LOCTITE 4090 – hybridní konstrukční lepidlo

-- 26.11.2014

Nové hybridní lepidlo Loctite® 4090 přináší rychlost vteřinového lepidla a pevnost konstrukčního lepidla.

Společnost Henkel představila produkt Loctite® 4090, inovativní hybridní lepidlo, které kombinuje nejdůležitější vlastnosti konstrukčních a vteřinových lepidel – vysokou pevnost, houževnatost a odolnost spoje spolu s výhodou rychlého lepení. Produkt vykazuje výbornou odolnost vůči rázům, vysokou pevnost lepených spojů na různých materiálech, vynikající teplotní odolnost a též spolehlivou odolnost proti vlhkosti. Díky těmto vlastnostem je jeho použití dostatečně všestranné pro splnění široké škály konstrukčních a montážních úkolů.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/henkel2.JPG

Lepidlo Loctite® 4090 značně posouvá možnosti tradičních lepidel a otevírá dveře novým aplikacím a novým řešením. Jako první hybridní lepidlo poskytuje rychlost kyanoakrylátů a pevnost epoxidů. „Celá oblast průmyslové výroby je pod neustálým tlakem a jednotlivé společnosti se snaží, aby jejich nové výrobky byly ještě konkurenceschopnější – při nižších výrobních nákladech a s inovativním řešením konstrukce a montáže,“ konstatuje Mike Quail, viceprezident pro marketing společnosti Henkel General Industry. „Lepidlo Loctite® 4090 bylo vytvořeno tak, aby umožnilo jít za hranice tradičních průmyslových postupů. Je to první lepidlo svého druhu. Nikdy předtím tu ještě nebylo hybridní lepidlo navržené pro řešení i těch nejnáročnějších situací.“

O co se tedy jedná? Loctite® 4090 je dvousložkový produkt využívající unikátní technologii, díky které lepidlo zdědilo významné vlastnosti epoxidů a také kyanoakrylátů (vteřinových lepidel). Produkt je balený v dvojkartuši o objemu 50 ml a pomocí aplikační pistole se vytlačují obě složky v poměru 1 : 1 přes statický mixer (směšovací trysku), kde dojde k jejich dokonalému promíchání. Z mixeru již vychází smíchané lepidlo a přímo se nanáší na lepené povrchy.

Lepidlo je tixotropní, a přestože je tekuté a vytlačuje se poměrně snadno, vyplňuje spáry až do 5 mm. Vytvrzující reakce probíhá v celém objemu lepidla a dochází při ní k poměrně velmi malému objemovému smrštění, pouze kolem 1 %.

Nejvýznamnější vlastností lepidla Loctite® 4090 je jeho rychlé vytvrzení. K fixaci dílů dochází cca již za 4 minuty po nanesení produktu, za 10–15 minut je dosaženo takové pevnosti, která je většinou dostatečná pro funkci sestavy. Tak jako u všech lepidel nastává konečná pevnost přibližně za 24 hodin, kdy dojde k dokončení všech chemických reakcí a ke spojení všech potřebných vazeb.

Rychlost vytvrzení v podstatě nesouvisí s velikostí spáry nebo s druhem lepeného materiálu. Ojedinělá je relativně malá závislost počáteční rychlosti vytvrzení na teplotě; ani při +5 °C nedochází u lepidla ke ztrátě rychlosti, doba pro fixaci dílů se prodlužuje pouze o cca 1 minutu.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/henkel1.JPG

Spolehlivá pevnost spojů je zajištěna vysokou adhezí na širokou škálu materiálů. Adheze je výborná nejen na různých kovech, keramice a termosetních plastech, jak je tomu u epoxidů, ale díky kyanoakrylátové složce drží Loctite® 4090 výborně i na termoplastech, jako je polykarbonát, PVC či ABS, a překvapivě dobrou adhezi vykazuje i na PMMA (plexisklo). Lepidlo je možné použít i pro lepení většiny druhů pryže. Slepené spoje vykazují u všech materiálů nejen vysokou pevnost, ale – což je často důležitější – i vysokou houževnatost a odolnost proti rázovému namáhání a vibracím.

Zajímavá je i dlouhodobá odolnost spojů v nepříznivém prostředí. Doporučená dlouhodobá teplotní odolnost byla stanovena na základě výsledků testů v rozmezí 40 až 150 °C, což je v porovnání s lepidly obdobné rychlosti vytvrzení velice vysoká hodnota. Nicméně při zkouškách byly slepené spoje dlouhodobě vystaveny teplotě až 180 °C a ani po 1 000 hodinách nedošlo k dramatickému snížení pevnosti. Překvapivých výsledků bylo dosaženo při zkouškách odolnosti proti vlhkosti a ve vodní lázni, kde opět nedochází k významné ztrátě pevnosti nejen za normální teploty, ale i při zvýšené teplotě. Obdobných výsledků bylo dosaženo na vzorcích z oceli, hliníku i polykarbonátu. Produkt velice dobře snáší i kontakt s látkami, jako je olej, benzín, etanol nebo izopropylalkohol.

Hybridní lepidlo Loctite® 4090 tedy nabízí vysoce kvalitní výkon i v extrémním prostředí a v náročných podmínkách. Je vhodné k použití na různých materiálech, včetně kovů, většiny plastů a pryží. Tento produkt je dostupný ve dvojkartuši o objemu 50 ml v balení spolu s 5 statickými mixery. Pro nanášení slouží standardní ruční dávkovací pistole Loctite® na 50 ml dvojkartuše. Dávkovací pistole v manuálním nebo pneumatickém provedení a v případě potřeby i náhradní mixery je třeba objednat samostatně.

Více informací o produktu LOCTITE 4090 naleznete na www.loctite.cz/4090.