Digitální Mikroskop: LJUNGHALL

-- 01.02.2018

Společnost Ljunghall, s. r. o., se sídlem v Čáslavi, se zabývá výrobou hliníkových odlitků s použitím technologie výroby „vysokotlaké lití“. Zákazníky tohoto závodu, jenž je spolu s dalšími závody Ljunghall ve Švédsku a Číně součástí italského koncernu Gnutti Carlo, jsou zejména dodavatelé do automobilového průmyslu, ale i samotné automobilky. Nemalý podíl výrobků směřuje i do oblasti telekomunikací.

Koncern Ljunghall vyrábí odlitky tlakovým litím na vstřikovacích lisech s uzavírací silou 3,2 MN až 35 MN (320 až 3 500 tun). Kromě lití zajišťuje i následné obrábění a úpravy odlitků, popř. montáž. Zákazníkům nabízí i spolupráci na vývoji odlitků a optimalizaci jejich designu.

Porezita – nejčastější vada hliníkových odlitků

Zákazníci společnosti Ljunghall kladou vysoké požadavky na kvalitu. Jednou z typických vad hliníkových odlitků je porezita (pórovitost): v odlitku dochází při tuhnutí ke vzniku mikrostaženin a plynových bublin. Jejich množství a velikost lze ovlivnit čistotou materiálu, vhodnou konstrukcí odlitku a správným technologickým postupem, avšak zcela vyloučit je nelze nikdy. Tyto vady mohou ovlivnit pevnostní charakteristiky odlitku. Porezita má negativní vliv na tlakotěsnost výrobků.

Kontrola porezity digitálním mikroskopem

Výskyt těchto vad v odlitku lze kontrolovat nedestruktivními zkouškami pomocí rentgenového přístroje nebo výpočetní tomografií (CT), ale nejpřesnější a nejprůkaznější je zkoumání výbrusu na řezu odlitkem. Proto se po vyrobení stanovené dávky odlitků provádí vždy destrukční zkouška, na jejímž základě je dávka propuštěna k dalšímu zpracování nebo k dodání zákazníkovi. K tomu ve firmě Ljunghall donedávna používali klasický optický mikroskop. Ten však neumožňoval pořizování záznamu ani statistické vyhodnocení porezity – počtu a velikosti pórů. Proto se rozhodli zakoupit si digitální mikroskop VHX-6000 od firmy Keyence.

První výhodou použití digitálního mikroskopu je zkrácení doby vyhodnocení porezity na dvě až tři minuty. Výsledek automatického vyhodnocení je přitom zcela průkazný, není závislý na subjektivním hodnocení pracovníka. Mikroskop navíc umožňuje měřit nejen počet a velikost pórů, ale i jejich hloubku a vytvářet 3D model pórů. To může být důležité pro technology, kteří tak snáze určí příčinu vzniku pórů a dokážou zajistit nápravu, překročí-li porezita požadovanou úroveň.

Digitální mikroskop Keyence umožňuje přenášet obrazy s časovou značkou a měřenými údaji do počítače, kde se vytvoří záznam o zkoušce včetně obrazové dokumentace. Záznam je potom možné předat zákazníkovi spolu s dodanými odlitky.

Přínosy nového měřicího zařízení

Právě tlak zákazníků byl jedním z hlavních argumentů pro pořízení digitálního mikroskopu VHX-6000. Dříve, jestliže zákazník požadoval statistické vyhodnocení počtu a velikosti pórů, musela si firma Ljunghall objednat zkoušku u externí laboratoře. To bylo nejen drahé, ale i zdlouhavé.

Dominik Franěk, inženýr kvality společnosti Ljunghall, ale vidí přínos nového mikroskopu ještě jinde: „Digitální mikroskop nám nejen šetří čas a peníze, ale také posiluje naši důvěryhodnost u zákazníků. To, že používáme nejmodernější měřicí techniku, nám umožňuje oslovit i nejnáročnější zákazníky a vyrábět odlitky, u nichž je kvalita na prvním místě.“

Další uplatnění mikroskopu: měření čistoty povrchu

Kromě vyhodnocení porezity odlitků používají ve firmě Ljunghall mikroskop VHX-6000 ještě k jiné zkoušce. U některých specifických odlitků je požadována velká čistota povrchu. Ta se hodnotí tak, že se odlitky omyjí v ultrazvukové myčce, lázeň se přefiltruje přes filtrační papír, ten se potom vysuší a zjistí se přírůstek jeho hmotnosti před zkouškou a po ní. To je možné i bez mikroskopu. Pro zákazníka však není důležitá jen hmotnost nečistot v mikrogramech, ale také velikost částeček. Bez digitálního mikroskopu to znamená zdlouhavé měření a počítání, s digitálním mikroskopem je vyhodnocení velikosti částeček zachycených na  filtračním papíře otázkou několika minut.

Ljunghall oceňuje technickou podporu firmy Keyence

Digitální mikroskop VHX-6000 mají ve firmě Ljunghall teprve několik měsíců. Na to, jaké jsou zkušenosti s jeho uvedením do provozu, odpovídá opět Dominik Franěk: „Musím ocenit přístup firmy Keyence a bezvadnou technickou podporu při seznamování s funkcemi nového přístroje. Pracovníci firmy Keyence nám vždy ochotně pomohou, když potřebujeme s čímkoliv poradit.“

Měřicí a zkušební technika je předpokladem pro získání náročných zakázek

Protože poptávka po hliníkových odlitcích stále roste, počítá firma Ljunghall s dalším rozvojem své výroby. Chce se však soustředit zvláště na náročné zakázky: na složitější odlitky a na odlitky s velkými požadavky na kvalitu. Proto je pro ni vybavení špičkovou měřicí a zkušební technikou důležitou investicí i do budoucnosti.

www.keyence.eu/ljunghall