Print

Termokamery pro bezkontaktní měření teplot a zobrazování úniku plynů a ropných látek

-- 21.06.2018

Zajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady vyžaduje důkladnou kontrolu a diagnostiku výrobních strojů i výrobních procesů. Nástroji s prokazatelnými výsledky jsou termokamery FLIR, které umožňují rychle a snadno zobrazit skryté děje a problémy jak z pohledu povrchových teplot, tak v případě detekce a lokalizace úniku plynu. 

1. Termokamery FLIR pro bezkontaktní měření teplot 

Rychlým nástrojem pro zjištění skutečného stavu výrobních strojů, zařízení a výrobních procesů je termodiagnostika – snímání teplotního pole. Pokud je navíc prováděna termokamerami FLIR od nejstaršího a největšího světového výrobce termokamer, jsou výsledky bezkonkurenční. Termodiagnostika má výhodu v tom, že se jedná o bezkontaktní metodu, která se provádí za plného provozu stroje nebo zařízení. Navíc má prokazatelné výsledky ve snížení výrobních a provozních ztrát způsobených neplánovanými odstávkami a zmetkovostí a zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení.

Nejrozšířenější využití termodiagnostiky je v oblasti rozvodů elektrické energie, elektrických strojů a zařízení, mechanických strojů, ale také kontroly teplot výrobních procesů, vědy a výzkumu. Mezi nejčastější závady patří přehřáté elektrické spoje, přetížené stroje a zařízení, které mohou být v nejhorším případě příčinou požáru. Nejčastěji však dochází k výpadkům strojů a zařízení, což se projeví neplánovanou odstávkou výrobního procesu, a k výrobním ztrátám. Díky pravidelné termodiagnostice kvalitní termokamerou FLIR lze potenciální kritická místa včas odhalit a zabránit tak nemalým výrobním i provozním ztrátám.

 

Pro kvalitní proaktivní termodiagnostiku jsou ideální termokamery FLIR od dlouholetého autorizovaného distributora a PREMIUM partnera firmy FLIR, kterým je společnost  SpektraVision, s. r. o., jež pro rok 2018 získala ocenění Platinum Partner a rozšiřuje již tak širokou nabídku termokamer. Současná nabídka termokamer FLIR je velmi rozsáhlá a uspokojí všechny požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot.

Termokamery se vyrábějí v širokém spektru rozlišení, využívají nejmodernější technologie a nabízejí odolnost, snadné ovládání a unikátní měřicí a obrazové funkce. Rozsah měřených teplot (až +2000 °C) a vysoká citlivost (< 0,02 °C) umožňují využití v celé řadě odvětví, jako je elektro (kontrola rozvodů, elektrozařízení a strojů, FVE), strojírenství a mechanika (tepelné namáhání strojů a zařízení), výrobní procesy (kontrola teplot při výrobě a zpracování materiálu), hutnictví (kontrola teploty taveniny) i stavebnictví (detekce tepelných mostů, vlhkostí atd.).

Bezkontaktní měření teplot je obecně ztíženo celou řadou faktorů, které mají přímý nebo nepřímý vliv na přesnost měření nebo na proveditelnost měření vůbec. A právě proto společnost FLIR vyvíjí a implementuje inovativní funkce a vlastnosti do těchto přístrojů tak, aby maximálně usnadnily a umožnily kvalitní diagnostiku. Jedná se o speciální a užitečné obrazové funkce, které nijak negativně neovlivňují čas měření, ale poskytují uživateli termokamery cenné informace. 

Obrazová funkce FLIR MSX – zvýšení kontrastu 

V mnoha případech se stává, že při měření je snímaný objekt tepelně nevýrazný. Pro snadnou a rychlou prostorovou orientaci při měření přišel výrobce FLIR s patentovanou funkcí MSX – multispektrální zobrazení. Tato funkce je založena na propojení termogramu a reálného snímku z vestavěné reálné kamery v termokameře. Nepropojují se však celé obrazy jako takové, ale pouze hrany/kontury z reálného snímku do termogramu. Výsledkem je termogram s mnohonásobně vyšším kontrastem snímaného objektu bez jakékoli úpravy měřicího rozsahu termokamery. Co je však podstatné, je skutečnost, že tato obrazová funkce není dostupná jen v uložených termogramech, ale také v živém obrazu.

Funkce MSX navíc zvyšuje i správné zaostření termokamery samotné, protože prolnutí kontur z reálné kamery je přesné právě při správném zaostření termokamery, protože termokamera a reálná kamera nejsou v jedné optické ose.

Díky této patentované obrazové funkci FLIR MSX, která je dostupná téměř ve všech termokamerách FLIR, je měření s termokamerou podstatně jednodušší a také rychlejší.

 

Obrazová funkce FLIR UltraMax – 4× zvýšení rozlišení 

Vyšší rozlišení snímače termokamery logicky přináší kvalitnější měření a větší detail, ale také její vyšší celkovou cenu. V případech, kdy dochází k ojedinělým potřebám pořízení termogramů s vyšším rozlišením, ale v drtivé většině případů dostačuje stávající rozlišení termokamery, je investice do termokamery s vyšším rozlišením diskutabilní. Jedním z řešení je využití jiného vhodného objektivu, který umožní vyšší detail termogramu ze stejné vzdálenosti, nicméně zase přináší nevýhodu ve snížení celkového zorného pole FOV. A právě pro podobné případy nabízí výrobce FLIR pro většinu termokamer FLIR speciální funkci UltraMax.

Díky funkci UltraMax, která je zcela implementována do většiny přenosných termokamer FLIR, je tedy možné pořizovat termogramy ve 4× vyšším rozlišení a s vyšší přesností měřených hodnot. Ale pouze v případě, že je to zapotřebí, protože tato funkce je vypínatelná.

Výhodou funkce UltraMax je skutečnost, že je založena jen na vlastním pohybu termokamery uživatelem, tedy nikoli na nějakém mechanickém systému pohybu snímače, který dříve nebo později bude jistě způsobovat problémy s funkcionalitou a představovat tak riziko budoucí nákladné opravy.

Mezi termokamery, které disponují některými uvedenými obrazovými funkcemi, patří i ruční termokamery FLIR E53,  FLIR E75, FLIR E85 a FLIR E95. Nabízejí vysoké rozlišení až 464 × 348 bodů, citlivost až 0,03 °C, výměnné objektivy pro široké spektrum použití s přesným automatickým ostřením s pomocí laseru, které odstraňuje možnost špatného zaostření, dálkoměr pro přesné měření vzdálenosti a v neposlední řadě velký a přehledný 4˝ dotykový LCD displej s českým menu. To vše v kompaktním a odolném provedení, kterému nemůže konkurovat žádná podobná termokamera jiného výrobce.

Poslední novinkou výrobce FLIR jsou termokamery FLIR T530 a FLIR T540, které doplňují profesionální řady termokamer FLIR T6xx a FLIR T1020 a disponují celou řadou technických inovací, jež usnadňují termovizní měření. Mezi ně patří velký 4˝ dotykový odolný displej otočný v úhlu 180°, laserové ostření objektivů nebo Wi-Fi konektivita se SmartPhonem nebo tabletem pro on-line přenos obrazu a měřených dat. 

Uložené kvalitní snímky lze vyhodnotit v dodávaném SW FLIR s českou lokalizací a vytvořit přehlednou zprávu z měření. S termokamerami FLIR lze také provádět on-line záznam obrazu do PC s možností exportu dat do programu Excel. U vybraných termokamer FLIR je navíc možné uložit radiometrický (vyhodnotitelný) videozáznam až 30 Hz přímo na SD kartu, což je užitečné pro záznam rychlých tepelných dějů bez nutnosti připojeného PC.

