Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby

-- 16.05.2018

Základom pre realizáciu aktivít v rámci stratégie priemysel 4.0 je digitalizácia rôznych informácii. Virtualizácia a digitalizácia sú však trendy, ktoré nemajú dopad iba na výrobné procesy, ale takisto aj na procesy údržby. Aké šance a aké riziká tu vyplývajú z nasadenia internetových technológií? Akým výzvam bude čeliť údržba technológií? Nie je tajomstvom, že čo sa týka digitalizácie priemyslu, Slovensko v porovnaní s Nemeckom ešte stále zaostáva.

Cieľom tejto konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi odborníkmi z Nemecka a zastupiteľmi slovenských výrobných a vývojových spoločností, ktoré sa v blízkej budúcnosti chystajú zaviesť digitálne riešenia.

Termín: 14. jún 2018

Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

Priebeh podujatia: celodenná odborná konferencia spojená s výstavou, prezentácia konkrétnych riešení formou tzv. demonštrátorov, ktoré poskytne kompetenčné centrum 4.0 z Chemnitzu/Nemecko B2B rozhovory a networking s referentmi zo Saska, ako aj s vystavovateľmi, vedúci závodov, konatelia, vedúci výroby, odborníci pre údržbu vo výrobných podnikoch.

Jazyk: slovenský, nemecký - simultánne tlmočenie

Prihlásenie: on-line registrácia pod linkom www.dsihk.sk/sk/podujatia 

Termín prihlásenia: do 7. júna 2018

Poplatok: 100,- € + 20 % DPH členovia / 120,- € + 20% DPH nečlenovia