personality traits essay business plan pdf download help writing love poems distribution center general manager resume essay about commitment to public service master thesis on face recognition

Nová řada elektroměrů KWZ4 s certifikací MID

-- 01.05.2013

Elektroměry typové řady KWZ4 od Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) tvoří modulární statické elektroměry pro připojení do třífázové čtyřvodičové rozvodné sítě. Elektroměry jsou především určeny pro měření činné odebírané a u vyšších verzí i dodávané elektrické energie v jednom nebo dvou tarifech. Jsou určené pro připojení v sítích pro přímé nebo polopřímé přes měřicí transformátory proudů.

U vyšších verzí těchto elektroměrů je umožněno uživatelské nastavení transformačního převodu. Tyto verze rovněž informativně zobrazují okamžité hodnoty sítě (U, I, P, cos φ) a v jednotlivých registrech kumulují také energii jalovou. 

Odečty registrů elektroměrů KWZ4

Odečty registrů elektroměrů KWZ4 od Eatonu se provádí v místě instalace, ale i dálkově. Místní odečty se provádí zobrazením hodnot přímo na displeji dle individuálních OBIS kódů. Vyšší verze lze odečítat pomocí optického komunikačního rozhraní. Dálkové odečty KWZ umožňuje i nadstandardní vybavení elektroměrů impulzními výstupy nebo komunikační rozhraní M-BUS nebo RS-485.

MID - Nový přístup v legální metrologii

Nový přístup v legální metrologii s uváděním měřidel na společný evropský trh se sjednotil vydáním Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/22/ES pro měřicí přístroje (MID). Směrnice je implementována v České republice nařízením vlády č. 464/2005 Sb. stanovující požadavky na měřidla a ve Slovenské republice nařízením vlády č. 294/2005 Z.z. o měřidlech. Platnost směrnice MID je ve všech členských státech EU, ve státech EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a ve Švýcarsku.


Směrnice MID se vztahuje na požadavky elektroměrů k měření činné energie určených pro měření v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Pokud jde o měření pro platební styk, jedná se o měřidla určená k použití pro měření v závazkových vztazích, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro měření v souvislosti s ochranou životního prostředí, pro měření při zajištění bezpečnosti zdraví při práci, v souvislosti s ochranou zdraví a v souvislosti s ochranou veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Nejsou-li při uvádění měřidel na trh splněny požadavky směrnice MID, nepovažují se dle platné legislativy v ČR za měřidla schváleného typu a prvotně ověřené.

 

Zdroj: www.justC.cz