Print

Vysokorychlostní termografie InfraTec – řešení pro náročné aplikace

-- 21.06.2018

Pokročilé chlazené vysokorychlostní fotonové termografické kamery jsou díky svým parametrům primárně určeny pro vědecké, výzkumné či vojenské účely, ale své uplatnění nacházejí i v oblasti pokročilých automatizačních aplikací. Díky nachlazenému detektoru, který využívá fotoelektrického jevu, je teplota (dopadající IR záření) určována počtem dopadených fotonů. Tímto způsobem lze vytvořit detektor, jenž bude pracovat s citlivostí do 20 mK. Tato teplotní citlivost nám neurčuje pouze detekovatelný rozdíl mezi dvěma body, ale popisuje i velikost všudypřítomného šumu ve výsledném obraze. Z důvodu určení teploty z dopadených fotonů – není tedy potřeba ohřívat odporové části na mikrobolometrickém detektoru – je dosahováno přesnosti měření až ±1 % z naměřené teploty a velice krátkých integračních časů. Oproti kamerám osazeným mikrobolometrickým detektorem tedy umožňují nejen výrazně rychlejší, ale hlavně výrazně přesnější detekci pohybujících se prvků, případně prvků vyžadujících spektrální filtraci infračerveného pásma, tj. dobu, po kterou musíme detektor otevřít záření, abychom naměřili správné hodnoty teplot. Tato doba se pohybuje v závislosti na měřené teplotě od stovek až do jednotek µs, zatímco u bolometru musíte počítat s dobou minimálně jednotek ms nebo jste nuceni provádět měření na nepohybujících se objektech či objektech, kde není předpokládaná rychlá změna teploty.

Jedinečnou výhodou vysokorychlostních chlazených kamer je i možnost trigování kamery externím signálem či její snadná synchronizace s točivými či periodickými jevy, což je u nechlazených kamer v reálné praxi téměř neřešitelné.

Nejširší pole využití termografických chlazených kamer se nachází ve výzkumné oblasti, kde dochází k velmi rychlým dějům (výstřel z pušky, distribuce dopadeného tepla po nárazu kulky do materiálu), dynamickým dějům (rotující pneumatika, zahřívání brzdových destiček, výstřel airbagu) nebo velice malým teplotním změnám (zahřívání mikročipů, kontrola svarů a kvality materiálu), které jsou ale důležitým parametrem pro funkčnost daného vzorku. Například při kontrole odolnosti materiálu v únavových strojích lze velice dobře sledovat distribuci tepla ve vzorku (viz obrázek 1 vlevo). S upravením samotného měření a za použití několika matematických operací jsme schopni rozlišit přesný zdroj generování tepla, tedy přesné místo vytvoření prvotního defektu (viz obrázek 1 vpravo).

Jiným případem může být detekce zahřívání mikročipů, které díky vysokému rozlišení detektoru a vhodné optice můžeme sledovat až s rozlišením velikosti 1,25 µm na jeden pixel (viz obrázek 2).

Chlazené termografické systémy mohou být dále dovybaveny optickými spektrálními filtry, které upravují rozsah vlnových délek dopadajících na detektor. S touto metodou můžeme sledovat objekty nacházející se uvnitř jinak nepropustného média (skrze sklo, skrze plameny v pecích; viz obrázek 3) nebo naopak zviditelňovat jinak neviditelné objekty (například unikající plyny).

Pokud chlazenou termografickou kameru použijeme s externím řízeným zdrojem energie, který bude dodávat energii měřenému vzorku, můžeme analyzovat kvalitu materiálu a hledat případné defekty uvnitř struktury, jež se teplotně po dodání energie projeví na povrchu materiálu. Ze znalosti parametrů materiálu lze následně určit hloubku a přibližnou velikost tohoto defektu. Metoda se nazývá aktivní termografie (viz obrázek 5). 

Tuto metodu lze předvést na kontrole kvality svaru, kam je periodicky dodávána tepelná energie pomocí laseru a sleduje se tepelná odezva materiálu (viz obrázek 6).

Další možnost použití chlazených termografických kamer může být při kontrole plastových i kovových výlisků, kde se sleduje ochlazování materiálu, čímž lze kontrolovat samotnou kvalitu. Současně s tím lze vzorek sledovat z hlediska tvarových dispozic, zda odpovídá předepsaným parametrům, a zároveň lze sledovat i samotné formy, zda mají optimální teplotu a zda nedošlo k posunutí, deformaci či poničení formy.

Společnost TMV SS nenabízí jen vlastní kamery, ale současně i komplexní řešení aplikací pro NDT a aktivní termografii, stejně jako ucelená řešení na klíč pro široké spektrum výrobních aplikací. Naši experti rádi přijedou do vašeho prostředí a navrhnou řešení vaší aplikace.

www.tmvss.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Brno, Veletrh Amper

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI