Evropská komise podnikla další kroky směřující ke vzniku etických pokynů v umělé inteligenci

-- 11.07.2019

Komise na začátku dubna představila výsledky práce odborné skupiny na vysoké úrovni a další kroky směřující k budování důvěry v umělou inteligenci.

Na základě výsledků práce skupiny nezávislých odborníků jmenovaných v červnu 2018 Evropská komise zahájila pilotní fázi, aby ověřila vhodnost etických pokynů pro vývoj a využívání umělé inteligence a umožnila jejich uplatňování v praxi.

Komise vyzývá zástupce průmyslu, výzkumné instituce a veřejné orgány, aby otestovali podrobný seznam sloužící k hodnocení technologií umělé inteligence, který skupina odborníků vypracovala a který je k současné verzi pokynů připojen.

Představený přístup je součástí strategie pro umělou inteligenci, jejímž cílem je zvýšit v příštím desetiletí objem veřejných a soukromých investic nejméně na 20 miliard eur ročně, zajistit dostupnost dostatečného objemu dat, podpořit talenty a vybudovat důvěru.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip v této souvislosti uvedl: „Vítám výsledky práce, kterou odvedli nezávislí odborníci. Etický rozměr umělé inteligence není žádným luxusem ani doplňkem. Technologie je možné plně využívat pouze tehdy, budou-li pro naši společnost důvěryhodné. Eticky vyhovující umělá inteligence bude pro Evropu přínosem, neboť se může stát její konkurenční výhodou. V oblasti umělé inteligence zaměřené na člověka, jež se bude těšit důvěře veřejnosti, se Evropa může stát lídrem.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová jeho slova doplnila: „Učinili jsme důležitý krok směrem ke vzniku etické a bezpečné umělé inteligence. Nyní máme k dispozici solidní základ, který je vychází z hodnot EU a který vznikl za široké a konstruktivní účasti mnoha zúčastněných stran, včetně podniků, akademické obce a občanské společnosti. Tyto požadavky nyní zavedeme do praxe a podpoříme zároveň mezinárodní debatu o umělé inteligenci zaměřené na člověka.“

Umělá inteligence může být prospěšná v široké škále odvětví, například ve zdravotnictví, při optimalizaci spotřeby energie, ke zvýšení bezpečnosti automobilů, v zemědělství, v boji proti změně klimatu a k řízení finančních rizik. Může také pomoci odhalovat podvody a kybernetické bezpečnostní hrozby a účinněji bojovat proti trestné činnosti. Přinese však i nové výzvy v oblasti zaměstnanosti a v souvislosti s ní vyvstávají různé právní a etické otázky. Komise zde uplatňuje třístupňový přístup: klíčové požadavky na důvěryhodnost umělé inteligence, rozsáhlý pilotní projekt k získání zpětné vazby od zúčastněných stran a úsilí směřující k mezinárodnímu konsensu ohledně umělé inteligence zaměřené na člověka.