Print

Termografická diagnostika plochých střech systémem Workswell WIRIS

-- 21.04.2016

Řada míst na plochých střechách může být zdrojem poruch (styk střechy s atikou, průniky krytinou, vtoky a podobně). Problémy s netěsností se mohou vyskytovat i v ploše, například z důvodu neodborné instalace, zanedbané údržby či degradace povrchu v důsledku nedostatečné ochrany povrchových vrstev proti klimatickým vlivům nebo vyčerpání životnosti. Velmi často je plochá střecha vystavena i nadměrnému namáhání větrem, který způsobuje dynamické rázy, neustálý kmitavý pohyb a nadzvedávání neupevněných částí. I tento jev bývá zdrojem vzniku netěsností. Voda, která se případně na porušené střešní konstrukci nahromadí, pak působí velmi negativně z hlediska trvanlivosti střešního pláště (degradace souvrství, zatékání). Pokud proteče spárami mezi izolačními dílci pod nenasákavou tepelně izolační vrstvu až na hydroizolaci má navíc nízkou teplotu. Tím dojde ke snížení teploty hydroizolace, což může způsobit kondenzaci vodní páry uvnitř střešního pláště pod hydroizolací. V extrémních případech může zatékající voda také přetížit nosnou konstrukci střešního pláště. 

Odstranění takového problému by měl vždy předcházet stavebně technický průzkum, který určí skutečné příčiny poruchy. Pokud uživatel vysleduje závadu uvnitř budovy (průsaky), je teoreticky možné místo závady přibližně detekovat. Ne vždy jsou ale cesty prosakující vody přímé a ve většině případů tedy nezbývá, než ohledat podrobně vrchní část střechy. Navíc průsakem do vnitřních prostor se projeví jen velmi malé množství takových závad. Většinou voda dlouhou dobu (i několik let) zatéká pod povrch střechy a destruuje podkladové vrstvy. Takové rozsáhlé destrukci je možné zabránit včasným odhalením problému. Bohužel podrobný průzkum celé střechy bývá velmi obtížný jak z důvodu velké plochy (např. u továrních hal), tak v důsledku jejich členitosti. Pro kontrolora je to nejen časově, ale také fyzicky velmi náročný úkol a proto se často soustředí pouze na riziková místa a závady v ploše mu mohou uniknout.

Využití termokamer při řešení problému

Pro řešení výše zmíněného problému kontroly členitých plochých střech ovšem existuje rychlá, poměrně spolehlivá a jednoduchá metoda. Tou metodou je použití termokamery, která díky teplotnímu rozdílu suchého místa a místa s pronikající vlhkostí odhalí v celém rozsahu, kde k zasažení vlhkosti dochází. V závislosti na konstrukci střechy lze zároveň více či méně výrazně vidět, jak velká plocha je pronikající vlhkostí zasažena, tj. problém nejen lokalizovat, ale také stanovit jeho rozsah.

Fyzika, která se skrývá, za problematikou termografické kontroly vlhkostních problémů střech je založena na skutečnosti, že vlhkostí nezasažená (suchá) část střechy se ochlazuje a ohřívá pomaleji, než mokrá část střešní izolace. Termografická kontrola za použití termokamery pak umožňuje během západu či po západu Slunce (které celou střechu ohřívalo) jednoduše najít navlhlá místa, neboť suché části střechy se ochlazují rychleji, než navlhlé, které mají vyšší tepelnou kapacitu.

Termografické měření by samozřejmě mělo být provedeno za správných podmínek pro získání vypovídajících termogramů. Tím nejzákladnějším požadavkem je dostatečný rozdíl mezi teplotou během dne a po západu Slunce.

Samotný materiál a způsob konstrukce střechy hraje podstatnou roli. Absorpční izolace střech se chová podobně jako houba. Voda migruje kapilárním působením skrze prakticky celou střešní desku před tím, než se objeví na sousední desce. To má za následek šachovnicový vzor na termogramech, který lze poměrně jasně pozorovat. V případě neabsorpční izolace střechy se vytváří po jejím navlhnutí jiný vzor. Voda není střechou objemově absorbována a obvykle zatéká k okraji střešní desky. Voda má pak tendenci se shromažďovat na okrajích desek, což vede k vytváření vzorů například v okolí světlíků. 

Existuje samozřejmě celá řada okolností, při kterých mohou vznikat podobné tepelné vzory, jako při navlhnutí a přitom se může jednat o jiný problém. Dokument ASTM C-1153 s názvem "Standard Practice for Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using Infrared Imaging" názorným způsobem vyjmenovává celou řadu případů, kdy k tomuto může docházet.

V období topné sezóny lze termokamerou zároveň odhalit i místa, která jsou špatně zaizolovaná (vyskytují se zde tzv. tepelné mosty) a dochází v nich k tepelným únikům.  Tato místa se projeví jako teplejší než okolní části střechy.

I při použití termokamery, která je výborným diagnostickým nástrojem, ovšem zůstává otázka, jak rychle a snadno zkontrolovat velkou plochu střechy. 

Východiskem z tohoto problému je nasazení bezpilotního letounu, na který bude termokamera připevněna. Takový letoun může proletět nad střechami, není omezen množstvím žebříků, převýšením nebo nestabilitou povrchu. Operátor ovládá dron z bezpečného místa, má okamžitě přehled o stavu střechy a pokud zaznamená nějaký nedostatek, může se na něj posléze podrobněji zaměřit a místo osobně zkontrolovat.

Systém Workswell WIRIS

Společnost Workswell vyvinula systém Workswell WIRIS, který v sobě kombinuje dva kamerové systémy - kameru pro viditelné spektrum (pro kontrolu zřetelných závad střechy a lokalizaci problémů nalezených termokamerou) a termokameru pro detekci problémů naznačených výše. Obslužný software dovoluje na dálku přepínat režimy kamer, natáčet radiometrické video či pořizovat statické snímky jak ve viditelném, tak v infračerveném spektru. Operátor tak v reálném čase vidí objekty pod dronem a nebo může posléze analyzovat záznamy a na nich identifikovat poškozená místa. 

Workswell WIRIS navíc na rozdíl od obdobných systémů umožňuje ruční nastavení teplotního rozsahu, např. v intervalu 15 °C až 25 °C. Tento teplotní rozsah lze dokonce pohodlně měnit během letu. Bez nutnosti mezipřistání je tak možné přizpůsobit nastavení systému aktuální situaci, lze tak snadno docílit požadovaného nastavení teplotní citlivosti, což je nezbytné při lokalizaci drobnějších vlhkostních závad nebo co nejpřesnější lokalizaci rozsahu těch velkých. Pro lokalizaci závady je také důležitá klasická fotodokumentace, Workswell WIRIS proto disponuje dostatečně kvalitní videokamerou pro pořízení klasické fotografie. Systém může být navíc vybaven GPS senzorem pro uložení informace o poloze AUV během pořizování záznamu.

Systém dále umožňuje měření teploty a to jak v centrálním bodě, tak v lokálním minimu a maximu. Minimum i maximum jsou lokalizovány pomocí modrého (minimum) a červeného (maximum) kříže. Této funkce lze i využít k navádění dronu, neboť systém automaticky ukazuje, kde se potenciálně nachází největší problém.

Pořízené záznamy jsou plně radiometrické a to včetně videí. Po skončení letu lze  tedy následně přistoupit k vyhodnocení pořízených záznamů s použitím software Workswell CorePlayer a vytvoření zprávy o měření s přesnou lokalizací nalezených problémů. Ke každému pořízenému termogramu je za tímto účelem k dispozici fotografie.

Jednotlivé snímky z pořízeného radiometrického videa lze vyjmout a použít jako samostatné termogramy pro vaši analýzu problému.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI