Société Wallonne des Eaux si vybrala PAC Modicon – chce více než 1 000 kontrolérů

-- 06.12.2017

Schneider Electric podepsal výjimečnou smlouvu se společností Société Wallonne des Eaux. Týká se instalace a uvedení do provozu stovek PAC systémů Modicon M580, který představuje moderní platformu pro řízení. Zároveň nabízí otevřenou integraci přístrojů – prostřednictvím Ethernetu – do provozního systému Société Wallonne des Eaux (SWDE).

Société Wallonne des Eaux

Société Wallonne de Distribution des Eaux (Valonská společnost pro distribuci vody) zajišťuje úpravu a distribuci 167 milionů m3 pitné vody ročně na území frankofonní Belgie. Při výrobě pitné vody využívá 1 500 úložišť a čerpacích stanic napojených na 262 vesnic a měst s 2 400 000 obyvateli. Celková délka potrubí činí 40 000 km. SWDE klade náročné požadavky Požadavky SWDE na modernizaci její distribuční sítě byly velmi náročné. Veřejná zakázka obsahovala dodávku více než 1 000 kontrolérů v příštích 10 letech. Pro odlehlé objekty byly vyžadovány otevřené protokoly s možností zabezpečeného, telemetrického a vzdáleného přístupu. Dále se jednalo o následující podmínky:

Výsledkem výběrového řízení byla volba PAC systémů Modicon od Schneider Electric, které plně vyhovovaly všem výše uvedeným požadavkům. Rozhodující výhodu představovala jejich inovativní, výkonná a flexibilní architektura s nativní ethernetovou páteřní sítí.

K vítězství PAC Modicon přispěly také otevřené protokoly DNP3 se zabezpečenou komunikací, Ethernet IP, možnost připojení provozních přístrojů Hart s využitím FDT/ DTM, zabudované komunikační síťové prvky, média konvertory a integrované řešení Wi-Fi. Velmi důležitou roli sehrála samozřejmě odborná znalost projektového týmu a široká nabídka knihovny PLC objektů s možností přizpůsobení dle požadavků zadavatele.

Řešení Schneider Electric spočívalo ve využití HW platformy PAC Modicon M340 a Modicon M580, včetně speciálního provedení „H“ s vyšší odolností proti agresivnímu prostředí. Úspěšně byla implementována úzká integrace mezi PAC Modicon a nadřazenou úrovní Wonderware System Platform (WSP). K tomuto účelu posloužily předpřipravené knihovny objektů GPL (General Propose Library).

Otevřenost, zabezpečení a investice 

Použité protokoly umožňují transparentní komunikaci. Pro telemetrické objekty je to DNP3 (místo protokolu Modbus), Ethernet IP, Hart a FDT/DTM. Pro mobilní zařízení HMI nastupuje Wi-Fi, resp. webové servery v případě diagnostiky.

K obraně proti novým hrozbám počítačových útoků na kritickou infrastrukturu vodárenských objektů nasadil ePAC Modicon M580 pokročilé bezpečnostní funkce. Splňuje bezpečnostní normy IEC 62443 a Achilles Level 2. Software Unity Pro poskytuje řadu nástrojů, jako je např. Network Inspector, které dále zvyšují ochranu a zlepšují diagnostiku i údržbu PAC Modicon.

Řízený proces životního cyklu systémů PAC Modicon chrání vložené investice. Možnost postupného přechodu a modernizace starších generací zajišťuje plynulý provoz s minimálními provozními náklady.

www.schneider-electric.cz 

www.schneider-electric.sk 

Autor: Michal Křena, Schneider Electric