychlého GigE Vision, popř. WLAN. Kamera umožňuje využívat pokročilé funkce, např. trigerování pomocí externích vstupů, nastavení automatických digitálních, analogových alarmů teploty atd. Stejně jako přenosná termokamera InfraTec HD(x) umožňuje i stacionární InfraTec HD(x) head připojení externího převodníku teplota/napětí. Teplotní rozsah termokamery je od –40 až do +2000 °C.

V oblasti R&D lze také využít zcela odlišný typ termografických kamer. Díky svým vlastnostem zajišťují v R&D sektoru nezastupitelnou roli při analýze nejen teplotních projevů. Jedná se o fotonové kamery, jejichž detektor pracuje na principu PN přechodu. Pro funkčnost detektoru musí být chlazen styrlingovým chladičem na cca –195 °C. Tento princip zajišťuje extrémní citlivost termografických kamer pod 20 mK (standardně lepší než 15 mK) a zároveň garantuje přesné kvantitativní měření v rychlostech až tisíců snímků za sekundu. Samotné rozlišení termografických kamer může dosahovat až 1920 × 1536 pixelů, přičemž s vhodným mikroskopickým objektivem lze měřit detaily o velikosti 1,3 µm. Tyto kamery následně nabízejí možnost synchronizace s externími zdroji, které mohou s využitím pokročilého softwaru a náročných matematických funkcí dosahovat teplotní citlivosti až na úrovni jednotek mK.

Příklad aplikace: Inspekce vysokonapěťových rozvodných sítí

Pro kontrolu vysokonapěťových rozvodných sítí se využívá primárně termografických kamer s vysokým rozlišením z důvodu měření z větších vzdáleností. To zajišťuje pokrytí oblasti zájmu dostatečným počtem pixelů. Další možností je využít komplexního zařízení, které obsahuje společně s termografickou kamerou i viditelnou kameru. Celý tento systém je připevněn na vrtulník, z něhož je následně kontrolováno oteplení na jednotlivých částech vedení. Nejčastěji se v těchto případech používá stacionární termografická kamera řady HD s rozlišením 1024 × 768 pixelů s vhodným objektivem.

TMV SS ve spolupráci se společností InfraTec nabízí i komplexní celky pro aplikace NDT pro kontrolu sváření, lepení, tenkých vrstev, různých materiálů i technologií, včetně jejich řízení. Jednou z aplikací je i Active-LIT – automatická bezkontaktní kontrola polovodičových součástek při výrobních procesech. Nehomogenní rozložení teploty a lokální ztrátu energie lze měřit Lock-in termografií. To je dosaženo velice krátkými měřicími časy, excitačním zdrojem, který dodává vzorkům energii, a termografickou kamerou.

Zdroj napájení je při těchto procesech časován synchronizačním modulem. Díky tomu se rozlišovací schopnost kamery dostává na mK až µK. Nejmenší defekty, jako jsou zkraty, závady způsobené oxidací, tranzistory, závady diod na DPS plochách a integrovaných obvodech, můžou být jednoduše zobrazeny s přesným určením X a Y pozice. Zároveň lze analyzovat vícevrstvé struktury a multičipové moduly v ose Z pouhým změněním excitační lock-in frekvence.

Společnost TMV SS je schopna nabídnout měřicí techniku dle požadavků zákazníka na konkrétní aplikaci. Samozřejmostí je předvedení techniky vyškolenými odborníky u vás či na smluveném místě. Po zakoupení kamery probíhá zaškolení uživatelů, a to ve vlastním školicím středisku, u vás či v terénu; nabízíme rovněž stálou zákaznickou podporu a uživatelskou hot-line linku. Společně s tímto poskytujeme akreditovaná školení a jsme schopni zprostředkovat kontakty se špičkami v oboru. Mezi další služby patří záruční a pozáruční servis, akreditované kalibrace nebo např. možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy apod.

TMV SS, spol. s r. o.
Studánková 395
149 00  Praha 4 – Újezd

Tel.: +420 272 942 720
Fax: +420 272 942 722

E-mail: info@tmvss.cz

www.tmvss.cz