Print

Úvodní slovo odborné skupiny Tribodiagnostiky

-- 08.12.2017

Vážení čtenáři,

ATD ČR z. s. a její odborná skupina Tribodiagnostika již potřetí v časopise Řízení & údržba průmyslového podniku předkládá několik odborných článků. Jedná se o zajímavé poznatky z oblasti mazání a vlivu mazání na zajištění dlouhodobého bezporuchového provozu.

V současné době se řeší řada významných úkolů se zajištěním ekologického provozu motorových vozidel i strojních zařízení, kde jsou paliva a maziva rozhodujícím faktorem. Naše odborná skupina pravidelně informuje o současném stavu a připravovaných změnách na pravidelných technických seminářích a konferencích. Přední odborníci předkládají nové poznatky z oblasti. Kromě těchto akcí se věnujeme výchově specialistů – tj. certifikovaných tribodiagnostiků, kteří mají značný vliv na úroveň tribotechniky v naší republice.

Pro zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti maziv, paliv a jejich provozního nasazení a průběžnou kontrolu připravujeme více než 15 let řadu odborníků – tribodiagnostiků.

Schválené školicí pracoviště TRIFOSERVIS Čelákovice pravidelně provádí školení, na kterém připravuje specialisty pro tribodiagnostiku. Školí a přednáší zde přední odborníci a seznamují účastníky se základy tribotechniky a diagnostiky maziv či paliv. Výuka probíhá podle mezinárodních norem ISO ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18 436-5. V závěru školení probíhají základní zkoušky, které prověří získané znalosti posluchačů. Účastníci, kteří prokáží základní znalosti, obdrží osvědčení o absolvování náročného školení. Úspěšní absolventi se mohou přihlásit ke zkouškám u certifikačního orgánu ACM DTO CZ v Ostravě, který je povinen provést přezkoušení. Po úspěšném složení zkoušky udělí certifikační orgán certifikát Technický diagnostik – tribodiagnostik podle ISO 17024. Jednotliví účastníci musí v plném rozsahu splnit náročné zkoušky. U zkoušky musí prokázat dva roky praxe v oboru, vzdělání a musí předložit potvrzení o absolvování příslušného školení. Zkušební komise je vždy trojčlenná a tvoří ji přední odborníci a ti, kteří mají 3. kvalifikační stupeň TRIBODIAGNOSTIK. Školicí středisko ATD ČR, z. s. je dále povinno pravidelně vzdělávat certifikované pracovníky ve formě profesního setkávání, konání pravidelných seminářů a každoroční konference.

Řada certifikovaných pracovníků přednáší na mezinárodních a českých akcích, někteří vyučují na vysokých školách. V současné době je celkem certifikováno 142 pracovníků; v základním prvním stupni 82 osob, ve druhém stupni 50 a ve třetím stupni 8 specialistů. Certifikát je vydán v českém a anglickém jazyce. Platí ve všech státech, kde se používají normy ISO. Při udělení certifikátu, který je platný 5 let, musí každý podepsat etický kodex a zavázat se k dalšímu vzdělávání v oboru. Každý pracovník získává body za aktivní činnost, které pak při prodloužení certifikace musí prokázat. Pro zvýšení kvalifikační třídy musí žadatel vykonat novou zkoušku. Pro získání nejvyššího, 3. stupně je potřeba vypracovat písemnou práci, která je oponována a musí být obhájena před komisí. Školení pro nové zájemce je prováděno jednou ročně. Příští školení se bude konat v únoru a březnu 2018. Podrobnosti najdete na stránkách www.trifoservis.cz. Zkoušky se uskuteční cca měsíc po ukončení školení. Vlastní zkouška se skládá ze tří částí. První část tvoří test sedmdesáti otázek, ve kterých jsou ověřovány odborné znalosti posluchačů. Poté musí účastník zhodnotit 5 protokolů s rozbory paliv a maziv. Po průběhu této zkoušky je provedeno ústní ověření znalostí. Vlastní ústní zkouška trvá 20 minut. Ve všech 3 zkouškách musí účastník dosáhnout minimální úspěšnosti 80 %.

 

Autor: Vladislav Marek, Ondřej Švec


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

MSV Nitra 2019
2019-05-21 - 2019-05-24
Místo: Agrokomplex Nitra
Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry
I servis může být SMART
2019-06-04 - 2019-06-05
Místo: ABB s.r.o., Ostrava-Hrabová

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI