Print

Zavedenie funkčného systému údržby

-- 31.10.2012

Včase obrovského tlaku od zákazníkov na dodávateľov  na presnosť a kvalitu dodávky – Just in time (JIT) je veľký nárok na stabilné a bezporuchové fungovanie strojov a zariadení (SaZ). Zo strany prevádzkovateľa SaZ sú taktiež nároky na čo najnižšie náklady na údržbu. Tieto nároky je možné zabezpečiť len dobrým systémom riadenia údržby z čo najlepším využívaním všetkých fyzických, ľudských a finančných zdrojov, ktoré máme v údržbe k dispozícii s ohľadom na maximalizáciu výstupných efektov.

Implementáciu systému údržby (Obr. 1) je možné rozčleniť do piatich fáz:

1. fáza – definovanie problémov v údržbe firmy a definovanie projektu. Cieľom tejto fázy je zadefinovať project charter a harmonogram projektu, zostaviť projektový tím a urobiť prípravu pre štart projektu.

2. fáza – definovanie a zmeranie stavu fungovania systému údržby pred spustením projektu v merateľných ukazovateľoch a charakteristikách. Cieľom tejto fázy je zároveň presné definovanie krokov implementácie nového systému údržby. Pre upresnenie stavu pred spustením projektu je nutné zadefinovať systém ukazovateľovúdržby, OEE a reporting, pomocou ktorého je možné sledovať efektívnosť fungovania údržby a vykonávať nápravnú činnosť.

3. fáza – analýza koreňových príčin nedostatočného fungovania existujúceho systému údržby. Cieľom tejto fázy je zadefinovať detailný procesný model fungovania údržby, navrhnúť nový, funkčný procesný model údržby, posúdiť a navrhnúť organizačnú štruktúru údržby, vykonať posúdenie SaZ z hľadiska
stratégie údržby.

4. fáza – návrh systému plánovania činností údržby a autonómnej údržby. Cieľom tejto fázy je navrhnúť spôsob plánovania všetkých činností, ktoré vedú k prevencii z hľadiska poruchovosti. V tejto fáze sa definuje systém zlepšovania v údržbe, ktorý zabezpečuje efektívnosť v odstraňovaní porúch a abnormalít a prípadné korekcie v plánovaných činnostiach údržby, aby sa porucha v budúcnosti neopakovala. Činnosti zlepšovania v údržbe nadväzujú na sledovanie a riešenie problémov OEE. Vo fáze sa taktiež navrhne vizualizačný systém v údržbe.

5. fáza – zadefinovanie všetkých plánovaných činností v údržbe a autonómnej údržbe. Cieľom tejto fázy je definovať všetky plánované činnosti údržby a autonómnej údržby, naplniť vizualizačný systém, spustiť testovanie systému na pilotných zariadeniach. Následne je vyhodnotená pilotná fáza, vykonajú sa prípadné korekcie vo fungovaní systému. Systém je pripravený k celoplošnému nasadeniu.
               

Na prínosy fungujúceho systému údržby môžeme pozrieť z nasledovných hľadísk:

• Prínosy pre pracovníkov údržby a výroby – zvýšenie BOZP, jasne nastavené pravidlá údržby SaZ medzi údržbármi a výrobármi (Systém autonómnej údržby), jasne nastavený systém plánovania údržbářských činností (Systém plánovanej údržby – plány stredných opráv, bežných  opráv, preventívnych prehliadok, čistenia, mazania, inšpekcií, revízií, systém riadenia a kontroly práce údržby), čisté prostredie – SaZ.

• Prínosy pre firmu – výkonné, produktívne a stabilné SaZ – vysoký ukazovateľ OEE viac ako 85 %, nízke náklady na údržbu SaZ, optimálna organizácia údržby – využitie zdrojov na prevádzku údržby, systém hodnotenia KPI a nápravná činnost pri odchýlkach – údržba ako živý organizmus, zlepšovanie finančných a výkonnostných ukazovateľov firmy.

• Prínosy pre zákazníka – dodanie tovaru alebo služby JIT. Implementácia funkčního systému údržby je v posledných rokoch veľmi požadovaný typ projektu od našich partnerských firiem a zákazníkov. Firmy si čoraz viac uvedomujú koreláciu medzi stavom ich strojov a zariadení ich výkonnosťou a kvalitou produkcie. V dnešnej dobe je v špičkových firmách ťažko predstaviteľné nedostatočné a nesystémové fungovanie a riadenie údržby. Najlepšie firmy kladú na nastavenie procesov v údržbe veľký dôraz.

Ing. Ľudovít Boledovič, PhD.
IPA Slovakia

Autor: Ľudovít Boledovič, IPA Slovakia


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
Reklama



Tematické newslettery






Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI