Už žiadne neplánované odstávky

-- 16.05.2017

Pre tých, ktorí hľadajú riešenie pre implementáciu inteligentnej výroby v brownfield závodoch, B&R teraz ponúka Orange Box. Získavanie dát a ich analýza môže byť realizovaná jednoduchým nastavením potrebných konfiguračných parametrov – bez nutnosti akejkoľvek modifikácie existujúceho hardvéru alebo softvéru a bez ohľadu na dodáveteľa riadiacich systémov v strojoch a technológiách. Sadli sme si s Ralfom Hagenom, E&A engineering manažérom v Nestlé Nemecko a Thomasom Rienesslom, vedúcim priemyselno-špecifického vývoja v B&R, aby sme zistili viac o tom, ako Orange Box transformuje brownfield závody Nestlé na inteligentné továrne.

Pán Hagen, čo robí z továrne inteligentnú továreň?

Ralf Hagen (Nestlé): V inteligentných továrňach je potrebné, aby zariadenia spolu komunikovali a spolupracovali v oveľa väčšej miere ako sme boli doteraz zvyknutí. Musí tam byť neprerušený logický reťazec pre každú zákaznícku objednávku, ktorá môže byť vykonaná automaticky od začiatku až do konca. Stroj by mal vedieť, kedy má zrýchliť, kedy spomaliť, kedy by si mal vyžiadať ďalší materiál alebo ho odmietnuť. V súčasnosti, toto rozhodnutie stále vyžaduje skúsenosti ľudského operátora, ale v budúcnosti by mali byť stroje schopné pracovať autonómne.

A čo robí továreň inteligentnou z pohľadu automatizácie?

Thomas Rienessl (B&R): Jednou z charakteristík inteligentnej továrne je určite efektívnosť zdrojov – so zníženou spotrebou a výsledným znížením prevádzkových nákladov. Virtuálne, každé moderné zariadenie je automatizované inteligentným komponentom, ktorý produkuje enormné množstvo dát. Výroba preto hľadá cesty, ako využiť tieto dáta, aby boli konkurencieschopnejší. To môže znamenať, napríklad, robiť produkčný proces agilnejší a citlivejší alebo zvýšiť dostupnosť prevenciou neplánovaných odstávok.

Sú všetky závody Nestlé inteligentné?

Hagen: Nie. Z veľkej časti je to kvôli veľkosti našej spoločnosti. Menšie závody majú menší vplyv, keď príde na inovácie, prienik na trh a investície. Naše závody sa značne líšia aj s ohľadom na sektor a veľkosť, takže úroveň inteligentnej výroby je skutočne rôzna.

Nastavilo Nestlé konkrétne ciele výroby?

Hagen: S ohľadom na KPI ukazovatele - áno. Najpriamejšia definícia je v pojme celkovej efektivity zariadenia, alebo OEE. My sme nastavili ciele OEE a časové obdobia pre ich dosiahnutie.

Takže je to jedna z hlavných výziev – ale som si istý, že sú aj ďalšie.

Hagen: Určite sú a to z dôvodu ďalších súvzťažností. Napríklad, ak váš stroj má problémy s neplánovanými odstávkami, má tiež tendenciu mať problémy s bezpečnosťou obsluhy. Čím viacej musí obsluha zasahovať, tým je väčšie riziko zranenia. Ďalším aspektom je energetická efektívnosť. Keď linka neustále štartuje a zastavuje, štartuje a zastavuje, má to reálny dopad na spotrebu. V tom istom čase trpí aj kvalita, kvôli odpadu produkovanému počas rozbehu a vypínaniu stroja.

Bezpečnosť, energie, kvalita produktov. Sú to hlavné oblasti, kde Nestlé hľadá zlepšenia?

Hagen: Áno, toto sú oblasti, ktoré je možné najjednoduchšie vyčísliť globálne.

Ako sa Nestlé dostalo k riešeniu od B&R?

Hagen: Hovorili sme s mnohými potencionálnymi dodávateľmi, ale B&R bolo jediné, ktoré ponúkalo kompletný balík -  štruktúru, systém, aplikáciu a modularitu, ktorú sme hľadali. Chceli sme niekoho schopného zapúzdriť potrebné znalosti do dôkladne otestovaného balíka, ktorý môžete nainštalovať, použiť a aktualizovať jedným tlačidlom ako aplikáciu na smart telefóne.

Môžete nám povedať viacej o riešení, ktoré ste vyvinuli spolu s B&R?

Hagen: Vytvorili sme riešenie, ktoré sa modulárne a organicky vyvíja – to je jeho veľké umenie. Napokon, žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení. Ak nasadíte systém na miesto a poviete “OK, hotovo” – narazíte na problém, keď príde čas na presťahovanie. Zatiaľ je B&R systém jediný, ktorý to dokáže.

Je teda Orange Box zákaznícke riešenie vyvinuté špeciálne pre Nestlé?

Rienessl: Orange Box je veľmi univerzálnym, otvoreným riešením pre zbieranie, štandardizáciu a vyhodnocovanie dát v reálnom čase. Ak sa požiadavky zmenia, Orange Box sa zmení s nimi. V podstate je to kombinácia B&R mapp technológie plus prostriedkov a schopností riešiť výzvy individualizácie a funkcionality technológií. Orange Box umožňuje operátorom strojov kontrolovať relevantné parametre a zasiahnuť hneď, ako je to nevyhnutné. Ak hovoríte o vysokej dostupnosti, je dôležité, aby boli všetky odchýlky včas rozpoznané a okamžite prijaté nápravné opatrenia. To je presne to, čo Orange Box robí, prečo bol tak dobre prijatý.

Pre aké typy aplikácií je Orange Box vhodný?

Rienessl: Orange Box môže byť použitý v akomkoľvek priemysle, ale je obzvlášť vhodný pre závody, kde je vo výrobnom procese zahrnutý veľký počet strojov. Sú dva typy zákazníkov, ktorí to žiadajú: veľkí priemyselní producenti a výrobcovia strojov.

Aké boli vaše skúsenosti s Orange Box v závode Nestlé v Osthofene?

Hagen: Inštalácia a konfigurácia sa ukázala oveľa rýchlejšia a jednoduchšia, ako sme očakávali. Momentálne pracujeme na vylepšení výsledkov analýz a spôsobe zobrazovania pri dennom použití, ako napr. pri predávaní pracovnej zmeny.

Aké sú budúce plány pre Orange Box?

Hagen: Čo chceme mať sú inteligentné analýzy, ktoré identifikujú hlavné príčiny problému pred tým, ako problém vôbec nastane. V nasledujúcich štyroch rokoch sa chceme dostať do pozície, kedy nás stroje vopred varujú pred hroziacim prerušením, namiesto toho, aby sme museli problém riešiť následne, tak ako to robíme teraz. Nakoniec by nemali existovať žiadne neplánované odstávky a Orange Box nám pomôže zvýšiť dostupnosť a výkon stroja.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.