research paper about chocolates phd dissertations online kerala university professionally writing college admissions essays transfer term papers on heart of darkness danah boyd dissertation college reports online literature review of purchase intention writing a business plan for cleaning service business plan for laundry social media business plan template

130 svíček pro Válcovnu trub Třineckých železáren

Barbora Karchová
Barbora Karchová
O blogu

Nová šéfredaktorka, nové nápady, nové blogy...

Všechny blogy >>

130 svíček pro Válcovnu trub Třineckých železáren
Oct 14, 2014 12:00AM,

Na konci dubna se novinářům a prvního májového dne i široké veřejnosti otevřely brány ostravské Válcovny trub, skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel. Podnětem této ojedinělé události se stalo sympatické výročí, které tento provoz vcletošním roce oslaví – 130 let od výroby první trubky.

Na tiskové konferenci se s novináři sešli zástupci společnosti – generální ředitel Třineckých železáren (TŽ) Jan Czudek, výrobně-technický zástupce vedoucího provozu Válcovny trub Martin Čaniga, vedoucí střediska Malý Mannesmann Stanislav Gráf a finanční ředitel TŽ Petr Popelář. Součástí setkání byl křest publikace Sólo pro trubku (1883–2013) autora Vladimíra M. Hrubého, která byla vydána speciálně u příležitosti jubilea Válcovny trub. Setkání završila prohlídka provozu. 

Historie dávná i nedávná

Historie ostravského provozu sahá do posledního dvacetiletí 19. století – konkrétně do roku 1883, kdy byl provoz založen. „Hlavním motivem zavedení výroby byl vzrůst poptávky při stavbě kotlů, vodovodů či plynovodů. První trubky byly válcovány tzv. natupo a jednalo se o prvovýrobu – začínalo se v dřevěných halách, kam byly postupně dovezeny stroje,“ zasvětil nás do počátku výroby Martin Čaniga, výrobně-technický zástupce vedoucího provozu Válcovny trub (VT). Na prvopočátek výroby navázaly důležité změny z prvorepublikového období: „V letech 1918–1927 byly do provozu uvedeny dvě tzv. Mannesmannovy tratě. Tento způsob vyvinuli v roce 1890 v Düsseldorfu bratři Reinhard a Max Mannesmannovi a dodnes funguje,“ dodal Martin Čaniga. Nejnovější historie provozu se upíná k roku 2005, kdy se stal integrální součástí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel. Jak uvedl Jan Czudek, integrace TŽ a VT byl původně prubířský kámen; obstála však na výbornou a v roce 2011 se provoz VT stal dceřinou společností a integrálním provozem TŽ. „Již v roce 2005 jsme byli klíčovým dodavatelem pro tzv. Velký Mannesmann. Od té doby jsme jej výrazným způsobem modernizovali, prošel velkou investicí – řádově přes 700 mil. korun. V současnosti je Velký Mannesmann po technologické stránce úplně jiným provozem,“ shrnul nedávnou minulost VT Jan Czudek. 

 

Trubka sem, trubka tam…

Vyráběné trubky nabízejí širokou škálu uplatnění. K velkým odběratelům patří průmysl strojírenský, automobilový, chemický, výjimku však netvoří ani stavebnictví, těžba ropy či plynu, kde je zapotřebí dlouhých a různě širokých trubek. Pro ilustraci, konkrétnívýrobky je možné spatřit např. v nové hale svinovského nádraží v Ostravě, na Letišti Václava Havla v Praze či na fotbalovém stadionu v Berlíně. „Pro mnohé z vás může být překvapením zmiňovaný automobilový průmysl,“ vytušil správně Stanislav Gráf, vedoucí střediska Malý Mannesmann, „ale naše trubky využívá např. Tatra Kopřivnice – pro nápravy, vzpěry či trubkové rámy svých vozidel, ale také jako komponenty pro písty či válce pístů.“

 

