Print

Technická diagnostika elektromotorů – systém ABB MACHsense-P

-- 11.07.2014

Jak přesně naplánovat údržbu elektromotru? Jakým způsobem lze ušetřit náklady
spojené s nutnou odstávkou stroje? Jak předcházet neočekávaným poruchám?

Na tyto a mnohé další zásadní otázky moderní údržby výrobního podniku nabízí konkrétní odpovědi Centrální evropské servisní středisko pro servis motorů a generátorů společnosti ABB lokalizované v Ostravě. Jeho snahou totiž není pouze servisní činnost samotná, ale i posouzení provozního stavu elektromotorů a generátorů z výrobního portfolia ABB a dalších výrobců.

Celosvětově zavedený diagnostický systém ABB MACHsense-P představuje velmi účinný nástroj pro sledování, posouzení stavu a detekci poruch celého hřídelového řetězce – tedy elektromotoru, převodovky a zatížení (ventilátor, kompresor, čerpadlo).

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_cerven_cervenec/abb_1.JPG

Nejkritičtějším bodem řetězce je posouzení stavu elektromotoru, kterému se budeme věnovat obsáhleji. Běžné diagnostické systémy provádí analýzu vibrací naměřených na stroji za běžných provozních podmínek, přičemž u indukčních strojů nedovedou poskytnout zprávu o stavu rotorových tyčí v rámci jednoho
měření. V tomto směru nabízí ABB MACHsense-P výhodu, protože systém neprovádí pouze analýzu dat vibrací, ale posuzuje i kvalitu poskytovaného napájení (pomocí přímého měření napájecích proudů a napětí) a následně vyhodnocuje komplexní stav elektromotoru pomocí sofistikovaného softwaru ABB; veškeré informace jsou poskytovány v přehledné a detailní technické zprávě.

Rovněž analýza vibrací je prováděna inovovaným způsobem – nahlíží totiž na stroj ze dvou úhlů. Prvním je analýza stavu ložisek, kde je sběr dat prováděn v reálném čase pomocí čtyř akcelerometrů, pomocí tzv. PCA analýzy. Druhým pohledem je posouzení stavu instalace (analýza EM), kde nejsou zohledňovány pouze odezvy ze stroje (nevyváha, nesouosost atd.), ale jsou zkoumány i vlivy plynoucí z nesprávné instalace stroje – měkká patka, rezonance základu atd. – viz tab. 1. I tato analýza probíhá v reálném čase za pomocí čtyřkanálového sběru dat.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_cerven_cervenec/abb_tabulka.JPG

V rámci hřídelového řetězce umožňuje systém MACHsense-P posoudit stav návazných zařízení, jakými jsou převodovky (planetová, šneková, paralelní) a hnané zátěže – nejtypičtěji čerpadlo, ventilátor či kompresor. Ze čtyřkanálové analýzy vibrací je poté možné získat informace o stavu ložisek, mechanickém opotřebení, nesouososti, uvolnění, stavu zubů převodovek či stavu opotřebení lopatek zátěže atd. Také tyto data jsou zpracovávána pomocí stejného software společnosti ABB a výsledná zpráva je tedy kompaktním celkem, který přistupuje k diagnostikovanému soustrojí individuálně – systém MACHsense-P nepoužívá systém „one fits for all“, ale přistupuje k posuzování problémů v rámci konkrétního soustrojí. I parametry pro analýzu jsou zohledňovány reálně podle skutečných naměřených a vypočtených hodnot a jsou na ně aplikovány výpočetní algoritmy, které vychází z mnohaletých zkušeností při vývoji elektromotorů a generátorů ABB.

Jaké jsou hlavní výhody pro zákazníka?

• Jeden systém a software posuzuje elektrické i mechanické závady v reálném čase.

• Posouzení kompletního hřídelového řetězce.

Úspora nákladů:

• vysoce spolehlivá a přesná analýza umožňuje snižovat náklady na údržbu,

• tradiční metody: trendování, jednou za 14 dní, měsíc – vysoké náklady,

• ABB MACHsense-P: měřicí perioda 3–6 měsíců v závislosti na zařízení,

• jasně definuje, kdy a jak má být provedena specifická údržba – otevírá možnost prediktivního plánování specifických zásahů na soustrojí,

• systém MACHsense-P upozorňuje na závadu bezprostředně, zároveň však
v rámci technické zprávy jasně specifikuje závažnost závady, konkretizuje nález a z něj definuje jasná doporučení pro údržbu,

• snížení nákladů při neplánované odstávce výrobní linky.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_cerven_cervenec/abb_2.JPG

Diagnostický systém ABB MACHsense-P tedy umožní zjistit aktuální stav soustrojí z elektrického i mechanického hlediska a funguje jako prediktivní nástroj pro plánování údržby v podniku – Centrální evropské servisní středisko pro servis motorů a generátorů ABB Ostrava umožňuje svým zákazníkům využívat popsanou diagnostiku a zanést ji do konkrétního plánu údržby pro konkrétní podnik.

Samozřejmostí je i služba pro kontinuální sledování stavu stroje v reálném čase po celou dobu jeho provozu – ABB MACHsense-R.

Tento diagnostický systém je trvale nainstalován na sledovaném stroji (na rozdíl od systému P, který je přenosný a technik ABB s ním přichází přímo ke konkrétnímu stroji) a trvale monitoruje jeho provozní stav. K tomu využívá čtyřkanálové snímání vibrací a zároveň sleduje teplotní nárůsty na klíčových částech stroje, především na ložiscích.

Systém je koncipován tak, aby poskytoval co nejpohodlnější a nejsrozumitelnější komunikaci se zákazníkem, potažmo s pracovníky údržby. Pomocí bezdrátového přenosu dat systém automaticky přeposílá snímaná data k vyhodnocení, přičemž z přednastavených limitů vždy správně vyhodnotí případnou poruchu a odesílá upozornění nejen do řídicího technického centra ABB, ale také přímo zákazníkovi, jenž je tak včas upozorněn na hrozící nebezpečí. Samozřejmostí je i sledování kontrolovaných parametrů stroje on-line pomocí portálu ABB, kde je v rámci služby MACHsense-R zaregistrován a veden v rámci systému trvalého sledování provozních parametrů.

Pravidelné výsledky a zaznamenané parametry jsou pravidelně zasílány zákazníkovi v podrobné písemné zprávě, která rovněž umožňuje zákazníkovi plánovat konkrétní kroky pro preventivní údržbu, a dovoluje tak snižovat náklady na provoz jeho stroje, předcházet neplánovaným odstávkám, plánovat nákupy náhradních dílů a zaznamenávat historii chodu svých technologií.

www.abb.cz

Autor: Ing. Tomáš Langer, ABB s.r.o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI