Internet vecí zvyšuje hodnotu podnikania

-- 16.05.2017

Internet vecí (IoT) sa stáva jedným z hlavných nositeľov hodnoty v podnikaní. To si vyžaduje, aby spoločnosti dôsledne zmapovali všetky kroky potrebné k digitálnej premene svojho podnikania. Posúďte sami: v priebehu 5 rokov bude existovať 7-násobne viac dát IoT než dnes; 30 miliárd koncových bodov IoT bude generovať celkovo 4,4 ZB potenciálne cenných podnikových dát. Už máte plán, ako z toho profitovať?

V týchto dňoch vedenie spoločnosti IFS oznámilo, že sprístupňuje pre svojich zákazníkov IFS IoT Business Connector ako súčasť podnikového riešenia IFS ApplicationsTM. V súčasnosti už toto riešenie využíva niekoľko spoločností, ktoré sa ho rozhodli, v rámci spolupráce s IFS, otestovať v praxi. Napríklad Sporveien, ktorá v nórskom Osle prevádzkuje dopravný systém a stará sa o vybavenie metra a električkových liniek. Spoločnosť sa rozhodla využiť IoT pri riešení problémov so zatváraním dverí súprav.

Keď dvere nefungujú a zaseknú sa, predstavuje to pre spoločnosť Sporveien veľký problém. Otvorené dvere bránia jazdnej súprave v pohybe, a keď jedna súprava nemôže opustiť stanicu, dôjde väčšinou k omeškaniu aj nasledujúcich spojov. Problém s jednými dverami tak má za následok meškanie viacerých súprav a problémy pre tisícky cestujúcich. Okrem bezpečnostných a plánovacích rizík spočíva ďalší problém v tom, že celá súprava s poškodenými dverami nie je prevádzkyschopná a je potrebné ju presunúť do strediska údržby.

Výskum ukázal, že rýchlosť zatvárania dverí sa až do okamihu zaseknutia postupne znižuje – toto zistenie viedlo k vytvoreniu aplikácie, ktorá proaktívne monitoruje stav a automatizuje údržbu.

Vďaka možnostiam, ktoré poskytuje riešenie IoT prepojené s podnikovým systémom môže teraz spoločnosť Sporveien predvídať závady s vysokou mierou presnosti a tým zabraňovať tomu, aby ich výskyt narušoval plynulú prevádzku hromadnej dopravy. Namiesto zlyhania dverí a následného reťazca rušivých akcií, systém včasného varovania zabezpečí vykonanie servisu ešte pred tým, ako by k zlyhaniu dverí došlo. Výsledkom je maximálna prevádzkyschopnosť dopravného systému – a samozrejme, spokojní cestujúci.

Toto je len jeden z príkladov, ktoré ponúkajú nové technológie pre rozvoj resp. zefektívnenie podnikania. V spoločnosti Sporveien už teraz vedia, že týmto projektom sa využitie technológie IoT v spojení s podnikovým informačným systémom nekončí.

O spoločnosti IFS

IFS, jeden z popredných svetových dodávateľov podnikového softvéru, ponúka aplikácie, ktoré umožňujú spoločnostiam rýchlo reagovať na zmeny na trhu a využívať zdroje agilnejším spôsobom, aby dosiahli lepšiu výkonnosť podniku a konkurenčnú výhodu.

S IFS Applications™, výkonným riadením služieb a mobilných funkcií, je IFS priekopníkom riešenia riadenia služieb založeného na komponentoch a ERP softvéri. Komponentová architektúra poskytuje riešenia, ktoré je možné jednoducho implementovať, prevádzkovať a aktualizovať. Podnikový softvér IFS Aplikácie  poskytuje zvýšenú ERP funkcionalitu, vrátane CRM, SCM, PLM, CPM, riadenia podniku, majetku a schopnosti MRO.