Kompresory pro průmysl

-- 18.09.2011

Stlačený vzduch je nedílnou součástí mnoha procesů v řadě průmyslových podniků. Jeho výroba se provádí stlačením atmosférického vzduchu, jenž je následně upraven, a zařízení, kterým stlačujeme vzduch nasávaný z atmosféry, se nazývá kompresor. Netrvalo dlouho a pod lupu redakčních průzkumů trhu se dostal také český a slovenský trh kompresorů pro průmyslové aplikace...

I když za první kompresor je všeobecně považován ručně ovládaný měch, který přináleží do třetího tisíciletí před naším letopočtem, první „tradičnější“ ležatý pístový kompresor s Hoergigerovými ventily byl postaven o „trochu“ později… v roce 1894. Nedlouho nato pak došlo i k průmyslové výrobě kompresorů, jejíž kořeny bychom našli v Anglii a Francii, přičemž v roce 1907 byla produkce zahájena také např. ve Škodových závodech. Jelikož pístové kompresory se používají ke stlačení vzduchu o objemu cca 50 m3/h a ke stlačení většího množství vzduchu pro potřeby průmyslových provozů se zase lépe hodí kompresory šroubové, mohli bychom jejich počátek přiřknout švédskému inženýru Alfrédu Lysholmovi, který v roce 1934 postavil první provozuschopný bezmazný šroubový kompresor, přičemž vývoj mazných šroubových kompresorů byl zahájen o dvacet let později.

V současnosti jsou kompresory takřka všude. „Stlačený vzduch je jako nosič energie nepostradatelný pro řemesla a podnikání stejně jako pro průmysl a lékařství. Stlačený vzduch udržuje výrobu v automobilkách a velkých mlýnech, ale i v cementárnách a mlékárnách, ve slévárnách a optických dílnách,“ vypočítává možnosti jeho využití Lucie Helánová z marketingového oddělení společnosti KAESER KOMPRESSOREN a s výčtem rozhodně nekončí, „stlačený vzduch potřebují pivovary i vinaři. Se stlačeným vzduchem se nakonec seznámí každý, poněvadž váš zubní lékař přece musí jednou i ‚vrtat‘. A nakonec, abychom dovršili svůj neúplný výčet, u zrodu každé jednotlivé, dnes všudypřítomné nápojové PET lahve stojí jeden šroubový kompresor s dotlačovacím kompresorem.“

Užívané typy kompresorů na trhu

Nicméně i přesto, že výše uvedené jasně potvrzují také odpovědi na otázku, jež odhalují oborovou působnost respondentů, kdy se kompresory objevují v celé škále průmyslových provozů, je důležité si uvědomit, že každý provoz vyžaduje jiný přístroj. Podle principu stlačování vzduchu dělíme kompresory na mnoho druhů, z nichž nejrozšířenější jsou pístové, šroubové, lamelové, spirálové a další. Výrobci nabízejí obvykle několik typových řad od každého principu kompresorů. Na trhu jsou zpravidla jak velmi levné (hobby kompresory), tak velmi drahé kompresory s vysokou životností a účinností. Někdy je však velmi obtížné vybrat pro daný provoz ten nejvýhodnější kompresor.

Zatímco pístové kompresory se užívají zejména v menších dílnách a nenáročných provozech, rotační šroubové kompresory vynikají vysokou účinností a dlouhou životností, což z nich spolu s nízkou hlučností dělá skvělý pracovní nástroj pro mnoho průmyslových provozů. O tomto faktu ostatně přesvědčuje také převaha těchto přístrojů na půdě podniků, kde jsme prováděli náš průzkum. Podobné vlastnosti, jaké mají šroubové kompresory, nalezneme u kompresorů lamelových, kde základním rozdílem je hlavně princip stlačování nasávaného vzduchu. U některých výrobců se pak setkáme s tím, že uvádějí ještě vyšší účinnost a životnost právě ve srovnání se šroubovými. V provozech, u nichž by nebylo patřičné pronikání strojového oleje do rozvodů, nachází uplatnění bezmazné kompresory. „ Naše bezmazné kompresory nabízejí řešení pro obory, kde hlavní roli hraje vysoká kvalita a čistota vzduchu, jako jsou potravinářský průmysl, elektrotechnický průmysl či zdravotnictví,“ přidává příklady Vít Jedlička ze společnosti
Atlas Copco.

Energie vždy „až na prvním místě“

Stlačený vzduch jako prostředek pohánění nářadí a strojního zařízení v průmyslovém provozu se stává nákladným v případě, že k optimalizaci jeho výroby nepřistupujeme racionálně. Výroba stlačeného vzduchu není žádným triviálním úkolem, ale jde o ucelený technologický proces. Volba typu kompresoru, jeho výkonnosti a regulace má tedy podstatný vliv na spolehlivost a náklady na celý proces. V současné době se klade velký důraz na úsporu energie ve všech formách a výrobci kompresorů jsou tímto trendem nuceni představovat nové modely, které na tento aspekt berou ohled. Ve světle faktu, o jak náročné médium se jedná, se ani není čemu divit, jak také dokazuje v jednom z minulých příspěvků našeho časopisu Rober A. Baker z americké pobočky Atlas Copco: „Skutečnost je taková, že podle odhadů způsobují špatně navržené a udržované systémy stlačeného vzduchu ve Spojených státech ztráty energií ve výši až 3,2 miliardy dolarů ročně. 

Pro výrobce i uživatele stlačeného vzduchu proto zůstává neustálou výzvou zvyšovat energetickou účinnost ve všech fázích výroby a spotřeby.“ Rozhodujícím parametrem kompresoru vyjadřujícím spotřebu elektrické energie při stlačování vzduchu je specifická spotřeba, která se odvíjí od množství energie, již kompresor potřebuje pro stlačení stanoveného přetlaku na 1 m3/h vzduchu. Tato specifická spotřeba je v první řadě ovlivněna konstrukčním řešení celého kompresoru (zejména provedením vlastních elementů, ve kterých dochází k samotnému stlačování vzduchu, konstrukcí, vhodnou volbou elektromotoru, správnou optimalizací sacího filtru a řadou dalších). Volba způsobu přenosu krouticího momentu z elektromotoru na element má tak vliv na spotřebu elektrické energie i na spolehlivost systému.                                                   

Výrobci si tak na českém a slovenském trhu musejí s tímto problémem poradit konstrukcí adekvátních řešení, přičemž z dostupných zdrojů (odborných studií atd.) je patrné, že na trhu se vyskytují přístroje různých výrobců, kdy pro stejnou aplikaci může být odchylka ve spotřebě až na 15 procentech. Jak je patrné také z výsledků našeho průzkumu, u takto klíčového rozhodujícího faktoru jde o značný rozdíl. Naštěstí to vypadá, že ani tuzemští výrobci a distributoři nezaostávají a svou nabídkou se snaží jít poptávce vstříc. „Nakoľko je dnes téma úspory energií všeobecne najskloňovanejšou otázkou vo vyspelých krajinách Európy, naše zariadenia tento trend plne akceptujú a dokonca už dnes spĺňajú požadavky budúcnosti.

Naše produkty sú preto neustále vyvíjané s cieľom znížiť energetickú náročnosť ich prevádzkovania,“ ujišťuje Michal Ottinger, produktový manažer společnosti Aerzen CZ. Avšak ani společnost s největším tržním podílem ‒ dle slov vedoucího divize kompresorů v Atlas Copco ‒ nezůstává pozadu: „Jelikož elektrická energie tvoří největší část nákladů na výrobu stlačeného vzduchu, věnujeme energetické účinnosti našich zařízení velkou pozornost a jako lídr na trhu považujeme za svou povinnost neustále hledat nová řešení vedoucí k úsporám energie.“

