Print

Zeštíhlení údržby umožňuje úspory a eliminuje neziskové činnosti

-- 15.12.2009

Když slyšíme slovo „zeštíhlení“, co nás obvykle napadne? Znamená to „být schopen udělat více za méně peněz“? Zmenšení rozměrů? Snížení nákladů? Pokud tomu tak rozumíme, unikl nám pravý význam tohoto slova. Jestliže nějakou organizaci považujeme za štíhlou, znamená to, že pracuje s minimem plýtvání. Štíhlá organizace má vysokou úroveň produktivity a účinnosti. Na místě vyhrazeném pro tento článek nemůžeme detailně rozebírat toto slovo, ale základ spočívá v eliminaci tří hlavních typů plýtvání:

• Jakákoli činnost, která nepřináší přidanou hodnotu.

• Plýtvání v důsledku změn.

• Plýtvání způsobené nadměrnými nároky, jež jsou kladeny na zaměstnance, zařízení nebo systémy.

Většina iniciativ směřujících k zeštíhlení se zaměřuje na proces výroby, ale roste i počet těch, které se orientují na údržbu a spolehlivost firmy. Jak se zeštíhlení projevuje na úseku údržby? Zde se zeštíhlování zaměřuje na ty údržbářské činnosti, které nepřidávají hodnotu.

Základní zeštíhlovací iniciativy na úseku údržby

Protože se zeštíhlování zaměřuje na eliminaci tří typů plýtvání, má pro pochopení pojmu „štíhlá údržba“ rozhodující význam prozkoumání typu plýtvání a jeho vlivu na údržbu. Například které údržbářské činnosti nepřidávají žádnou hodnotu údržbě? Existuje řada příkladů nedostatečného využití údržbářských pracovních sil. Například ta část pracovní doby, kterou pracovníci reaktivní údržby věnují vlastní práci, představuje obvykle asi 20 %. Firmy, jež jsou ve své třídě nejlepší, dosahují v průměru 60 %. To podtrhuje fakt, že údržbářské organizační jednotky se ve většině firem věnují činnostem, které nepřidávají žádnou hodnotu. Pokud by tyto činnosti byly vypuštěny, vzrostla by produktivita práce údržbářských pracovních sil.

Některé organizace se mohou snažit využít takto ušetřenou produktivitu jako důvod pro redukci, ale nejprve je třeba probrat jiné oblasti, kde je možno snížit plýtvání. Přesčasy by u organizace zaměřené na proaktivní údržbu měly být menší než 5 %. Jestliže organizace dosahuje vyšší procento přesčasů, je třeba si položit otázku, zda by nebylo možné vykonat přesčasové činnosti s nyní dostupnými prostředky za normální (tj. nikoli přesčasovou) hodinovou sazbu. Ve většině firem je to možné. Tím se zredukuje ten podíl údržbářských prací, které se momentálně provádějí za přesčasovou mzdu. Uvažte rovněž objem práce, kterou nyní provádějí externí smluvní partneři. S prostředky, které máte nyní k dispozici na základě úpravy produktivity stávajících pracovních sil, je možno zredukovat náklady na externí kontraktory.

Mnohé firmy zjistily, že s vyšší produktivitou údržby jsou nyní schopny samy provádět práce, které dosud svěřovaly externím partnerům, a to ekonomičtěji. Je možné, že po realizaci zásad „štíhlé údržby“ bude počet pracovníků údržby ve společnosti zbytečně velký? Avšak je možné, že realizace iniciativ štíhlé údržby, k nimž patří preventivní údržba, efektivní plánování a programy časového plánování či vyšší úroveň výcviku pracovních sil, zabere čas. Je rovněž pravděpodobné, že v průběhu této doby nastane přirozený úbytek pracovních sil, což bude pomáhat omezit nebo zcela eliminovat jakékoli propouštění ze zaměstnání.

Zaměření na zásobování, odstávky

Druhá oblast plýtvání, zjištěná v rámci iniciativy štíhlé údržby, je zásobovací a nákupní funkce potřebná pro údržbu, opravy a generální opravy. Typický rozpočet údržby se obvykle skládá v průměru z 50 % nákladů na pracovní sílu a 50 % nákladů na materiál (i když je rozptyl 40 % až 60 % na obě strany přijatelný). Náklady na tyto činnosti jsou u mnohých společností v milionech dolarů. Nicméně studie ukázaly, že společnosti, které dodržují strategii a postupy zásobování a nákupu pro údržbu „nejlépe ve své třídě“, mohou tyto náklady snížit až o 20 %. K typickým projevům plýtvání, které je možno eliminovat, patří:

• Eliminace přebytečných položek zásob.

• Eliminace náhradních dílů pro zařízení, které již bylo v minulosti zrušeno.

• Seskupení objednávek do vícepoložkových nákupních objednávek.

Navíc je tady eliminace odstávek v důsledku chybějících náhradních dílů. Tento druh odstávek má rovněž vliv na schopnost společnosti implementovat metody štíhlé výroby, protože bude nutná větší rozpracovanost, aby výroba probíhala hladce. Třetí oblastí, ve které se plýtvá, jsou ztráty energie. Podle průzkumu vyžaduje dobře udržované zařízení o 6 až 11 % méně provozní energie v porovnání se zařízením, které je udržováno špatně. Uvažte, jaké plýtvání energií je spojeno s těmito aspekty:

• Tepelné výměníky a chladiče se nečistí se správnou frekvencí.

• Systémy topení, ventilace a klimatizace nebyly správně vyladěny.

• Nesprávně seř ízené kotle.

• Hydraulické systémy v místech, kde nejsou správně nastaveny odlehčovací a pojistné ventily.

• Nesprávně sestavené spojky.

Tento seznam by mohl ještě pokračovat dlouho. Avšak co kdyby spotřeba energie v závodě nebo ve výrobním zařízení mohla být snížena například až o 5 %? Jakou úsporu by to přineslo celé společnosti? Když zvážíme, jaké výsledky z hlediska zisku firmy by přinesla eliminace první položky ze seznamu plýtvání, na něž se zaměřuje zeštíhlení, jasně vidíme, proč je zeštíhlení důležité pro strategii a postupy údržby v dané firmě. Jestliže by firmy zaměřily úsilí na eliminaci všech tří typů plýtvání, mělo by to výrazně pozitivní vliv na ziskovost. V dnešním ekonomickém klimatu by realizace principů štíhlé údržby mohla mít rozhodující význam pro přežití firmy.

Informace o autorovi

Terry Wireman je viceprezident společnosti Vesta Partners.

Autor: Terry Wireman, Vesta Partners


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Functional Safety Engineer Training v Bratislave
2018-06-26 - 2018-06-29
Místo: Bratislava
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-25 - 2018-09-25
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Olomouc
Fórum údržby
2018-10-02 - 2018-10-02
Místo: Brno, veletrh MSV
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI