Print

Upevnění ložiska lepením snižuje náklady a prodlužuje životnost

-- 18.12.2011

Současná doba klade stále vyšší a vyšší požadavky na kvalitu výroby, bezpečnost práce a v neposlední řadě na plynulý a pokud možno bezporuchový chod zařízení, a to vše s vizí dlouhé životnosti. Každé průmyslové zařízení je však přes veškerou snahu výrobců stále pouze stroj, byť sebedokonalejší. Každá porucha takového stroje s sebou samozřejmě přináší řadu negativních důsledků v podobě nákladů na opravu a rovněž na nezbytný prostoj zařízení. Jednou z typických poruch strojního zařízení je selhání správné funkce upevnění válcových součástí. Upevněním válcových součástí rozumíme především spojení hřídelů s náboji.

Jde tedy o klasické upevnění ložisek na hřídelích nebo v pouzdrech domečků, upevnění vsuvných pouzder, kroužků, ale v neposlední řadě také o přenos krouticího momentu pomocí drážkových hřídelů nebo spoje pero – drážka. Všechny typy takovýchto uložení s sebou již od výrobce nesou riziko poruchy z důvodu zadření, uvolnění, případně celkové kolize. Proč k takovýmto jevům vlastně dochází a jak jim čelit? Zaměřme svou pozornost na standardní upevnění valivého ložiska na hřídeli, případně v lůžku. Jak známo, valivá ložiska mohou být upevněna v zásadě dvojím způsobem, a to s přesahem nebo volně. Uložení s přesahem znamená, že je ložisko na hřídel či do lůžka lisováno buď za studena, nebo za pomoci rozdílu teplot ohřevem, popř. zchlazením jednoho z lisovaných dílců.

V takovémto případě se velmi zjednodušeně řečeno jedná o spojení vlivem povrchových deformací, ke kterým dochází jednak v průběhu montáže a jednak i v průběhu případné demontáže. O co konkrétně jde? Povrch hřídele či lůžka má svou definovanou drsnost povrchu stejně jako povrch vnitřního či vnějšího kroužku ložiska. Celková velikost styčné plochy obou dílců však nepřesahuje v průměru více než 50 % ze skutečné plochy. Takovýto spoj v případě dynamického namáhání či vlivem vibrací ztrácí svou pevnost. Hroty a vrcholy spojů se obrušují a odlamují tak dlouho, až se spoj zcela uvolní nebo vlivem obrusu dokonce zadře. Dále je zde riziko, že do zbylých 50 % styčného prostoru začne vnikat vlhko a nečistoty, které mohou vlivem vznikající koroze dospět opět k zadření spoje.

Řešení této problematiky nabízí firma Henkel pomocí technologie upevnění válcových součástí, a to za použití anaerobních lepidel řady Loctite. Jak vlastně anaerobní lepidlo funguje? Na dobře očištěný a mastnot prostý povrch (doporučuje se použít super čistič Loctite 7063) se aplikuje tenký film lepidla, např. Loctite 603. Po sesazení obou kovových dílů je zamezen přístupu vzduchu. Proběhne tak žádaná reakce, která z tekutého lepidla vyrobí plastickou hmotu vytvrzující v celém svém objemu a zajistí tak 100% styk obou spojovaných součástí. Anaerobní lepidla Loctite mohou bezpečně pracovat v provozních podmínkách od minus 50 °C do plus 150 °C. V případě potřeby lze použít lepidla Loctite s vyšší tepelnou odolností, např. Loctite 620 do 230 °C. Doba vytvrzení závisí na velikosti spáry, kterou obě součásti dělí, a na povrchové, příp. okolní teplotě.

Zkrátit celý proces vytvrzování je možné a při nižších teplotách žádoucí, což lze pomocí aktivátoru na anaerobní lepidla, např. Loctite 7240 v podobě rozprašovače. Klíčovým aspektem pro správnou volbu anaerobního lepidla Loctite je definovat velikost spáry mezi oběma součástmi. Jedná-li se o uložení volné, neměla by být spára větší než 0,25 mm. V takovémto případě je za použití správného typu lepidla zajištěn jednak přenos krouticího momentu pomocí 100% povrchového kontaktu a jednak i vystředění obou komponentů do jedné a té samé osy otáčení. Jistě si každý dokáže představit, jak ohromně významnou devizu díky docílené souososti má vlastně v ruce. Řeší-li se problém, kde jsou součásti opotřebeny do celkové velikosti spáry 0,5 mm, lze použít speciálně vyvinutou anaerobní pastu Loctite 660.

Anaerobních produktů pro tento druh aplikace je však více. Jakožto pomocník pro správnou volbu může sloužit katalog Loctite „Jak řešit problémy“, který je určen pro pracovníky všech servisů. Správně provedenou aplikací se minimalizuje riziko havárie nejen samotného ložiska, zubové spojky, přetížení motoru apod., ale lze tak rovněž docílit kvalitní a plynulé výroby bez výkyvů v dodržování tolerančních polí. Prokazatelně klesají náklady na případná hledání či předcházení závadě pomocí technologií vibračních diagnostik a v neposlední řadě na prostoje a opravy samotné. Bezporuchovým chodem takového ložiska se velmi významně zvyšuje nejen jeho životnost, ale návazně životnost celého strojního celku. Firma Henkel disponuje renomovanými techniky, kteří vám pomohou řešit jakoukoli aplikaci na toto či podobné téma. Po dohodě je také k dispozici seminář pro zaměstnance údržby, během kterého jsou pracovníci seznámeni se všemi klíčovými technologiemi Loctite v průmyslové údržbě.

Jiří Zdražil je pracovníkem společnosti Henkel ČR spol s r.o., která vyrábí prezentované produktové řady lepidel Loctite. Více na www.loctite.cz

 

 

 

Autor: Jiří Zdražil, Henkel ČR spol. s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Cyklus školení prediktivní a proaktivní údržby
2018-04-23 - 2018-04-25
Místo: Praha
Praktické TPM
2018-04-25 - 2018-04-27
Místo: Penzión PARS, Žilina
EX prostředí
2018-05-15 - 2018-05-15
Místo: Brno
Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
EPLAN Efficiency days
2018-05-22 - 2018-05-22
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava – jih

Katalog

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI