Print

Žádný software nedokáže plnohodnotně nahradit člověka s dokonalou znalostí provozu a s léty zkušeností ve výrobě

-- 02.10.2017

Proniká digitalizace i do údržby v těžkém průmyslu, nebo platí, že se jedná spíše o konzervativní a méně pružný obor? Bude někdy v provozu klasický údržbář nahrazen přístroji? O současnosti i budoucnosti oboru jsme si povídali s Marianem Czyžem, vedoucím odboru zabezpečení údržeb v Třineckých železárnách. 

Zavádí některý z provozů Třineckých železáren (dále TŽ) principy prediktivní údržby? Pokud ano, jaké jsou hlavní přínosy?

Prediktivní údržbu vnímáme v TŽ jako další krok pro zefektivnění  preventivní údržby s využitím dostupných diagnostických metod. V TŽ jsou například používány metody, jako je analýza vibrací, analýza kvality oleje, využití měření pomocí ultrazvuku nebo termokamer.

Tato měření jsou prováděna v pravidelných intervalech a následně vyhodnocována. Dalším podpůrným elementem je systém on-line monitoringu důležitých agregátů, včetně konkrétních částí jednotlivých strojů.

Přínosem neustálého zlepšování diagnostiky stavu zařízení a následného vyhodnocování je provádění údržby v termínu, kdy to zařízení skutečně potřebuje, a s ohledem na zachování efektivity výroby. Přesně plánované a méně časté odstávky zařízení zvyšují korektnost v plnění požadavků zákazníků. 

Sledují TŽ nějaký obecný koncept údržby?

Je možné říct, že v TŽ používáme vlastní koncepci, která je zaměřena na optimalizaci efektivnosti výrobního zařízení. Maximalizaci výkonů jednotlivých agregátů v TŽ zajišťujeme vzájemnou spoluprací několika oddělení a koordinací provádění údržby dle aktuálního vývoje. 

Pronikají do údržby TŽ aktuální trendy obecně platné pro průmysl, např. digitalizace, vzdálené monitorování, moderní postupy?

Třinecké železárny mají vyvinutý vlastní výrobní informační systém, který stále zdokonalují a který koresponduje s myšlenkou Průmyslu 4.0 ve smyslu propojení informačních toků od čidel ve výrobním provoze až po ERP systém (podnikový informační systém – Enterprise Resource Planning). V této oblasti vidíme potenciál dalšího rozvoje, kdy nám vhodný software může pomoci s vyhodnocováním ohromného množství dat v reálném čase a s predikcí budoucích stavů. 

Vidíte v digitalizaci nějaké hrozby, které by mohly bránit jejímu většímu uplatnění?

Digitalizace obecně by měla přinést zkvalitnění lidské práce, zejména při odstraňování rutinních činností a provádění analýz, nicméně nepřeceňoval bych ji. Žádný software nedokáže plnohodnotně nahradit člověka s dokonalou znalostí provozu a s léty zkušeností ve výrobě. Digitalizaci ovšem bereme jako nedílnou součást vývoje a v maximální míře ji podporujeme. 

Potýkají se jednotlivé provozy údržby s akutním nedostatkem zkušených údržbářů? Z jiných provozů máme potvrzeno, že zatímco zámečníků je v tuto chvíli poměrně dost, chybějí zejména kvalifikovaní elektro údržbáři. Pozorujete podobný problém?

Samozřejmě se v tomto ohledu odráží trend nedostatku technicky vzdělaných kádrů, s čímž se potýkají firmy napříč obory nejen v České republice. Částečně se nám tuto potřebu daří pokrýt absolventy střední odborné školy, kterou Třinecké železárny provozují, a rovněž díky spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Stále však hledáme kvalitní zaměstnance i na trhu práce. 

Jak se úseky údržby vyrovnávají se „stárnutím“ zaměstnanců? Daří se jim nahrazovat odcházející pracovníky mladými, kteří mají zájem, nápady a chuť pracovat v poměrně „špinavém“ oboru?

Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, částečně se nám to daří díky vlastní škole. Jsme si vědomi toho, že nová generace má odlišné potřeby a požadavky, že ne vždy jsou jejich představy o zaměstnání reálné a že se fabrice přizpůsobí hůře, než to dokázali jejich dědové či tátové. I proto je nutné továrnu přizpůsobovat moderním trendům. Pro nové zaměstnance, kteří mají chuť pracovat, se snažíme zvyšovat atraktivitu pracovních míst a nabízíme jim možnost dalšího kariérního růstu. Ale pochopitelně se obrovská poptávka pracovního trhu po schopných údržbářích promítá i do našich personálních potřeb. 

Jaké jsou proměny ve vnímání údržby v posledních letech? Je úsek údržby jednotlivých provozů spíše trpěný, nebo se výrazně podílí na chodu výroby?

Údržba je nedílnou součástí výroby a její efektivita přímo ovlivňuje nejen kvalitu vyráběných produktů, ale i celkovou efektivitu výroby. Ve vyspělých firmách je i takto postupně vnímána, tedy jako podpůrný proces pro zajištění konkurenceschopnosti. V TŽ se na údržbu pohlíží stejným způsobem. Vedení firmy vnímá oblast údržby jako důležitou součást procesů strategického rozhodování. Také pohled na samotného údržbáře se již změnil, není to již ten „špinavý údržbář“, ale odborník řekněme na multioborové úrovni, který svými schopnostmi předčí řadové zaměstnance. Ř&Ú

Autor: Barbora Karchová, Řízení & údržba průmyslového podniku


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Technical Computing Camp 2019
2019-09-05 - 2019-09-06
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno
MSV TOUR 2019
2019-10-07 - 2019-10-10
Místo: MSV, Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI