Print

Úspěšné testování soustav odváděčů parního kondenzátu pomocí vysokofrekvenčního ultrazvuku

-- 21.09.2018

Při aplikaci vysokofrekvenčního ultrazvuku je hlavní otázkou, na jakou míru by měla být nastavena citlivost pro provedení testu. Pokud je totiž testovací přístroj nastaven na příliš vysokou citlivost, všechny odváděče parního kondenzátu budou vyhodnoceny jako nefunkční; na druhou stranu při použití příliš nízké citlivosti budou přístroje indikovat, že všechny odváděče kondenzátu fungují správně.

Řešením je použití v praxi ověřené porovnávací metody, která zajistí provedení přesného měření u každého odváděče kondenzátu. V rámci této porovnávací metody jsou používány tři nebo více zkušebních bodů / testovacích míst na soustavě odváděče kondenzátu. Dva z těchto zkušebních bodů slouží pro základní nastavení citlivosti na ultrazvukové jednotce a třetí pro zkoušení samotného odváděče kondenzátu. Porovnávací metoda umožňuje zkušebnímu technikovi stanovit základní hodnotu nutnou pro odfiltrování všech konkurenčních ultrazvuků, které mohou být generovány před nebo za odváděčem kondenzátu. Bez použití porovnávací metody je velmi obtížné posoudit provozní vlastnosti odváděče kondenzátu, protože zkušební technik nemá k dispozici správné nastavení citlivosti. Každý odváděč kondenzátu se pochopitelně nachází v parním systému v poněkud odlišných instalacích a polohách, takže porovnávací metoda představuje nejpřesnější metodu pro nastavení citlivosti ultrazvuku.

Pomocí průmyslového stetoskopu se dotkněte každého místa na soustavě odváděče kondenzátu, jak je znázorněno na obrázku 1. Parní a kondenzátní potrubí by měla mít výchozí zkušební body umístěné ve vzdálenosti cca mezi 6 až 10 palci (tyto odhadované hodnoty se budou lišit v závislosti na potrubí) před nebo za testovaným odváděčem kondenzátu. Za účelem nastavení základní citlivosti může být zvoleno i více zkušebních bodů, avšak alespoň dva zkušební body je nutno bezpodmínečně využít. 

Použití vysokofrekvenčního ultrazvuku

 

Ultrazvuková jednotka musí být nastavena na 25 kHz, aby byla zajištěna nejvyšší čistota vysokofrekvenčního ultrazvukového signálu generovaného párou nebo kondenzátem, když prochází přes clonu v potrubí.

Stiskněte tlačítko a zapněte ultrazvukovou jednotku. Pokud je přístroj v rozsahu citlivosti, bude blikat indikátor decibelů (A na obrázku 2). Hodnota decibelů (dB) by měla být nastavena na 20 dB.

Indikátor kHz (frekvence) musí být stabilní a neblikat (B na obrázku 2). Pokud indikátor kHz bliká, je v režimu nastavení frekvence. Nastavte jej na správnou úroveň frekvence a stiskněte tlačítko, abyste se vrátili do režimu nastavení citlivosti.

Jakmile vstoupíte do režimu nastavení citlivosti, otáčejte ovladačem citlivosti ve směru hodinových ručiček pro zvýšení citlivosti a proti směru hodinových ručiček pro snížení citlivosti.

Ovládací stupnice citlivosti zvyšuje nebo snižuje citlivost přístroje současně s hladinou zvuku ve sluchátkách. Přístroj musí být nastaven v definovaném dosahu pro zajištění přesného měření.

Pokud je citlivost příliš nízká, objeví se blikající šipka směřující doprava a na panelu displeje se nezobrazí žádná číselná úroveň v dB. Pokud k tomu dojde, zvyšujte citlivost přístroje, dokud šipka nezmizí. (V prostředí s nízkou úrovní zvuku bude šipka trvale blikat a nebude možné dosáhnout indikace dB, dokud se nenasnímá vyšší úroveň intenzity.)

Pokud je citlivost příliš vysoká, objeví se blikající šipka směřující doleva a na panelu displeje se nezobrazí žádná číselná hodnota v dB. Snižujte citlivost, dokud šipka nezmizí a nezobrazí se číselná hodnota v dB.

Porovnávací zkouška: Zkušební metody a výsledky náležitých provozních vlastností

Zkušební bod č. 1: 32 dB

Zkušební bod č. 2: 34 dB

Zkušební bod č. 3: 34 dB

Pokud odváděč kondenzátu funguje, tak jak má, hladina ultrazvukového signálu ve zkušebním bodě č. 3 nebude vyšší než u zkušebních bodů č. 1 nebo 2.

