Klub Logistiky diskutoval výzvy digitální éry

-- 08.06.2018

První letošní setkání klubu Logistiky Svazu spedice a logistiky (SSL) se uskutečnilo v rámci veletrhu FOR INDUSTRY v pražských Letňanech. Účastníci Klubu se zamýšleli nad tématy souvisejícími s digitalizací a Průmyslem 4.0 z různých úhlů pohledu – z toho logistického, technologického i lidského.

Klub Logistiky SSL zahájil jeho předseda Ing. Jan Polter, MBA otázkou, zda je Logistika 4.0 skutečnost nebo chiméra. V odpovědi na to pak mimo jiné nastínil životní cykly technologií v průmyslu a logistice, od těch dobře zavedených, jako jsou například čárové kódy, přes využití virtuální a rozšířené reality až třeba po digitální průmyslová dvojčata či exoskeletony, které jsou v testovací fázi a na své masové využití v logistice zatím čekají. 

Novou generaci robotické skladové techniky a její praktické využití v průmyslu představil Ing. Petr Štourač z české pobočky Linde Material Handling, předního světového výrobce vysokozdvižných a skladových vozíků. Změny na personálním poli, které s sebou přináší digitalizace průmyslu, výroby a logistiky, zase prezentovala účastníkům Klubu Logistiky Ivana Čížková z  personálně-poradenské společnosti Randstad. Věnovala se například disruptivním způsobům podnikání, jež jsou novým fenoménem vznikajícím právě díky digitalizaci, nebo vlivům na budoucí svět práce. 

V závěru účastníci Klubu diskutovali nejen prozatím futuristicky vypadající technologie Průmyslu a Logistiky 4.0, ale pozastavovali se i nad nabídkou a poptávkou pracovního trhu a jeho vývojem, který je s probíhajícími zásadními změnami v primárním a sekundárním sektoru neodbytně spjatý.

www.dachser.cz