Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby

-- 09.05.2018

Termín: 6. června 2018, v 9:00 hodin

Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u Karlových Varů

Zveme Vás na odborný seminář ČSPÚ do Chodova, sídla společnosti SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.

Jednodenní seminář je určen nejenom pro všechny absolventy našich kurzů Manažer údržby, Technik údržby a Mistr údržby, ale i pro celou odbornou veřejnost z oblasti managementu údržby, výroby, logistiky i pro pracovníky dalších útvarů.

Seminář je již tradičně pořádán ve spolupráci s předním výrobcem ve strojírenství, navazuje na semináře předchozí a je orientován na oblast péče o hmotný majetek, především pak na rostoucí význam spolehlivosti výrobních zařízení pro úspěch podniku. Pozornost bude věnována zvláště potřebným změnám procesů, efektivnímu plánování údržby a včasné identifikaci poruch jako cestě k vysoké pohotovosti zařízení.

V programu budou předneseny příspěvky na téma spolehlivosti fyzického majetku, zlepšování procesů údržby, diagnostiky a optimalizace prediktivní údržby. Seminář je zaměřen především na „chytrá“ výrobní zařízení a praktické příklady řešení potřeb údržby. Dalším posláním tohoto semináře je umožnit setkání manažerů a odborných pracovníků z oblasti údržby a výroby v neformálním prostředí s cílem výměny zkušeností a získání dalších poznatků.

Seminář je spojený s prohlídkou výrobních pracovišť závodu SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., kde budou mít účastníci semináře možnost na vlastní oči vidět instalovaná SKF řešení pro chytrou údržbu, vidět v praxi jejich použití, dozvědět se přímo od pracovníků údržby jakým způsobem je využívají a co jim přinášejí. Dále pak bude v areálu závodu k dispozici SKF demonstrační truck, kde bude probíhat komentované předvádění SKF nástrojů a přístrojů pro běžnou každodenní údržbu doplněné o SKF diagnostické přístroje a nástroje.