Snižte neočekávané náklady na opravy pomocí testování vibrací přístroji Fluke

-- 12.10.2017

Vibrace se vyskytují prakticky u všech průmyslových strojů. Když se vibrace zvýší nad běžnou hladinu, může to označovat běžné opotřebení, ale může to také být znamení nebo zdroj problému, jako je například vychýlení hřídele, a signál, že je třeba hlouběji posoudit příčiny na pozadí nebo provést okamžitou údržbu. Jak však může údržbář v průmyslovém závodě posoudit rozdíl mezi přijatelnými, normálními vibracemi a vibracemi vyžadujícími okamžitý servis nebo výměnu problémového zařízení. 

Řešením je použít vibrometr Fluke 805 FC, který je nejspolehlivějším vibračním screeningovým zařízením pro techniky zabývající se prvotním vyhledáváním mechanických problémů, kteří potřebují měřit opakovatelné hodnoty odstupňované podle závažnosti, aby mohli vyhodnotit celkový stav vibrací a ložisek.Vibrometr Fluke 805FC se vyznačuje unikátní technologií činitele amplitudy Crest Factor Plus (CF+). Poskytuje spolehlivé hodnocení stavu ložiska bez nutnosti zadávat rozměry hřídele a rychlost otáčení. Stav ložiska je snadno posouzen během pouhých několika sekund. 

Přístrojem Fluke 805 lze současně měřit celkové vibrace, vibrace ložiska a teplotu. Čím větší jsou celkové vibrace stroje, tím horší je i jeho stav. Hodnoty celkových vibrací se používají k vytváření grafů vývoje, které pomáhají předvídat stav stroje a plánovat údržbu. Stav strojů lze u většiny strojního vybavení určit přímo pomocí úrovní mezních hodnot naprogramovaných v tomto produktu.

S vibrometrem 805 FC si lze prostřednictvím aplikace Fluke Connect s technologií videohovorů ShareLive vyžádat schválení okamžitých dalších kroků při bezprostředním ohrožení stavu stroje. V místech pokrytých signálem bezdrátových služeb můžete naměřené hodnoty vibrací uložit a sdílet se svým týmem přímo z terénu.

Proč si vybrat právě Fluke 805 FC?

 

 

Mimořádná nabídka

Zvyšte efektivitu svého přístroje Fluke 805 nebo 805 FC pomocí externího snímače vibrací 805ES! Tento praktický nástroj lze využít v situacích, kdy je náročné či nepraktické používat zabudovaný hrot snímače vibrací vibrometru 805. Jde o ideální příslušenství umožňující odhalovat poruchy i na těžko dostupných místech. Pokud si nyní zakoupíte oba přístroje společně, získáte zajímavou slevu na snímač vibrací.

Více informací o produktech Fluke naleznete na webových stránkách společnosti www.fluke.cz.

Jak určit správný čas na údržbu vašich strojů?