Naměřená hodnota ve zkušebním bodě č. 3 bude stejná nebo menší než hodnoty naměřené ve zkušebních bodech č. 1 nebo 2. Naměřené ultrazvukové vysokofrekvenční hodnoty nám navíc k metodě měření teplot, která je vhodná pro vyhodnocování tlaku v systému, indikují správně fungující odváděč kondenzátu.

Pokud je hodnota ultrazvukového signálu ve zkušebním bodě č. 3 vyšší než hodnoty ve zkušebních bodech č. 1 nebo 2, počkejte 45 sekund, abyste měli jistotu, že se odváděč kondenzátu právě nenacházel v cyklickém režimu. Během cyklického režimu totiž bude ve zkušebním bodě č. 3 vyšší hodnota ultrazvukového signálu, což naznačuje správné fungování odváděče kondenzátu se  zapnutým/vypnutým cyklem vyprazdňování. 

Odváděče kondenzátu: čtyři zkušební body

Plovákový a termostatický odváděč kondenzátu mají dvě výstupní hrdla: jedno pro vypouštění kondenzátu a druhé pro odvzdušňovací mechanismus, který vypouští vzduch a nekondenzovatelné plyny.

Čtyři zkušební body se nacházejí v těchto místech: 

Pokud odvzdušňovací ventil funguje správně, úroveň ultrazvukového signálu ve zkušebním bodě č. 4 (T4) by měla být stejná nebo menší než ve zkušebním bodě č. 3 (T3). Je-li hodnota T4 vyšší než T3, odvzdušňovací mechanismus ventilu selhal.

Profukující nebo plně nefunkční odváděč kondenzátu

Zkušební bod č. 1: 25 dB

Zkušební bod č. 2: 32 dB

Zkušební bod č. 3: 64 dB

Významný nárůst (větší než dvojnásobek základního stupně) hodnot v dB ve zkušebním bodě č. 3 znamená, že odváděč kondenzátu je poškozen, jelikož je trvale otevřen a umožňuje tak průchod páry. Pokračujte v monitorování odváděče kondenzátu ve zkušebním bodě č. 3, abyste zjistili, zda odváděč kondenzátu pracuje v cyklickém režimu dle daného konstrukčního typu.

Propouštění páry

Zkušební bod č. 1: 25 dB

Zkušební bod č. 2: 32 dB

Zkušební bod č. 3: 49 dB

Zkušební bod č. 4: 40 dB

Zvýšení úrovně hodnoty dB ve zkušebním bodě č. 3 indikuje propouštění páry přes odváděč kondenzátu. Opět platí, že je-li tento nárůst pozorován, vyčkejte s měřením ve zkušebním bodě č. 3 dostatečně dlouho, abyste mohli stanovit, zda je odváděč kondenzátu ve fázi vypouštění. Pokud se hladina dB ve zkušebním bodě č. 3 nevrátí k výchozí hodnotě stanovené ve zkušebním bodě č. 1, odváděč kondenzátu propouští páru. 

Souběžně naměřené hodnoty ultrazvuku ve směru průtoku

Zkušební bod č. 1: 22 dB

Zkušební bod č. 2: 42 dB

Zkušební bod č. 3: 28 dB

Zkušební bod č. 4: 28 dB

Zkušební bod č. 5: 52 dB

Výše uvedené údaje ukazují, že ultrazvukové signály jsou generovány za odváděčem kondenzátu. Zpětné ventily mohou být zdrojem dodatečného ultrazvukového signálu v potrubním systému. V případě, že zkušební technik zjistí, že zpětný ventil v systému generuje vysoké úrovně ultrazvukového signálu, proveďte další testování ostatních součástí soustavy odváděče kondenzátu (zkušební bod č. 5). Je-li hodnota dB ve zkušebním bodě č. 5 vyšší, v systému se nacházejí souběžné (konkurenční) ultrazvukové signály. Pokud je hodnota ve zkušebním bodě č. 5 nižší, proveďte další prozkoumání potrubí a odváděče kondenzátu, abyste zjistili zdroj vyššího ultrazvukového signálu. 

Charakteristiky zvukových signálů

Během používání zařízení pro měření ultrazvukových signálů by zkušební technik měl vědět, že se během testování funkčnosti odváděčů kondenzátu může setkat s několika zřetelnými zvuky:

Praskavé zvuky: Tyto zvuky jsou generovány kondenzátem protékajícím odváděčem kondenzátu při uvolnění páry, ke kterému dochází za výstupním hrdlem odváděče kondenzátu.

Hvízdavé zvuky: Hvízdavý zvuk je charakteristický pro páru procházející přes vstupní hrdlo odváděče kondenzátu.  

Kelly Paffel zastává pozici technického ředitele ve společnosti Inveno Engineering.

Toto je druhá část ze série článků. První naleznete zde.

Autor: Kelly Paffel, Inveno Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4
MSV Nitra 2019
2019-05-21 - 2019-05-24
Místo: Agrokomplex Nitra
Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI