38. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2019

-- 24.10.2018

38. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2019 se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Místo konání: konference se koná v krásném koutu Vysočiny, v hotelu Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svratka

Termín: 29. - 30. ledna 2019

Konference je zaměřena na měřicí metody, přístroje a systémy používané v údržbě k objektivnímu zajišťování technického stavu, na řešení systémů údržby, na provozní zkušenosti z údržby strojů a zařízení,na řešení problematiky provozní údržby.

Tematické okruhy:

Podrobnější informace a registrace na www.atdcr.cz.