Chraňte své operátory! Nasaďte nový bezpečnostní RFID spínač od Telemecanique Sensors

-- 16.03.2018

Nový polohový bezpečnostní spínač s technologií RFID od Telemecanique Sensors, Preventa XCSR, zaručí vysokou úroveň bezpečnosti operátorů strojů, ochranu proti přelstění a snadnou montáž.

Zajištění bezpečného a stimulujícího pracovního prostředí patří všude ve světě k hlavním cílům každého výrobního ředitele. Již v zárodku je nutno zlikvidovat jakoukoli možnost obcházení bezpečnostních norem a nařízení. Bezpečnostní řetězec chránící nejen samotné stroje, ale především zdraví a životy operátorů musí zůstat neporušen.

Značka Telemecanique Sensors se rozhodla k této chvályhodné snaze přispět uvedením nového polohového bezpečnostního spínače s technologií RFID. Řadu Preventa XCSR začala distribuovat prostřednictvím obchodní sítě společnosti Schneider Electric na český a slovenský trh první týden roku 2018.

Nejvyšší úroveň bezpečnosti

Bezpečnostní spínač Preventa XCSR s technologií RFID je certifikován TÜV pro zapojení v obvodech kategorie 4 / PLe – SIL 3 podle ČSN EN 13 849-1 a ČSN EN 62061. Stroj vybavený těmito spínači tak získá nejvyšší dostupnou úroveň bezpečnosti.

Odolnost vůči neoprávněným manipulacím

Nová řada Preventa XCSR dokáže nejen zvýšit bezpečnost stroje, ale zároveň vykazuje obdivuhodnou odolnost proti přelstění. Oba díly spínače (čtečka a přijímač) jsou již z výroby spárovány unikátním kódováním (ISO 14119), což znemožňuje jejich vyřazení z bezpečnostního obvodu.

Snadná instalace a užitečná flexibilita

Instalace polohového spínače Preventa XCSR je stejně snadná jako rozhodnutí o jeho použití. Příjemně kompaktní přijímač nabízí dvě možnosti orientace detekční plochy. Poté ho lze namontovat vpravo nebo vlevo od dráhy krytu, resp. uvnitř krytu samotného. Každý z dostupných modelů – STANDALONE, SERIES a SINGLE – je vhodný pro jiný typ zapojení. Modely STANDALONE slouží pro přímé připojení stykačů. Již v základu mají vestavěnu funkci manuálního nebo automatického startu/restartu a EDM (External Device Monitoring).

Modely SERIES umožňují do série vzájemně propojit až 20 spínačů Preventa XCSR s výhodou integrovaného konektoru M12. Logicky obsáhnou monitorování většího počtu ochranných krytů. V rámci bezpečnostního řetězce se k nim doporučuje připojit jak diagnostický modul (který jasně signalizuje každý zbabělý pokus o neoprávněnou manipulaci s kterýmkoli z krytů), tak bezpečnostní modul Preventa XPS, resp. bezpečnostní kontrolér Preventa XPS MCM.

Modely SINGLE volí pro připojení k bezpečnostnímu modulu nebo kontroléru metodu point-to-point (bod po bodu).

Nový polohový bezpečnostní spínač s technologií RFID od Telemecanique Sensors – Preventa XCSR – je připraven zaujmout své místo jak na montážních i transportních linkách, tak u výrobců mobilních zařízení, balicích strojů nebo průmyslových robotů.

www.schneider-electric.cz 

www.schneider-electric.sk

Autor: Antonín Zajíček, Schneider Electric