Modernizujeme, modernizujete, modernizují

S plynutím času, únavou strojů a nutným opotřebením bojovali v ostravské Válcovně trub uplynulé dva roky. Jaké jsou výsledky, vypočítává Martin Čaniga: „Díky modernizaci máme úplně novou karuselovou pec, modernizovali jsme děrovací stroje, poutnice, vystavěli jsme novou krokovou pec, přestavěli a modernizovali celou úpravnu, máme také novou kalibrovnu… Vedle toho samozřejmě došlo i ke zlepšení logistického toku celé výroby.“ Všichni přítomní představitelé společnosti se shodli na tom, že současný zákazník nechce už jen „obyčejný“ výrobek, očekává něco navíc, přidanou hodnotu. U Válcovny trub je takovou hodnotou snaha vycházet zákazníkovi maximálně vstříc, např. také prostřednictvím nově vybudované lakovací linky: „Co se týče lakování, trubky kontinuálně stříkáme antikorozním lakem, zejména ty, které putují do zámoří a používají se do ropných vrtů. Jsou dlouhou dobu na moři, kde na materiál působí sůl a mořský vzduch; aby nedocházelo ke znehodnocování trubek, jsou speciálně chráněny,“ poznamenal Martin Čaniga. Jeho kolega Stanislav Gráf doplňuje: „Vždy vycházíme vstříc potřebám a požadavkům zákazníka. Dříve jsme výrobky fermežovali, ale fermež je dnes nahrazena moderními laky, které splňují požadavky a jsou lepší i z hlediska estetiky. Zároveň jsou i ekologické. Lak je vytvrzovaný UV světlem čili vychází z linky už tvrdý. Další výhodou je samozřejmě i úspora času – fermež schla, nebo spíše měla schnout, 24 hodin.“

Řečí čísel

Podíl Válcovny trub, jež má roční obrat 5,3 mld. korun, se v celé skupině TŽ pohybuje kolem 7 %. Loňský rok byl pro válcovnu rekordní: v obou provozech (Velký i Malý Mannesmann) bylo vyrobeno celkem 90 tisíc tun trubek. Přes 80 % produkce provozu putuje na export, výrobky se vyvážejí jak na západní (USA, Ekvádor), tak na východní trhy (Vietnam, Singapur). Celkový počet zaměstnanců v provoze je 674. Průměrná mzda zaměstnanců VT se blíží průměrné mzdě všech provozů a celků skupiny TŽ (tj. 27 500 Kč).

Zaměstnanost

Personální situaci současné doby, kdy chybí kvalifikovaní odborníci pro průmysl, hodnotil Martin Čaniga: „Dostat do firmy valcíře nebo huťaře je dneska opravdu problém; ale my statečně bojujeme. Snažíme se ‚vychovat‛ své lidi, kteří přicházejí mimo jiné i z odborného učiliště, které zřizují TŽ.“ Na jeho slova navázal i Jan Czudek: „Trošku nám nahrává i situace, která nastává. Prestiž VT se za posledních pár let výrazně zvýšila. V současné době důvěra ve VT stoupá a lidé se mnohem častěji ucházejí o zaměstnání. Jedním z důvodů je zajisté také záruka stability.“ Jaké zaměstnance tedy Válcovna trub hledá? Dle slov Martina Čanigy je provoz vhodný pouze pro muže. Ženy mají příležitost k zaměstnání ve značně omezené míře. Přesto jsou např. při následné revizi a kontrole trubek vítány a na těchto nepřímo výrobních provozech je lze spatřit daleko častěji.

S údržbou nejdál dojdeš

Prohlídka provozu VT nabídla všem přítomným zvědavcům nahlédnout do provozu Velkého i Malého Mannesmanna. Výroba nebyla přerušena, bylo tedy možné na vlastní oči spatřit proces vzniku nejrůznějších trubek. Průvodci po provozu popisovali a vysvětlovali základní principy výroby, upozorňovali na zajímavosti a ochotně odpovídali na všetečné dotazy svého laického publika. „Na všech dílčích provozech VT máme zavedeny principy údržby metodou TPM a fungujeme také podle zásad standardů 5S. Velice se nám osvědčily,“ uvedl Radim Ševčík, zástupce vedoucího provozu pro údržbu. „Již více než dva roky jsme nezaznamenali jediný pracovní úraz. Podobně se již téměř nesetkáváme s poruchami strojů – pravidelnými inspekcemi všech našich zařízení jim bezproblémově předcházíme a výraznější odstávky jsou u nás opravdu výjimečné,“ pokračoval vedoucí údržby provozu. Rovněž zdůraznil, že každý zaměstnanec má jasně vytyčeny své pracovní (a údržbářské) povinnosti a konkrétní zodpovědnost. Nižší počet zaměstnanců má následně více prostoru a času věnovat se povinnostem. A na co je v provozu VT kladen nejvyšší důraz? „U nás je klíčový pořádek na pracovišti,“ odpověděl Radim Ševčík.

Rok 2013 – rok oslav

Výročím Válcovny trub startuje série dalších jubileí provozů Třineckých železáren. O dekádu starší než Válcovna trub je provoz koksárny (oslaví 140 let), kulaté čtyřicetiny zase budou „zapíjet“ na provozu kontidrátové tratě a třicátý rok provozu si v letošním roce připomene kyslíková konvertorová ocelárna. Všechna tato kulatá čísla jako by se stala předzvěstí roku příštího, v němž Třinecké železárny oslaví polokulaté výročí 175 let od založení.

Posted By: Barbora Karchová
Reklama

Reklama

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2021 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI