Strojírenské fórum už klepe na dveře

-- 26.05.2014

V polovině června 2014 bude Praha hostit první ročník Strojírenského fóra. Organizuje ho Svaz strojírenské technologie s podporou firmy Exponex. Představí se zde také nový katalog určený pro propagaci průmyslových firem v zahraničí Made in CZ Industry. Proč vzniká v Česku nový projekt a jaká budoucnost čeká strojírenské obory? O tom jsme hovořili s ředitelem svazu Petrem Zemánkem.

Pane Zemánku, jak si v současné době stojí české strojírenství v rámci vašeho oboru, tj. obráběcí a tvářecí techniky?

Jsem rád, že mohu říci, že i přes problémy, které naše ekonomika zaznamenala v minulých letech, náš obor vykazuje pozitivní vývoj. Výsledky loňského roku ukazují, že jsme se v roce 2013 vrátili zpět na úroveň rekordního roku 2008, tedy na nejvyšší úroveň exportu v české historii. Co se týče vývozu, i nadále se nám daří spolupracovat s Německem, kam vyvážíme 30–35 procent techniky. Je dobré, že v době, kdy nám zakázek v Evropské unii ubývalo, se nám dařilo navazovat nové vztahy v Rusku. To nám pomohlo eliminovat výpadky. Nyní se už přibližujeme téměř ke 20 procentům našeho vývozu do této země. Proto také velmi citlivě vnímáme současnou politickou situaci. Je pro nás prioritní, aby zůstaly zachovány pracně budované ekonomické vztahy.

Jak vnímáte postoj k této otázce ze strany české vlády a jak se k situaci staví vaši spojenci v Evropě?

Nemohu mluvit za ministry a odpovědné politiky. Za zástupce našeho oboru mohu nicméně říci, že i na evropské úrovni máme jednotný postoj. Na posledním jednání asociace evropských výrobců obráběcích strojů CECIMO, kde se sešli kolegové z předních evropských zemí, zazníval jednotný hlas: „Zachovejme evropské vztahy. Politici ať dělají svou práci a nezasahují do oblasti ekonomiky, pokud to nebude výslovně nutné.“

Pojďme se nyní podívat na domácí půdu. Jaké téma je dnes pro firmy sdružené ve Svazu strojírenské technologie nejaktuálnější?

Alfou a omegou je pro české firmy fungující export a jeho podpora. Také proto jsme se rozhodli dát tomuto tématu stěžejní prostor na největší konferenci zaměřené na naši problematiku, kterým bude Strojírenské fórum. To se uskuteční 10. a 11. června 2014 v pražském hotelu Andel’s. Firmy vyrábějící obráběcí a tvářecí techniku jsou z 85 procent závislé na exportu. Proto velmi vítáme snahu státu a Evropské unie pomáhat našim firmám etablovat se na zahraničních trzích. Je důležité, aby na jednotlivých ministerstvech pracovali lidé, kteří se vyznají v aktuálních trendech. Jen tak mohou utvářet optimální a efektivní operační programy, jež zajistí skutečnou podporu našeho vývozu.

Určitou ztrátou je pro nás rozhodnutí neobnovit program TYP, který byl administrován MPO. V současné době se snažíme převést jeho agendu pod Technologickou agenturu České republiky, kde je pro nás rozhodující program Alfa zaměřený na vývoj nových materiálů a technologií, do něhož je řada našich firem zapojená. Čerpání peněz z evropských fondů a příprava programu OPPIK patří k hlavním tématům Strojírenského fóra.

Co pro vaše firmy může vláda ještě udělat?

Mezi priority řadíme zavádění vědy a výzkumu do praxe. Věda, technika a výzkum dnes rozhodují o budoucnosti oboru. Propojení praxe a výzkumu na školách je to, co zajistí českému strojírenství pozici mezi světovou špičkou. Prostředky vložené do aplikovaného výzkumu a vývoje přinášejí firmám prosperitu a konkurenceschopnost, státu pak vyšší zaměstnanost a cestu ke zvyšování HDP. Klíčová je spolupráce se státem při výchově dorostu. 

Strojírenské a průmyslové obory nepatřily v posledních dvaceti letech k nejvyhledávanějším. Proto je řada našich specialistů už ve více než zralém věku. Tento problém však není ryze český, pociťují ho i další evropské země, jako je Itálie, Španělsko, Německo i Rakousko.

… a v oblasti ekonomiky?

Důležité je pro nás zdravé fungování agentury EGAP, respektive fungující systém pojištění exportu, podpora komerčních bank, možnost refinancování a zejména podpora agentury CzechTrade. Ruku v ruce s tím jde zajištění účasti našich firem na výstavách a veletrzích, což je jednou z klíčových forem  prezentace české výroby a českých produktů v zahraničí. To jsou i témata, která budou rezonovat na Strojírenském fóru, a také důvod, proč připravujeme katalog Made in CZ Industry, jehož cílem bude reprezentace našich firem v zahraničí.

Jak si ve světové konkurenci stojí české firmy?

Co se týče oboru obráběcích a tvářecích strojů, je Česká republika známá jako exportér know-how. O špičkové technologie je ve světě zájem. Patří nám 13. místo ve světovém žebříčku vývozců, v Evropě jsme už dokonce pátí. Evropským hegemonem je Německo, následuje Itálie, Švýcarsko, Španělsko a Česká republika.

V čem je největší síla našich firem, v čem vynikají?

Švýcarsko je vnímáno jako země, která je na špici ve výrobě menších specifických strojů. Česko pak bývá v našich kruzích často synonymem pro kvalitní těžké stroje. Samozřejmě to souvisí s naším historickým vývojem, kdy jsme se už v padesátých letech začali orientovat na transportní techniku, energetiku a těžký průmysl. A v tom je naše výhoda. V současné době není mnoho zemí, které se specializují na těžkou techniku, zatímco na malé stroje se zaměřuje mnoho firem po celém světě. Je jednodušší s jejich výrobou začít a nevyžadují velkou přidanou hodnotu. Pro těžkou techniku potřebujete kromě neustálého vývoje i dlouholeté know-how. A to si zatím dokážeme držet.

Vraťme se nyní ke Strojírenskému fóru. Proč tento projekt vznikl?

Akce, které se v současné době pořádají, mají většinou široký záběr: od obráběcích strojů přes automobilový až po hutnický a energetický průmysl. Co nás však bytostně spojuje, jsou témata čerpání evropských fondů, vzdělávání, podpora vědy a výzkumu a propagace českého strojírenství v zahraničí. A právě na tato témata se chceme zaměřit. V čerpání evropských fondů máme i kvůli permanentním personálním změnám ve státní exekutivě roční skluz. Je důležité, aby zákonodárci naskočili do rozjetého vlaku a začaly se uskutečňovat programy, které jsou již v běhu nebo které slibovaly uskutečnit jednotlivé strany ve svých volebních programech. I proto jsme si pro Strojírenské fórum zvolili termín v polovině června, kdy bychom s českou politickou reprezentací chtěli diskutovat o aktuálních možnostech a prioritách podpory české ekonomiky.

Lze říci, že akce takového druhu vám v České republice chyběla?

Kvůli tomu to děláme. Během své praxe jsem sjezdil téměř celý svět. Povědomí o českém strojírenství ve světě bezesporu existuje. Strojírenské fórum a nově vznikající katalog Made in CZ Industry by měly propagaci našich firem dále podpořit a prezentovat je jako firmy patřící ke světové elitě. Zároveň se snažíme naše výrobce přiblížit potenciálním zájemcům o strojírenské produkty, investice a spolupráci a umožnit jim vzájemný kontakt.

www.strojforum.cz