Print

Vznik „chytrého průmyslu“ podle SKF

-- 05.12.2016

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet zařízení připojených k internetu neustále narůstá. V průběhu několika uplynulých let zaujala společnost SKF přední místo v tomto odvětví a posouvá téma Průmysl 4.0 do oblasti „smartifikace průmyslu“. Konektivita roste nejrychlejším tempem právě ve výrobě a podle předpokladů představuje téměř 1/3 celkové hodnoty Průmyslu 4.0. Skupina SKF se zaměřila na smartifikaci průmyslu, aby tyto příležitosti využila.

SMARTIFIKACE PRŮMYSLU podle SKF přináší přidanou hodnotu, kterou zákazníci poznají podle vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb. „V případě smartifikace průmyslu využívá SKF výhody, jaké nabízejí digitalizace a mobilita,“ vysvětluje Christian Gill, ředitel pro digitální podnikovou technologii SKF. „Všechno závisí na vývoji v oblasti digitálních

technologií, to znamená na připojení výrobních prostředků k internetu a na využití cloud computingu a výkonných analytických funkcí pro lepší pochopení funkce strojních zařízení. Tyto změny pomohou SKF položit pevné technické základy novému odvětví a zavést nákladovou efektivitu do výroby, aplikační techniky, vývoje výrobků a mezifunkčních procesů, které s těmito oblastmi úzce souvisejí. Zavedení strategie smartifikace průmyslu včetně využití chytrých zařízení a sestavení týmů specializovaných na smartifikovaný průmysl postupně vytvoří v SKF novou obchodní koncepci – nový způsob práce, který bude mít velký vliv i na vztahy se zákazníky,“ pokračuje Gill.

Společnost SKF hodlá propojit veškeré digitální aplikace, aby zajistila jejich součinnost a tím umožnila využít příležitosti ke zvýšení efektivity výrobních prostředků. Koncepci smartifikace ověřuje SKF ve vlastních provozech každý den. Tyto zkušenosti umožňují lépe pochopit, kam má směřovat další vývoj a jakým směrem se budou ubírat inovace určené pro zákazníky. Smartifikovaný průmysl vytváří pro společnost SKF a její zákazníky zajímavé příležitosti nejen v tradičním odvětví SKF, ale i v nových oborech a ve zlepšování účinnosti při využití provozních prostředků, jak rovněž připomíná Gill. 

Zavádění nových způsobů obchodování prostřednictvím digitalizace

SKF se chce stát průkopníkem v oblasti smartifikace průmyslového odvětví, v němž působí. Nejprve je nutno zavést nové způsoby obchodování do vlastních procesů SKF. Chytrá zařízení jsou používána v rámci celé skupiny a umožňují jejím zaměstnancům využívat přednosti mobility při veškerých činnostech od výroby až po prodej. Operátoři výrobní linky, kteří mohou měnit některé parametry, jako například rychlost linky, si okamžitě všimnou výstražné signalizace na mobilních zařízeních, která mají upevněna na předloktí, a mohou na ni reagovat. 

Smartifikace průmyslu podle SKF

Jak již bylo uvedeno, skupina SKF smartifikuje průmysl, aby dokázala využít příležitosti, které v tradičních průmyslových odvětvích vytvářejí digitalizace a mobilita. Zde je její recept:

Připojení

Aby bylo možné lépe pochopit chování strojního zařízení nebo výrobních prostředků, je třeba shromažďovat data. Z tohoto důvodu musejí být snímače, přístroje, stroje a jiná zařízení připojena k centrálnímu sběrnému  místu – globálnímu cloudovému úložišti SKF One Global Cloud Collect.

Shromažďování

Globální cloudové úložiště SKF One Global Cloud je místo, kam lze ukládat data, která nepřetržitě přicházejí z propojených výrobních prostředků. Vyšší výkon, nižší náklady na ukládání dat a jejich zpracování umožňují vytvořit infrastrukturu zajišťující snadný a bezpečný přístup k informacím a jejich inteligentní přenos.

Korelace

Na základě korelace poskytnutých dat a jejich zpracování pomocí vyspělých analytických funkcí získá SKF lepší přehled o stavu nebo chování dílů, strojů či systému. Analytické funkce ve spojení s odbornými znalostmi SKF poskytují informace nutné pro snadnější a rychlejší rozhodování.

Spolupráce

Navázání spojení, shromažďování a korelace dat umožňují nový způsob spolupráce mezi lidmi, mezi lidmi a stroji i mezi stroji samotnými. Stroje provádějí vlastní monitorování a analýzu a rovněž optimalizují provozní podmínky a výrobu. To se projeví vyšší účinností a produktivitou.

