Integrated Energy – nový název a silná koncepce

-- 01.11.2018

Vedoucí mezinárodní veletrh integrovaných energetických systémů pro průmysl, teplo a mobilitu.

Energetika se svými více než 84 000 tisíci návštěvníky už léta patří k nejsilnějším pilířům veletrhu HANNOVER MESSE. Přes 1 100 podniků letos představilo svá řešení pod heslem Integrated Energy. Jejich nápady zahrnovaly výrobu a přenos energie, její ukládání a inteligentní distribuci včetně digitálního managementu. Integrace energie se týká také technologií pro mobilitu.  Nový název Integrated Energy vyhraňuje jejich profil a klade důraz na spojení proudu, tepla a mobility nad rámec jednotlivých branží. Zvláště digitální továrna potřebuje spolehlivé zásobování energií, které vyžaduje inteligentní řešení schopná řídit souhru obnovitelných energií a zásobníků energie.   

S rozšiřováním energie z obnovitelných zdrojů a přibývajícími možnostmi vlastní výroby proudu a tepla se stala přestavba energetického systému nezbytností. Jen tím způsobem lze odlehčit energetické sítě v časech špičky. V rámci Integrated Energy budou představeny nové myšlenky přesahující rámec jednotlivých branží jako jsou koncepce společné výroby energie a tepla pro průmysl, nebo řešení pro přeměnu větrné a solární energie ve vodík a metan („Power to Gas“) respektive tekuté pohonné hmoty („Power to Liquids“). 

Tento obor má na veletrhu vlastní výstavní oblast (Hydrogen & Fuel Cells Europe) s více než 150 vystavovateli 20 národů. Těžištěm je zde ukládání energie vyráběné z obnovitelných zdrojů s využitím vodíku.  O technologii a hospodářských aspektech technologií s využitím vodíku pro dopravu a výrobu energie budou vystavovatelé a návštěvníci diskutovat na dvou fórech této největší evropské platformy.    

Energetický systém se digitalizuje

V hale č. 12 půjde především o digitalizaci energetického systému.  V centru pozornosti je zde hlavně digitální řízení a monitorování energetických toků. K vystavujícím firmám patří vývojáři softwaru, systémoví analytici a odborníci v oblasti energetické a měřicí techniky.   Už dnes disponuje mnoho firem komplexní měřicí technikou a velkým množstvím dat, ale často nevědí, jak vytvořit přidanou hodnotu. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat data v reálném čase a zajistit tak zvýšení hospodárnosti a efektivity energetického systému. V rámci mimořádné přehlídky Digital Energy jsou očekáváni vystavovatelé z celého světa, jejichž řešení se zaměřují jak na průmysl, tak na městské podniky, provozovatele sítí a dodavatele.  

Integrated Energy Plaza a fórum Life Needs Power se spojují

Pro aktéry energetického sektoru, který se stále proměňuje, má stále větší význam předávání znalostí. Fóra  Integrated Energy Plaza a Life Needs Power, kterých se zúčastní významní experti, se budou konat společně v hale č. 27 a pro návštěvníky tak vznikne centrální místo, kde se soustředí nabídka energetických témat.  Proběhnou zde diskuse za účasti expertů z oblastí průmyslu, vědy, politiky jak o energetickém systému budoucnosti, tak o spolehlivých řešeních energetiky pro digitální továrnu.  

Infrastruktura pro elektromobilitu

Mobilita se bude v příštích letech významně proměňovat. Důvodem její proměny jsou megatrendy jako urbanizace a s ní spojené požadavky na logistiku, větší elektromobilitu a digitalizaci. Této problematice se věnuje výstavní oblast Electric Vehicle Infrastructure, kde půjde především o technologie dobíjení, nové zúčtovací systémy nebo alternativní řešení mobility a dopravy. Během fóra stejného názvu budou diskutovat experti nad rámec jednotlivých branží o tom, jak vytvořit mobilitu budoucnosti a jaké předpoklady je k tomu třeba vytvořit.   

www.hannovermesse.de