Údržba jako cenný nástroj při hledání úspor III

-- 26.11.2014

Tradičně pořádaný seminář věnovaný údržbě v průmyslové výrobě se konal letos již potřetí v rámci veletrhu MSV. Svým programem ani letos nezklamal a přilákal přes 50 posluchačů.

Celý seminář zahájil svou přednáškou Marek Bárdy, který se zaměřil na údržbuhttp://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/udrzba1.JPGa zkracování přestavovacích časů. Posluchače seznámil s několika hlavními problémy při přestavování strojů a jejich příčinami. Následně se podrobněji věnoval způsobu, jak nedostatky účinně odstranit.

Po úvodní přednášce se slova ujal Ing. Tomáš Halva, zástupce společnosti Beckhoff, která byla hlavním partnerem semináře. Zaměřil se na informační systémy (dále v textu IS) v průmyslové výrobě a obsahem jeho přednášky byly návrhy, jak na zmíněné IS zásadně snížit náklady.

U IS zůstal také Lubomír Sláma, zástupce společnosti Act-in, jež zároveň plnila roli bronzového partnera semináře. V přednášce posluchačům představil vyspělé informační systémy a aplikace pro transparentní řízení výroby a údržby.

První přednáškový blok ukončil Zdeněk Jůzl, obchodní ředitel společnosti DataPartner. Jeho vystoupení obsahovalo informace o sběru a uchování dat a také informace o práci s daty v údržbě. Následovalo představení ICT technologií pracujících s daty ve prospěch efektivního řízení údržby.

Během přestávky mezi jednotlivými přednáškovými bloky měli posluchači prostor navštívit jednotlivé přednášející u jejich výstavek, které prezentovaly firemní produkty. Také zde byl prostor na individuální dotazy.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/udrzba2.JPGDalší blok zahájil Marek Bureš, jehož přednáška se soustředila na opatření, která vedou ke zvýšení produktivity práce na úroveň, jež není pro danou výrobu za stávajících podmínek představitelná. resp. je nepředstavitelná.

Poté se ujal slova Jiří Zdražil ze společnosti Henkel, který v rámci své přednášky „Jak zalepit díry, kudy utíkají peníze“, představil firemní řadu Loctite, řešící problémy s opotřebením, poškození plastů nebo s poruchovostí trubek.

Předposlední přednášku pak připravil Martin Dostalík ze společnosti Sonotec; uvedl důvody pro trvalý monitoring a příklady úspor z reálné praxe.

Celý seminář zakončil Ondrej Valent, který své vystoupení věnoval prediktivní údržbě a technické diagnostice.

Přednášky, které na semináři zazněly, a další doplňující materiály je možné vyžádat na e-mailové adrese tereza.chwastkova@trademedia.us.

Ř&Ú