Bezpečné a efektivní pracoviště podle aktuálních norem – jednoduše a rychle

-- 13.09.2017

Společnost Brady nabízí trvanlivé označovače potrubí, bezpečnostní značky, etikety CLP a značky manipulačního prostoru, které umožňují snadné vytvoření vyhovujících, bezpečných a efektivních pracovišť.

Shoda s aktuálními předpisy

Pomocí trvanlivých označovačů potrubí Brady, bezpečnostních značek, etiket CLP a značek manipulačního prostoru mohou průmyslové podniky z velké části splnit požadavky směrnic Evropské unie 89/391/EEC a odpovídajícím způsobem ochránit své pracovníky. Dále směrnice 92/58/EEC, která požaduje po zaměstnavatelích vytvoření bezpečnostních značek, směrnice 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) a národní legislativy. Řešení identifikace bezpečnosti od společnosti Brady jsou rovněž ve shodě se specifikacemi příslušných dodatků směrnice 92/58/EEC. 

Bezpečnost

Bezpečnostní značky, označovače potrubí, etikety CLP a značky manipulačního prostoru poskytují pokyny nebo výstrahu pro spolupracovníky o potenciálním nebezpečí, když takové informace potřebují a to na správných místech. Vyhněte se kolizím mezi chodci, vysokozdvižnými vozíky a dalšími vozidly zřetelným označením dopravních tras. Informujte zaměstnance a pracovníky rychlé pomoci o tom, která potrubí a nádoby s chemikáliemi mají nebezpečný obsah a implementujte zákazy, výstrahy, povinné, evakuační a požární značky tak, abyste zabránili nehodám na pracovišti. 

Efektivita

Kromě zajištění shody a bezpečnosti mohou značky manipulačního prostoru, označovače potrubí a bezpečnostní značky rovněž pozitivně ovlivnit efektivitu pracoviště tím, že informují pracovníky, kde mohou nalézt potřebné nástroje, nebo které ochranné prostředky by měly používat. Rychlost a efektivita týmů údržby může být zvýšena zřetelným identifikováním, které potrubí je ovládáno kterými ventily, nebo označením jejich obsahu, směru proudění, zdroje a cíle.

Přehlédněte si 16 příkladů bezpečnějších a výkonnějších pracovišť