Blue Panther pořádá odborná školení k prediktivní údržbě

-- 02.01.2018

Předání znalostí a zkušeností klíčovým zaměstnancům zodpovědným za prediktivní údržbu považuje Blue Panther za zásadní.

Jak zabránit nežádoucímu přerušení výroby, efektivně předcházet poruchám strojů či snížit náklady na údržbu výrobních zařízení? Na tyto otázky dostávají odpovědi nejen vedoucí pracovníci elektro a strojní údržby, ale také ředitelé společností, kteří se zajímají o prediktivní údržbu, na seminářích pořádaných společností Blue Panther.

Smyslem pořádaných seminářů je ukázat výrobním podnikům cestu, která přináší nejen výrazné snížení nákladů na provoz, ale také způsoby, jak efektivně plánovat a optimalizovat strategii samotné údržby. Ta je představována kombinací preventivních úkolů a prediktivních kontrol.

Snahou organizátorů vzdělávacích akcí tohoto typu je jasně demonstrovat rozdíly mezi reaktivní, preventivní a prediktivní údržbou. Reaktivní údržba je často označována výrazem „hasič“, to znamená, že výrobní podnik řeší poruchy až v době jejich objevení se. Preventivní údržba se vyznačuje sérií pravidelných kontrol v určitých časových intervalech. Prediktivní údržba je realizována na základě provádění jasně definovaných plánů měření na výrobní technologii, čímž dochází k objevení problémů, například na výrobních zařízeních, ještě dříve, než dojde k samotné poruše. Tento krok umožňuje výrazné snížení nákladů na opravy strojů i náhradní díly.

V průběhu seminářů jsou zájemci informováni také o faktorech, které by měly být v rámci prediktivní údržby měřeny a monitorovány. Mezi ně se řadí teplota, vlhkost, kvalita napájení sítě či vibrace. Pro správné měření těchto veličin jsou účastníkům představovány také vhodné nástroje, například termovize, analyzátory kvality sítě a vibrometry značky Fluke, které Blue Panther nabízí na trhu v roli platinového distributora.

Konkrétní uplatnění principů prediktivní údržby lze nalézt při posouzení stavu rotačních strojů a pohonů, motorů, generátorů, transformátorů, elektrických rozvodů, jističů, ale také brzd, osvětlení a mnoha dalších.

„Zaměstnanci naší společnosti disponují znalostmi, které jsou velmi cenné právě pro pracovníky údržby. Je to dáno nejen dlouholetým působením na trhu, ale také aktivním sledováním trendů právě v oblasti prediktivních kontrol a hloubkových energetických auditů. Díky tomu umíme správně poradit a poskytnout naše know-how všem zájemcům o problematiku správné a včasné údržby,“ upřesňuje Jaroslav Smetana, ředitel společnosti Blue Panther s.r.o.