Jako výčet úspěchů na poli energetické účinnosti pak uvádí zejména zavedení kompresorů s plynulou regulací otáček elektromotoru, kompresory s neutrální produkcí emisí CO2 či nabídku měření a výpočtu úspor elektrické energie v rámci výroby stlačeného vzduchu při optimalizaci užívaných zařízení, kterou doplňují také přidružené společnosti (více v článku společnosti ALUP CZ s názvem SimTrak ‒ diagnostika energetické náročnosti při výrobě stlačeného vzduchu a simulace pro její optimalizaci, který uvádíme dále).U větších zařízení, která jsou pro průmysl tak typická, je potřeba přemýšlet o využití odpadového tepla. Značná část elektrické energie se přemění v kompresorové stanici na teplo. Toto teplo může najít uplatnění ihned na místě jeho tvorby – buď jako vytápění, nebo pro ohřev užitkové vody.

Přání zákazníků: dlouhý a bezporuchový provoz

Jelikož už bylo výše načato téma, které rozvíjí odpovědi na otázku, jaké jsou klíčové faktory při rozhodování o nákupu nových kompresorů, bylo by záhodno podívat se, co v této oblasti hraje prim. Spolu s prokázaným voláním po vyšší energetické účinnosti je při nákupu nových zařízení ceněna s přesvědčivým výsledkem zejména dlouhá životnost kompresorů, což jde ruku v ruce s kvalitou poskytovaného servisu, který má samozřejmě na životnosti výrobku značný podíl. Konkretizované požadavky ozývající se z trhu uvádí jednatel společnosti MONDO Miloslav Dočkal: „Zákazníci po nás vždy požadují minimalizaci cen za dodávky i za servis a rozsáhlé odborné poradenství pro úspory energie… nejlépe zdarma.

My poskytujeme komplexní technologická řešení, projekční a konstrukční návrhy (3D), kompletní dodávky z oboru techniky stlačeného vzduchu, uvedení zařízení do chodu, záruční i pozáruční autorizovaný servis týmem kvalifikovaných odborníků, ‚horkou linku‘ pro řešení neodkladných problémů. Zákazníkům nabízíme dlouhodobé servisní smlouvy, včetně garance náhradních dílů ve skladu (ihned k dodání) a rezervace záložních kompresorů (rovněž skladem) pro řešení jejich havarijních případů.“ Také kompresorová jednička Atlas Copco dobře ví, že opomíjení servisu je v dnešních podmínkách takřka nemožné. Ze zkušeností společnosti jasně vyplývá, že řada zákazníků dnes již při nákupu kompresoru myslí dopředu a zajímá se o servisní služby. „Atlas Copco nabízí svým zákazníkům různé druhy servisních smluv, které zajistí tu správnou péči o koupené zařízení, používání originálních náhradních dílů, postupy doporučené výrobcem, pravidelné servisní intervaly apod.

To vše pomáhá udržet zařízení v dobrém stavu, zbytečně nezvyšovat energetické nároky a vyhnout se nechtěným výpadkům ve výrobě,“ tvrdí Jedlička. Pokud bychom hledali další faktory ovlivňující naše rozhodování, byly by to zejména náklady plynoucí z užívání kompresoru po dobu jeho životnosti, kde je zahrnuta například i cena servisu a nákup/cena náhradních dílů. Neopominutelným faktem je samozřejmě také použitelnost pro vybranou aplikaci, přičemž ceněn je tady především přístup při projektování kompresorů na míru.

Regresi poptávky navzdory

Ač je z validace odpovědí při konfrontaci dodavatelů a odběratelů jasné, že výrobci jsou ochotni a schopni dostát požadavkům zákazníka na maximum, současný trh se velkými investicemi do kompresorů pro průmysl zrovna chlubit nemůže. Z výzkumu vyplývá, že mezi našimi respondenty se v nejbližším horizontu neschyluje k masivním nákupům. Nicméně i přes úbytek zakázek v minulých letech nepostihla krize kompresory dle slov dodavatelů v takové síle jako některá jiná odvětví, čemuž napomohla zejména velká diverzifikace v použitelnosti kompresorů: „Z niektorých priemyselných spoločností sme boli otvorene informovaný o zastavení investícií z dôvodu recesie. Avšak vzhľadom na veľkú diverzifikáciu našich zákazníkov sme aj počas tohoto obdobia realizovali nemalé množstvo aplikácií najmä vo vodohospodárskom odvetví – čistení odpadových vôd,“ vysvětluje Ottinger.

Prospěšný výsledek nepříznivého období pak vidí Atlas Copco zejména v tom, že nejen oni vyšli z krize jako silnější organizace, ale také nákupní chování zákazníků doznalo pozitivních změn. „Výrobní podniky sice stále nejvíce zajímá nákupní cena, ale také se mnohem více zajímají o to, co si za tuto cenu kupují, za jak dlouho se jim investice vrátí, jak efektivně vyrábějí stlačený vzduch, zda stlačený vzduch nemůže ohrozit kvalitu finálního výrobku, jaké servisní zázemí má výrobce apod.,“ domnívá se Jedlička a stejně tak se k tomu staví jednatel společnosti MONDO, „trh s kompresory se v posledních dvou letech zlepšuje; nejedná se však o plošné zlepšení prodeje, je vidět zvýšený požadavek na kvalitu a s ní spojené úspory energie, provozních nákladů či důraz na ekologické parametry (nízká hladina hluku, stlačený vzduch bez oleje, rekuperace tepla),“ doplňuje Dočkal.Samostatnou kapitolu by zde mohla být rostoucí obliba náhrady investic do kompresorů díky jejich pronájmu v případech, kde je to možné, nebo na dobu, kdy se očekává nárůst spotřeby stlačeného vzduchu (o tomto však více v článku Půjčovna Atlas Copco Rental).

Dodavatelé kompresorů jsou na budoucnost připraveni

Zatímco na soudobém trhu, který se pomalu probouzí z chvilkové letargie, se výrobci většinou shodují v hlavních bodech problematiky průmyslového užití kompresorů, v bodech, které představují budoucí výzvy, se shodují takřka jednohlasně. Jak již bylo výše uvedeno, dá se zcela logicky předpokládat, že nastolený trend hledající řešení s vyšší energetickou účinností nebyl sezónním počinem, ale spíše zavedeným standardem pro další vývoj. Dalším očekávaným trendem je postupné rozšiřování bezmazných kompresorů do provozů, kde to dnes třeba není ještě běžné, přičemž v provozech, kde jsou toho času bezmazné kompresory standardní záležitostí, bude instalace exponenciálně narůstat.

Posledním bodem, v němž se výrobci shodují, je očekávaný růst požadavků na vysoký stupeň automatizace a diagnostiky v reálném čase s cílem zvýšení spolehlivosti, maximalizace úspor energie a minimalizace servisních nákladů. Avšak i na tyto záležitosti vzdálené budoucnosti jsou dodavatelé nachystaní již nyní. Řada z nich už dnes nabízí produkty, které v podstatě čeští ani slovenští uživatelé v průmyslu nevyhledávají, nicméně stále respektují pravidlo, jež je možné vyjádřit slovy Víta Jedličky z Altas Copco: „Nutno podotknout, že jakkoli jde vývoj kompresorové techniky kupředu, hlavním středem zájmu zůstává spolehlivost. Jen pokud je zařízení 100% spolehlivé a dodavatel připraven v případě havárie zasáhnout, má výrobce jistotu, že jeho vlastní pověst není ohrožena a kontinuita jeho procesů je zaručena.“

V rámci průzkumu trhu proběhla také anketa mezi výrobci a dodavateli kompresorů pro průmysl. Názory na současný a budoucí trh naleznete u digitální verze tohoto článku na www.udrzbapodniku.cz.

 

Autor: Lukáš Smelík, šéfredaktor