Zajistěte ochranu před nebezpečnými látkami

-- 14.01.2019

Společnost Brady nabízí širokou paletu řešení, která pomáhají při zacházení s nebezpečnými látkami, včetně značení podle GHS/CLP, potrubích značek, značení podlah, řešení pro rozlité látky a systému Lockout/Tagout.

Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 38 % evropských podniků hlásí, že se na jejich pracovištích vyskytuje potenciálně nebezpečné chemické nebo biologické látky. Expozice těmto látkám může způsobit akutní a dlouhodobá onemocnění a zranění, včetně onemocnění dýchacích cest a kůže, selhání orgánů, rakoviny, otravy nebo udušení způsobeného pracovní činností. Abychom toto riziko expozice snížili, navrhujeme řadu spolehlivých a vysoce viditelných řešení bezpečnostní identifikace.  

Společnost Brady nabízí i další řešení, která pomáhají při zacházení s nebezpečnými látkami, včetně přepravních značek, vizuálního značení, značení podlah, řešení pro rozlité látky a systému Lockout/Tagout. 

Poznejte mnohem více nástrojů k identifikaci nebezpečných látek!

BRADY Česká republika