Bezpečnost každým pádem

-- 26.11.2014

Ve všech mluvnických pádech se dnes a denně skloňuje bezpečnost.http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/bezpecnost1.JPG

Dopolední část semináře byla věnována bezpečnosti v konstrukci strojů; vlevo je zachycen Filip Němeček, který přednáškou o legislativních a bezpečnostních požadavcích na konstrukci strojních zařízení uvedl seminář. Na prostřední fotografii přednáší Stanislav Osvald ze společnosti OMRON, která byla zlatým partnerem semináře. Ten plynule navázal na přednášku pana Němečka a seznámil posluchače s aplikací bezpečnostních zařízení společnosti, která snižují rizika strojních zařízení. Blok zakončil Jan Homola, který poučil posluchače, jak konsturovat ochranné kryty pracovních strojů s ohledem na novou harmonizovanou normu EN ISO 14119.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/bezpecnost2.JPGDruhý blok semináře zahájil Roman Štemberk, zástupce společnosti PROFIcomms, která byla bronzovým partnerem semináře. Seznámil posluchače s možností nasazení aktivních síťových prvků, kamerových http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/bezpecnost3.JPGsystémů a multisenzorových řešení v nebezpečném prostředí.

Akademickou obec na semináři reprezentovala docentka Ivana Bartlová z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské. V přednášce se zamyslela nad bezpečností technologických procesů a vycházela také z reálných údajů získaných ze statistik.
 
http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/bezpecnost4.JPGOzvěnou loňského semináře byla přednáška zaměřená na rizika strojních zařízení z pohledu protivýbuchové prevence. Již podruhé v historii semináře ji vystoupil Martin Kulich z Vědecko-výzkumného uhelného ústavu. http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/bezpecnost5.JPG

 

V originálním vystoupení se představila Ivana Slováčková, konzultantka a lektorka v oblasti zvyšování kultury bezpečnosti a změn chování.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/bezpecnost6.JPG

 

Loňský seminář s názvem EX prostředí letos nahradil seminář, jehož obsah byl  pojat více zeširoka. I přesto, že byl koncept akce koncipován takto obecně, jeho program přilákal do brněnského hotelu Vista téměř 50 posluchačů.


Přednášky, které na semináři zazněly, a další doplňující materiály je možné vyžádat na e-mailu: tereza.chwastkova@trademedia.us.

Ř&Ú