Zajímavé funkce i skvělá cena – HMI Fuji Electric

-- 16.05.2017

Operátorské panely Fuji Electric, původně Hakko Electronics, nesou společné jméno MONITOUCH, přičemž nejnovějšími řadami je V9 series s nejširší nabídkou funkcí a TECHNOSHOT, jenž vyniká cenou při solidním výkonu. Hlavní novinkou řady V9 series je integrovaný VPN router. Spolu se službou VPN serveru, kterou poskytuje buď Fuji Electric (v Evropě a v Japonsku), nebo zákazník, může používat vlastní VPN server, tvoří HMI panely MONITOUCH V9 systém s novým jménem WMI (Web Machine Interface).

Akvizicí firmy Hakko Electronics, která již roku 1988 vyvinula první programovatelný displej, rozšířila společnost Fuji Electric své portfolio pro průmyslovou automatizaci o operátorské panely s obchodním jménem MONITOUCH. Na trhu se lze setkat s modely již ukončených řad V6 a V7 a dále s ještě stále dodávanou řadou V8. Nejnovějším přírůstkem je řada V9 a z ní odvozené ekonomické varianty TECHNOSHOT s úhlopříčkou 7" či 10".

Všechny varianty panelů V9 jsou vybaveny VNC serverem, díky němuž je možné propojení s tabletem; u verzí s Wi-Fi navíc i bez přístupového bodu. Dále slouží Wi-Fi rozhraní v panelech ke komunikaci s PC, k přenosu dat protokolem FTP a také ke komunikaci mezi panely navzájem a tím např. k synchronizaci dvou strojů. Samozřejmostí je záznam dat na USB médium či na standardní SD kartu. Naopak z média lze číst a zobrazit například PDF soubory. Jednotlivé obrazovky mohou mít čtyřnásobnou plochu oproti zobrazitelnému obsahu a panely podporují scrolling i zooming. Na displeji lze také zobrazit video z analogové kamery či obecně z RGB vstupu.

Významnou inovativní funkcí je zaměření na dálkovou správu prostřednictvím V-Power Cloudu ve spojení s integrovaným VPN routerem. Ústředním článkem komunikace s příslušnými PLC, frekvenčními měniči, měřicími přístroji či jinými komunikujícími zařízeními je operátorský panel MONITOUCH V9. K tomuto účelu je k dispozici až 8 komunikačních spojení, přičemž rozhraní Ethernet a RS485 jsou integrována, jiná rozhraní jsou k dispozici pomocí volitelných karet. K operátorským panelům existují ovladače pro různá zařízení od různých výrobců. Těchto ovladačů je k dispozici velké množství a jsou neustále aktualizovány na webu www.monitouch.com. 

Na druhé straně internetu je PC, na němž běží vývojový software různých přístrojů připojených k panelu V9, takže tímto způsobem se lze dálkově prostřednictvím jedné komunikační brány připojit na zařízení různých výrobců. Jak již bylo uvedeno, v řadě V9 Advanced jsou nabízena provedení s kapacitním dotykovým displejem, což samozřejmě umožňuje multitouch gesta. Ale také je díky tomu možno dát panel pod relativně tlusté ochranné sklo, které zajistí sanitaci zařízení s tímto zobrazovacím a ovládacím prvkem. Tato vlastnost otevírá velké aplikační možnosti v potravinářském průmyslu, farmacii a různých chemických výrobách. Spolu s konektivitou zařízení od různých výrobců je toto řešení velmi zajímavé pro řadu výrobců strojů pro výše uvedené technologické oblasti.

Mnohé z dříve uvedených funkcí jsou k dispozici rovněž u „odlehčených“ ekonomických přístrojů řady TECHNOSHOT. I tyto přístroje mohou být zmíněným ústředním článkem neboli bránou pro komunikaci se zařízeními různých výrobců, jak dokumentuje obrázek konektivity. Není zde však integrován VPN router a kvůli variantám s menší úhlopříčkou jsou tyto displeje určeny do jednodušších strojů, kde zákazník ocení právě nízkou cenu. V některých případech jsou displeje TECHNOSHOT pro nízkou cenu vhodné i tam, kde již operátorský panel je, ale je třeba datově propojit linku s jedním řídicím systémem s linkou s jiným řídicím systémem, zobrazit například stav vzájemné spolupráce těchto linek a umožnit přístup k oběma linkám z jednoho nadřazeného operátorského pracoviště.

Vývojový software pro panely řad V8, V9 a TECHNOSHOT se jmenuje V-SFT, dodává se ve verzi 6, formátem dat je kompatibilní se staršími verzemi a podporuje migraci projektů ze starších řad panelů až na V9. Software obsahuje velkou databázi grafických objektů, lze do něj kopírovat objekty z MS Word/Excel/PowerPoint, ovládá se pomocí ribbon menu a má řadu dalších vlastností podporujících uživatelskou přívětivost. Je také vybaven emulátorem cílového panelu, takže lze pracovat i bez hardwaru.

Doplňkové softwary Tellus a V-Server umožňují run-time spolupráci panelů MONITOUCH s PC. Vzdálený monitoring a řízení umožňuje software Tellus v režimu Remote Mode čili něco jako SCADA software. Kopii obrazovek a současné ovládání z PC a HMI panelu zajišťuje software Tellus v režimu HMI Mode. Softwarový modul V-Server, jak již z názvu plyne, se stará o sdílení dat z HMI do PC. Ve variantě Lite jsou tato rozšíření z operátorských panelů na PC k dispozici dokonce i pro TECHNOSHOT zdarma. Takže SCADA funkce za cenu hardwarového propojení prostřednictvím panelu TECHNOSHOT z různých řídicích systémů, frekvenčních měničů a jiných inteligentních programovatelných systémů.

Operátorské panely V9 jsou vhodné do aplikací s inteligentními přístroji různých výrobců jako ústřední článek komunikace a v případě vzdálené správy výrazně zjednoduší aplikaci a sníží náklady díky integraci VPN služby. S řadou TECHNOSHOT lze zase docílit cenově úsporných řešení. Ve spojení s frekvenčním měničem FRENIC-Ace, v němž je zabudována funkčnost PLC, tak lze dokonce vytvořit řízení jednoduššího stroje bez nákladů na řídicí systém.

fuji@amtek.cz, www.amtek.cz/fuji

Autor: Ing. Petr Boček, Amtek, spol. s r. o.