2. Termokamery FLIR GF pro zobrazování úniku plynů 

Termokamery standardně nabízejí bezkontaktní měření teplot, ale infračervené spektrum poskytuje i jiné možnosti využití. Výrobce FLIR jakožto průkopník v technologiích přišel již před více než 15 lety s unikátním využitím absorpce IČ záření různými plyny a s jejich zobrazováním. Existuje celá řada plynů, jež mají jak v krátkovlnném (1–5 µm), tak i dlouhovlnném (7–14 µm) pásmu pohltivost v určité vlnové délce a vytvářejí tak optickou „clonu“, kterou je možné zobrazit. Toho právě využívají speciální a velmi citlivé termokamery FLIR řady GF, které umožňují plyny detekovat/zobrazit, čímž se v případě výbušných plynů snižuje riziko možné exploze.

Jelikož různé plyny mají pohltivost v IČ pásmu na různých vlnových délkách, není možné použít jednu termokameru pro všechny plyny. Proto výrobce FLIR produkuje ucelenou řadu termokamer FLIR řady GF, které jsou vybaveny speciálním spektrálním filtrem pro zobrazení určitých plynů v daném pásmu.

Mezi takové patří například termokamera FLIR GFx320, která je určena pro zobrazení celé řady plynů, včetně zemního plynu, uhlovodíkových plynů a těkavých organických sloučenin (ropné látky atd.).

Termokamera FLIR GFx320 je konstruována pro použití ve výbušném prostředí a hlavně je certifikována nezávislými autorizovanými společnostmi. 

Nicméně ačkoli tato speciální termokamera FLIR GFx320 umožňuje detekovat/zobrazit plyny, je také kalibrována pro měření teplot, což je v mnoha případech velmi důležité. Unikátní ergonomie a konstrukce s výklopným LCD displejem i samostatným hledáčkem umožňují použití ze všech možných úhlů, což je pro lokalizaci místa úniku plynu nezbytné. 

Termokamery FLIR GF jsou vybaveny také speciálním režimem HSM, který umožňuje detekci i těch nejmenších úniků plynu. 

Právě termokamery FLIR GF umožňují využití v celé řadě  průmyslových odvětví, a to podle detekce různých typů plynů:

FLIR GFx320: zemní plyn, uhlovodíkové plyny a těkavé organické sloučeniny – plynárenský a petrochemický průmysl

FLIR GF304: chladírenské plyny – chladírenský průmysl

FLIR GF306: čpavek, SF6, etylen, furan atd. – energetika, petrochemický průmysl

FLIR GF343: CO2 – využití např. jako trasovací plyn – energetika, další odvětví

FLIR GF346: CO a celá řada dalších plynů – hutní průmysl

FLIR GF309: zobrazování/měření teplot přes plameny – petrochemický průmysl 

Technická úroveň a vyspělost termokamer nejsou jediné hodnoty, které jsou potřebné k dosažení kvalitních výsledků v technické diagnostice. Je to rovněž zajištění kvalitního proškolení obsluhy, následné podpory a plného servisu. I to si někteří renomovaní výrobci, jako je společnost  FLIR, již uvědomují a pro zachování a zvýšení dlouhodobé spokojenosti uživatelů a pro předcházení zklamání z nedostatečné podpory provádějí změny nejen po technické stránce termokamer, ale také po obchodní stránce ve výběru svých partnerů. 

Společnost SpektraVision, s. r. o., jakožto PREMIUM partner FLIR nabízí široké spektrum pokročilých termokamer FLIR s bezkonkurenční desetiletou zárukou na snímač a dále celou řadu diagnostických přístrojů a metod, mezi které patří systémy pro nedestruktivní testování na bázi termografie (IrNDT), průmyslové vysokorychlostní kamery FASTEC Imaging, špičkové vysokorychlostní kamery iX Cameras (dříve známé jako Olympus) a další diagnostické přístroje.

Právě připravujeme odbornou konferenci „Termografie v praxi 2018“, v případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte info@spektravision.cz nebo www.spektravision.cz. 

Autor: Ing. Štěpán Svoboda, SpektraVision, s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Brno, Veletrh Amper

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI