Aktuální nabídka kurzů ČSPÚ

-- 21.01.2019

Kurzy naplňují požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Manažer údržby (ročník 2019/20 začíná 31.10.2019)

Cílem vzdělávání a tréninku Manažer údržby je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky managementu majetku obecně, a strojního zařízení zvláště, včetně všech aspektů managementu údržby. Účastníci dostanou odpovědi nejenom z oblastí organizace a řízení údržby, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav a počítačové podpory řízení údržby, ale mnoha dalších. Během kurzu je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.

Kurz Manažer údržby je akreditovaný MŠMT a zakončený certifikátem, a je možné jej využít pro rekvalifikaci pracovníků.

 

Více informací

 

Mistr údržby (ročník 2019/20 začíná 07.11.2019)

Cílem vzdělávání a tréninku Mistr údržby je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci mistra údržby. Účastníci budou mimo jiné proškoleni v otázkách z oblasti organizace a řízení údržby, motivace pracovníků, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav, a počítačové podpory řízení údržby.

 

Více informací

 

Technik údržby (ročník 2020 začíná 03.01.2020)

Cílem vzdělávání a tréninku Technik údržby je seznámit účastníky kurzu  se základními požadavky a znalostmi uplatňování nástrojů podporujících správný management údržby. Kurz Technik údržby je harmonizován s kurzem Manažer údržby (MÚ) tak, že je umožněno absolventům TÚ pokračovat v nástavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát MÚ v některém z následujících běhů.

 

Více informací

 

* Všechny uvedené kurzy jsou harmonizované s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS).

 

 

 

Semináře na míru

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje organizacím kombinované nebo jednotlivé semináře na míru a přímo ve vaší společnosti.

 

Více informací

 

 

 

 

 

Audit Managementu Údržby

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje organizacím provedení nezávislého auditu managementu údržby, jehož výstupem je zhodnocení současného stavu, popis silných a slabých stránek a formulace nápravných opatření.

Audit je prováděn týmem 2 - 4 auditorů (v závislosti na velikosti auditované oblasti) podle metodiky vycházející z kritérií EFNMS.

 

Více informací

 

 

 

Jednodenní semináře

Tvorba programu údržby s podporou FMECA a RCM (19.02.2019)

Pokročilé zpracování dat z řízení údržby v MS Excelu (04.03.2019)

Optimalizace preventivní údržby se zaměřením na prediktivní údržbu (05.03.2019)

Management údržby a zavádění nejlepší praxe (03.06.2019)

Speciální technologie udržování a oprav strojů (24.09.2019)

 

 

 


 

 

 

 

Česká společnost pro údržbu, z.s.

areál České zemědělské univerzity v Praze - Technická fakulta

Kamýcká 872, 165 00 Praha - Suchdol

E-mail: info@udrzba-cspu.cz | Web: https://udrzba-cspu.cz/