Print

Výběr vhodného integračního partnera: 4 kroky vedoucí k úspěchu

-- 06.12.2018

Zaměřte se na soulad s podnikovými zásadami a technologickými požadavky. 

Automatizace pracovišť na dílně, integrace dat a optimalizace podnikových procesů jsou v dnešním globálním podnikatelském prostředí klíčovými faktory pro dosažení obchodních úspěchů. Zaměření na informace spojené se zavedením a implementací Průmyslu 4.0 klade ještě větší důraz na výběr nejlepšího partnera pro úspěch v rámci projektů zaměřených na automatizaci. Pokud to víte, je důležité vytvořit vztah se systémovým integrátorem, který rozumí vašim potřebám a nabízí nejlepší řešení pro vaše podnikání.

Jak můžete přistupovat k budování vztahu se systémovým integrátorem a poskytovatelem IT řešení? Tato odpověď se bude lišit podle specifických potřeb podniku a individuální filozofie. Jako potenciální řešení se nabízí možnost, že si někoho najmete napřímo nebo můžete spolupracovat s externím zdrojem anebo – což se jeví jako nejvýhodnější – navážete partnerství se společností, která se zabývá systémovou integrací.

Společnost, jež se věnuje systémové integraci, bude mít řadu zaměstnanců s personálem disponujícím rozsáhlými technickými schopnostmi a odbornými znalostmi; jedná se o velký počet lidí se specifickými dovednostmi a zázemím, které doplňují potřeby vašeho projektu. Tato možnost pravděpodobně povede k vyšším počátečním nákladům, ale pokud je požadována dlouhodobá podpora, dostupnost a vyšší kapacita zdrojů, může to pro váš projekt představovat to nejlepší řešení.

Výběr společnosti zabývající se systémovou integrací je nutno předem pečlivě probrat a zvážit všechna pro i proti. Podívejte se na následující kritéria výběru, která vám pomohou při rozhodování. 

1. Odborné znalosti

Odbornost v rámci společnosti pro systémovou integraci by měla odpovídat potřebám vašeho podniku; v dané společnosti musí být klíčová osoba, která plně chápe problematiku konkrétního výrobního procesu, a to jak určité šarže, tak i pravidelného procesu. Není nutné, aby měl každý člen projektového týmu všechny tyto hluboké znalosti ohledně konkrétního procesu, ale silný manažer je potřebný pro vedení ostatních lidí v týmu při jejich práci na projektu, naplňování plánu a poskytnutí toho nejlepšího.

Je důležité, aby podnikový tým jasným způsobem komunikoval na téma svých stávajících technologických platforem. Velkým přínosem jsou rovněž zavedené vztahy s dodavateli softwaru. Manažeři podniku by se měli zaměřit i na to, zda společnosti, které se ucházejí o daný projekt, jsou schopny doložit své znalosti a zkušenosti platnými průmyslovými a živnostenskými certifikáty pro obor svého podnikání. 

2. Škála technologií a servisních služeb

Systémoví integrátoři se nesoustředí jen na jednu softwarovou platformu, nýbrž disponují odbornými znalostmi mnoha různých systémů. Jsou schopni poskytovat řešení a nabízet přehled a rady při výměně nebo úpravách či aktualizacích vašich současných systémů. Většina společností pro systémovou integraci má rovněž navázány trvalé vztahy s dalšími kvalifikovanými poskytovateli inženýrských služeb nebo je součástí větších organizací, které nabízejí jak inženýrské služby, tak i kompletní servis. Tyto vlastnosti výrazně zvyšují plynulost projektu i celkovou efektivitu a zároveň znatelně snižují celkové náklady. 

3. Metodika způsobu a vedení podnikání

Kompatibilita metodiky způsobu a vedení podnikání je dalším důležitým faktorem při vytváření partnerství pro systémovou integraci. Manažeři podniku by měli znát metodologie každého potenciálního partnera a určit, zda jsou v souladu s jejich protokoly pro provádění projektu. To, zda daná společnost má či nemá zavedené písemné pokyny a postupy, může být výstižným znakem jejích zkušeností či taky nezralosti. To je důvod, proč by vedení podniku mělo požadovat předložení písemných zásad a strategií potenciálního integrátora, tak aby byla zajištěna kompatibilita projektu.

Tyto zásady a strategie v písemné formě slouží k podpoře úspěchu celého projektu. Měly by poskytnout hmatatelné pokyny pro vzájemnou komunikaci, tvorbu časového rozvrhu, plánování rozpočtu a specifikaci předmětu plnění, které pomohou celému projektovému týmu, a to jak internímu, tak i externímu, pochopit a udržovat reálné předpoklady po dobu trvání projektu. 

4. Referenční projekty

Po získání informací o kvalifikaci a odborných znalostech potenciálního partnera by měly být vyžádány ukázky referenčních projektů. Tyto reference by se měly týkat stejného průmyslového odvětví, v němž sami podnikáte, a měly by se vztahovat k realizovaným projektům, které byly podobné zakázce, jež má být provedena u vás.

Tyto informace poslouží k vytvoření seznamu otázek pro každého potenciálního partnera pro integraci. Kladením stejných otázek v rámci každého referenčního projektu získá vedení podniku jasnější představu o potenciálním partnerovi a rozpozná jeho silné, ale i slabé stránky.

Jakmile bude hodnocení dodavatelů dokončeno, měli byste být přesvědčeni, že byl vybrán integrátor, který nejlépe vyhovuje celkovým potřebám vaší společnosti a specifickým požadavkům projektu. To může být začátek dlouhodobého, oboustranně prospěšného partnerství, jež se může do budoucna dále zlepšovat a prohlubovat. 

Dave Kaylor je specialista pro oblast automatizace ve společnosti Automation Plus.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI