Až 58 000 eur ročně ušetří ložiskové jednotky NSK pro kola stohovacích jeřábů

-- 23.02.2016

Základním kritériem pro stohovací jeřáby používané v automatizovaných skladech je její velká spolehlivost. Odstávky způsobené závadou jsou neakceptovatelné, protože u výrobních skladů znamenají přerušení toku materiálu a u skladů hotového zboží způsobují zpoždění ve vyřizování objednávky.

Na společnost NSK a její program Added Value Programme – AIP, osvědčený podnikatelský nástroj pro odkrývání rezerv v ziskovosti prostřednictvím zvýšení spolehlivosti strojů, se s žádostí o podporu obrátil podnik, jehož sklad měl problémy s neplánovanými odstávkami.

Příčinou bylo předčasné selhávání ložisek pojezdových kol stohovacích jeřábů s vodicí kolejnicí. Tyto jeřáby jsou základním prvkem automatizovaného skladu. Celkem bylo nutné za pět let vyměnit čtyřicet ložiskových jednotek. Ve všech těchto čtyřiceti případech vedlo neplánované přerušení činnosti k nákladné odstávce a opravě.

Odborníci NSK pracující v rámci AIP byli vysláni, aby prozkoumali porouchaná ložiska a podmínky, za nichž pracovala. Analýza prokázala, že primární příčinou nadměrného opotřebení ložisek bylo nedostatečné mazání a radiální přetížení.

Odborníci NSK tedy navrhli použít utěsněná dvouřadá ložiska s kosoúhlým stykem, naplněná mazivem pro celou dobu jejich životnosti, třídy C3, tj. se zvětšenou radiální vůlí, protože dobře odolávají radiálnímu i axiálnímu zatížení v obou směrech. Charakteristickým znakem těchto moderních ložisek je kontaktní těsnění RSR z pryže NBR (akrylnitrilbutadien) s integrovanou vulkanizovanou ocelovou vložkou. Těsnění zaručuje ložisku špičkovou ochranu před pronikáním nečistot, a tím snižuje opotřebení oběžných drah i povrchu kuliček. Dalšími výhodami jsou menší vibrace a snížení rizika nedostatečného mazání.

Pro představení teorie v praxi provedli technici NSK provozní testy. Během testu, který trval více než rok, žádné z ložisek osmi pojezdových kol jeřábu vybavených novým typem ložisek neselhalo.

Jako další část procesu AIP doporučili technici NSK postup montáže tak, aby ložisková jednotka kola byla správně ustavena, a proškolili pracovníky zákazníka.

Důležité je, že součástí každého projektu AIP je přesné srovnání nákladů a přínosů. Pro sklad byl výpočet jednoduchý. Před implementací doporučení NSK stálo předčasné selhávání ložisek 70 800 eur ročně. V tom byly náklady na náhradní díly (26 880 eur), výrobní ztráty (vyčíslené na 30 000 eur) a náklady na opravu (10 000 eur). S řešením od NSK klesly roční náklady na 12 700 eur. Výsledkem jsou tedy roční úspory 58 000 eur ročně.

Více o NSK naleznete na www.nskeurope.cz.