Print

Úvodní slovo prezidenta Asociace technických diagnostiků České republiky

-- 30.11.2015

Vážení přátelé technické diagnostiky a údržby jako takové,

dostáváte do rukou další číslo časopisu Řízení & údržba průmyslového podniku a jeho relativně samostatnou částí je opět časopis Technická diagnostika. Začínáme již druhé kolo článků pěti odborných skupin ATD ČR, z.s. – tentokrát se věnujeme tribodiagnostice. Plně doufám, že s věcnou náplní budete spokojeni stejně jako u předchozích čísel.

Cíleně se nebudu široce věnovat práci těchto odborných skupin, neboť předpokládám, že toto téma bude rozebráno vedoucími odborných skupin v jejich úvodním slově u další řady jednotlivých čísel časopisu. Pouze heslovitě vyjmenuji, že od vydání posledního čísla se uskutečnil profesní den pro termografii, odborná skupina elektrodiagnostiky garantovala odborný program na veletrhu Amper, na podzim se uskutečnily profesní dny odborné skupiny montážních a optických zařízení, vibrodiagnostiky a tribodiagnostiky, a to se nezmiňuji o uskutečněných certifikačních zkouškách či dalších odborných akcích. Začátkem listopadu se konala tradičně velmi úspěšná odborná konference „Tribotechnika v provozní praxi“. Jak je tedy určitě jednoznačně patrné, jako prezident mohu konstatovat, že máme odborné skupiny plně funkční.

Konečně se nám podařilo vlastními silami legislativně dokončit přechod od občanského sdružení na zapsaný spolek. Tedy proces vyvolaný platností nového občanského zákoníku, takže se teď oficiálně jmenujeme „Asociace technických diagnostiků České republiky, zapsaný spolek“ (ATD ČR, z. s.), který je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě. Členové asociace by tedy mimo nepatrné změny v názvu asociace měli zaregistrovat, že nově existuje nejvyšší orgán a statutární orgán asociace, existují nové stanovy asociace atd. Veškeré informace jsou umístěny na webových stránkách (www.atdcr.cz).

Další nutné práce byly vyvolány změnami a novými normami týkající se profesní certifikace. Týkalo se to jak vlastního vzdělávání na našich „schválených školicích pracovištích“ (jejich seznam je dostupný také na webu) jako přípravy na certifikační zkoušku, tak uskutečnění vlastní certifikační zkoušky na ACM DTO CZ Ostrava. Dané skutečnosti vyvolaly nutné změny v certifikačním schématu a požadavkových listech na jednotlivé profese; také k této problematice naleznete bližší informace na stránkách asociace a akreditovaného certifikovaného místa (ACM DTO CZ Ostrava).

Samozřejmě nemohu opomenout a nezmínit se v závěru o přípravě naší každoroční mezinárodní vědecké konference DIAGO® 2016, která se podobně jako v roce 2015 uskuteční v hotelu Harmonie I v Luhačovicích ve dnech 2. a 3. února 2016. Den před konferencí, tedy 1. února 2015, proběhne tradiční profesní den vibrodiagnostiků. Využiji tuto možnost a dovoluji si Vás všechny co nejsrdečněji pozvat na naši již 35. mezinárodní vědeckou konferenci.

Protože se časopis do vašich rukou dostane před koncem roku 2015, také Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2016 – vše další se totiž od tohoto základu odvíjí.

Autor: doc. Ing. František Helebrant, CSc., prezident Asociace technických diagnostiků


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Konference DOCURIDE 2019 „Nejlepší mix pro Váš úspěch"
2019-10-03 - 2019-10-03
Místo: Hotel Park Holiday, Praha
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI