Společnost NSK vyvinula světově unikátní zařízení pro hydraulické měření zatížení

-- 15.01.2019

Jako první na světě vyvinula firma NSK zařízení na měření zatížení, které zabraňuje přetížení u užitkových vozidel a zlepšuje bezpečnost silničního provozu. Zařízení, nabízené jako příslušenství dodávkových, lehkých nákladních a jiných užitkových vozidel, umožňuje přesné vážení nákladu při pohybu vozidla.
 


Přetěžování vozidel jako společenský problém se závažnými důsledky poutá pozornost v mnoha státech. Tento přestupek se významně podílí na vzniku mnoha vážných nehod – přetížená vozidla mají delší brzdnou dráhu a jsou obtížně řiditelná. Přetížení vozidel navíc způsobuje poškození dopravní infrastruktury (zvlnění vozovky, vznik trhlin a výmolů), které podstatně zhoršuje bezpečnost i komfort silničního provozu.

Vlády po celém světě tedy hledají způsob, jak zpřísnit regulaci a postihy, a tak předcházet přetěžování vozidel. Například dálnice v Německu jsou vybaveny snímači zatížení na více než 700 místech. Řidiči přistižení při jízdě s přetíženým vozidlem více než třikrát do roka přijdou o řidičský průkaz. Poté, co ho získají zpět, je pro ně obtížnější získat zaměstnání jako profesionální řidič. Podobné je to v Japonsku, kde jsou mýtné brány na dálnicích často vybaveny i elektronickými váhami. 

K tomu, aby byl řidič sám upozorněn na přetížení svého vozidla, vyvinula společnost NSK kompaktní měřicí zařízení určené k instalaci přímo na vozidlo. Měřicí přístroj  je vybavený membránou, jež se zatížením deformuje, a tím způsobuje zvýšení tlaku v kapalinové měřicí komoře. Z nárůstu tlaku je možné spočítat zatížení. Hydraulická kapalina je v podstatě nestlačitelná (má velký modul stlačitelnosti), což umožňuje přesné měření i při malém průhybu membrány.

Nedílnou součástí konstrukce je dvojité těsnění zabraňující úniku kapaliny. Dojde-li přece k velmi nepravděpodobné události úniku kapaliny z hydraulické komory, pružina tlumiče se jen nepatrně protáhne, aby uzavřela mezeru nad pístem měřicího zařízení, jinak není činnost tlumiče negativně ovlivněna. Zařízení pro měření zatížení se vyznačuje také kompaktním tvarem a velmi tenkou konstrukcí (25 mm), proto po jeho instalaci nedochází výraznému zkrácení chodu tlumičů. 

Společnost NSK již vyvinula předváděcí vůz vybavený novým měřicím zařízením, které je připojeno na tlumiče předních a zadních kol a měří zatížení vozidla s přesností ±5 %. Důležité je, že zařízení může bezdrátově přenášet údaj o zatížení jednotlivých kol do mobilního telefonu nebo palubního systému, a umožňuje také vypočítat polohu těžiště vozidla a následně ji využívat v dalších výpočtech. 

Společnost NSK nyní dále pracuje na tom, jak mohou data z měřicího zařízení pomoci vyvinout řídicí systém vozidla ohleduplný k životnímu prostředí a  přispívající k bezpečnější a komfortnější jízdě. Tyto vývojové práce zahrnují bezpečnější brzdění prostřednictvím nezávislého řízení předních a zadních brzd, které bere v úvahu rozložení nákladu. Kromě toho se NSK zaměřuje na snižování spotřeby vozidel regulací činnosti převodovky podle hmotnosti nákladu.  NSK dále uvažuje o několika způsobech, jak tuto měřicí techniku využít pro zlepšení přesnosti řízení a komfortu jízdy.

Video dokládající výhody nového zařízení pro měření zatížení lze najít zde.
 
www.nskeurope.cz