Digitální asistent pro řízení strojů a výrobních procesů

-- 08.06.2018

emcoNNECT znamená konektivitu a propojení v prostředí strojírenské výroby. Je to digitální provozní asistent pro kompletní integraci zakázkových a systémově specifických aplikací ve světě řízení obráběcích strojů a výrobních procesů. Ústředním bodem každého kroku výrobního procesu je uživatel s jeho potřebami: to umožňuje efektivněji strukturovat provozní postupy při zachování důvěrně známého ovládání a spolehlivé funkce strojů ve všech provozních režimech.

Operátorské panely emcoNNECT jsou součástí standardního vybavení pro všechny stroje EMCO s řídicími systémy CNC Sinumerik 840D sl od firmy Siemens.

Uživatelské rozhraní byly vyvinuto ve spolupráci se zákazníky firmy EMCO a odborníky na ovládání strojů. Nabídka ovládacích prvků byla doplněna o dotykový panel, podporující nové, moderní ovládací funkce. Hlavním cílem vývoje bylo usnadnit použití a zvýšit jeho intuitivnost.

emcoNNECT toho dosahuje funkčními tlačítky pro přímý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Modulární systém EMCO může být použit pro implementaci vysoce flexibilních systémů uspokojujících specifické požadavky zákazníků a projektů.

Řídicí panel stroje EMCO byl přepracován, aby podporoval dodatečné funkce a možnosti ovládání z dotykového panelu. Uživatelé mohou začít v provozním prostředí, které už znají, a tak mají přístup k oběma světům.

Kromě dotykové obrazovky a nového panelu řídicího systému stroje obsahuje přepracovaná verze operátorského panelu emcoNNECT také vysoce kvalitní počítačovou klávesnici z korozivzdorné oceli, odolnou proti prachu a vodě, pro uživatelsky komfortní zadávání velkého objemu textů a dat.

Hardwarovou platformou operátorského panelu emcoNNECT je 22" průmyslový dotykový panel v kombinaci s průmyslovým počítačem (IPC). Operátorský panel emcoNNECT může být snadno aktualizován a konfigurován (aktualizuje se nahráním aktualizace z domovské stránky), a proto je dobře připraven na všechny budoucí požadavky.

V základní verzi operátorský panel emcoNNECT obsahuje: 

Počet dostupných aplikací se postupně rozšiřuje. Například již brzy bude dostupná aplikace pro přímé spojení s MES pro detailní plánování výroby a úplné funkce MDA a PDA. Navíc budou pod emcoNNECT zahrnuty také specifické zákaznické operace obrábění a výsledné technologické cykly (např. pro excentrické soustružení, výrobu ozubení, soustružení závitů apod.).

Při vývoji nových a dalším vývoji stávajících aplikací, zejména pro oblasti konektivity, integrace do prostředí automatizované výroby, tvorby numerických modelů, zobrazení dat a analýzy, EMCO spolupracuje s Ústavem strojírenské výroby Technické univerzity ve Vídni.

Další informace můžete nalézt on-line na www.emco-world.com.