MOST podporuje operátory stroje díky propojení strojů a lidí

Aplikace MOST je podpůrný nástroj, který vyvinula SKF pro operátory. MOST přináší do výrobních provozů SKF mobilitu, digitalizaci a pokročilé analytické funkce. Při provádění některých činností mohou zaměstnanci částečně řídit virtuální chod výroby z chytrého zařízení upevněného na předloktí. Na začátku každé směny se zaměstnanci výrobního závodu přihlásí do aplikace MOST pomocí registrovaných přihlašovacích údajů. Na displeji se objeví přehledné uživatelské rozhraní, které zobrazuje příslušný provoz. Každý stroj je graficky znázorněn a operátoři mohou sledovat jednotlivá ložiska, tak jak procházejí výrobní linkou. Stav strojů je vyjádřen barevně, na problémy upozorňuje zvuková signalizace. Zaměstnanci výrobního závodu mohou prostřednictvím zabezpečeného chatu rovněž předávat informace a okamžitě reagovat na problémy bez ohledu na místo, kde se nacházejí. Složité informace o stroji a systémech jsou zobrazovány ve zjednodušené formě na snadno ovladatelném uživatelském rozhraní. Zaměstnanci ušetří čas, protože již nemusejí chodit křížem krážem po výrobním závodě a shromažďovat data z různých strojů a stolních pracovních stanic. Aplikaci MOST lze také využít při týdenní údržbě strojního zařízení ve výrobním závodě. 

Enlight spojuje průmyslové aplikace pro údržbu a spolehlivost

Toto mobilní a cloudové řešení spojuje aplikace vyvinuté SKF pro průmyslové použití s celou řadou mobilních platforem a snímacích technologií. Poskytuje uživatelsky příjemná a flexibilní řešení pro procesy využívané v oblasti spolehlivosti a údržby. SKF Enlight umožňuje uživatelům v provozu shromažďovat a měřit stavové údaje zařízení. V případě potřeby se mohou okamžitě připojit k předplaceným znalostním službám SKF a využít diagnostickou podporu a doporučení. Použití SKF Enlight je stejně jednoduché jako používání běžné aplikace v chytrém telefonu. Stisknutím jediného tlačítka je zákazníkům umožněn přímý přístup k předplaceným specializovaným službám, které poskytují technici SKF. Zákazník se musí pouze zaregistrovat, aby mohl ihned začít využívat tuto službu. Nepotřebuje k tomu žádné investice. V případě malých a středně velkých výrobních linek může smartifikační řešení přinést takové snížení nákladů, které umožní zákazníkům zachovat si konkurenceschopnost, aniž by museli přestěhovat výrobu v rámci snižování provozních nákladů. Tato služba je založena na využití chytrých telefonů nebo tabletů, snímačů a cloudových úložišť přizpůsobených průmyslovému využití. Informace ze snímačů jsou interpretovány a zobrazovány ve srozumitelné grafické formě na displeji, a proto poskytují přehled o okamžitém stavu parametrů stroje. Funkce lze dále rozšířit. 

Přístup k informacím pro provozní údržbu 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu

Cloudová technologie zajišťuje propojení a sjednocení vzdálených diagnostických služeb SKF. Dále umožňuje zákazníkům přístup k informacím z oblasti provozní údržby 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu. K této nákladově příznivé službě je již připojeno půl milionu strojů na celém světě. Každá společnost, která využívá tuto službu, k ní má přístup prostřednictvím internetového připojení a může analyzovat stav stroje a provozní údaje. Data o zařízení či informace z celého podniku lze sdílet kdekoli na světě. Jedno celosvětové cloudové úložiště SKF umožňuje zákazníkům rychlý přístup k softwaru pro bezdemontážní diagnostiku bez přerušení provozu stávajících IT systémů. SKF One Global Cloud chrání neporušenost dat v tak důležitých oblastech, jakými jsou například zabezpečení dat, přístup k datům a přenos, ukládání a zálohování dat. 

Velký potenciál

Pokročilé analytické funkce založené na cloud computingu a správě velkého objemu dat nabízejí obrovský potenciál pro vznik chytřejších závodů, které přinesou vyšší produktivitu, účinnost a konkurenceschopnost. Při smartifikaci průmyslu jsou využívána inteligentní řešení, která zpracují data na chytré informace na základě konektivity, shromažďování dat, lepšího porozumění datům a spolupráce při vzájemném poskytování dat. Analytické funkce prováděné v reálném čase umožňují zákazníkům přijímat rozhodnutí a současně zavádět změny, šetřit zdroje a omezit zbytečné prostoje na nejnižší možnou míru. 

Susanne Gerdinová pracuje jako ředitelka pro komunikaci ve společnosti SKF Group, Göteborg, Švédsko.

Autor: Susanne Gerdinová, SKF Group


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Functional Safety Engineer Training v Bratislave
2018-06-26 - 2018-06-29
Místo: Bratislava
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-25 - 2018-09-25
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Olomouc
Fórum údržby
2018-10-02 - 2018-10-02
Místo: Brno, veletrh MSV
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI