» Ohlas událost

Kalendář událostí

TPM pre majstrov výroby a údržby

Kategorie: Školení
Organizace: doc. Ing. Miroslav RAKYTA, PhD.
Datum začátku: 2017-02-23
Datum ukončení: 2017-02-24
Místo: SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Centrum vzdelávania v Belušských Slatinách



Vážení pracovníci výroby a údržby,

základnou myšlienkou TPM je zapojenie všetkých pracovníkov do procesu starostlivosti o stroje a zariadenia (linky) tak, aby sme vynakladali čo najmenšie finančné prostriedky na údržbu a opravy. Redukcia strát a zbytočných činností. Ak majú byť všetci pracovníci zapojení do programu TPM, musia niesť zodpovednosť za tvorbu autonómnej a preventívnej údržby strojov a zariadení, deklarovať a prezentovať ich prínos. Optimalizovať autonómnu a preventívnu údržbu.

So zdokonaľujúcou sa technikou a stále vyššou zložitosťou strojov rastie aj náročnosť ich opráv a udržiavania. Rozsah príčin a možných riešení problémov je tak obrovský, že to jeden človek v žiadnom prípade nemôže obsiahnuť. Preto vo väčšine prípadov musia byť do údržby takéhoto stroja zapojení niekoľkí opravári – špecialisti, ale aj zoraďovači, nastavovači, obsluha. TPM je základom prípravy na Industry 4.0, aby implementácia bola efektívna.

Cieľová skupina: lean manažérom, koordinátorom TPM na prevádzkovej úrovni, majstrom výroby a údržby, team lídrom, špecialistom údržby

Obsah školenia:

1.deň - štvrtok (23. 2. 2017)

  • Voľba stratégie údržby: po poruche, alebo preventívna – východisko pre filozofiu implementácie TPM
  • Hodnotenie celkovej efektívnosti strojov a zariadení, ukazovateľov prevádzkovej spoľahlivosti, určenie cieľov pre motiváciu
  • Organizačné zabezpečenie autonómnej a preventívnej údržby
  • Integrácia autonómnej a preventívnej údržby ako základ plánovanej údržby
  • Postup prehodnotenia efektívnosti autonómnej a preventívnej údržby
  • Autonómna údržba - AÚ (sedem krokov autonómnej údržby, postup implementácie, štandardizácia procesu, činnosti pri ktorých môžeme realizovať autonómnu údržbu z hľadiska výkonu a BOZP).

2.deň - piatok (24. 2. 2017)

  • Preventívna údržba – PÚ (sedem krokov preventívnej údržby, postup implementácie, štandardizácia procesu, evidencia výkonu preventívnej údržby a zaistenie médií energií - LOTO, monitoring výkonov a prínosov)
  • Analýza príčin a dôsledkov opakujúcich sa poruchových stavov tímom TPM na prevádzke, EWO analýza
  • Dokumentácia a vizualizácia autonómnej a preventívnej údržby na prevádzkovej úrovni
  • Požiadavky na zber údajov z autonómnej údržby a preventívnej údržby – ich monitoring – nové trendy (digitalizácia údržby).

Odborný garant a lektor: doc. Ing. Miroslav RAKYTA, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita



<< zpět


Reklama
Aktuální vydání
Reklama


Tematické newslettery




O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI