Print

Systémy softwarového řízení údržby se derou na výsluní českého a slovenského trhu

-- 16.12.2009

Automatizované systémy řízení údržby získávají stále více příznivců. Využívají je nejen velké výrobní společnosti, ale i malé firmy zaměstnávající desítky či několik desítek zaměstnanců. Tyto systémy umožňují nejen řízení strojního zařízení, ale i širšího spektra hmotného majetku.

Pro počítačové řízení procesů údržby se zažil výraz CMMS (Computerized Maintenance Management Systems). Většina těchto systémů se zaměřuje na základní funkce údržby, které slouží především ke snižování počtu poruch výrobního zařízení. Nadstavbou těchto systémů se staly systémy označované jako EAM (enterprise asset management), u nichž jsou funkce CMMS rozšířeny o správu skladu náhradních dílů, obchodní zprostředkování náhradních dílů a o servisní služby nebo nástroje pro prediktivní údržbu. Nejvyšším stupněm jsou pak moduly pro řízení údržby zabudované přímo ve vyspělých systémech ERP. V současné době nabízí český a slovenský trh na dvě desítky druhů CMMS, od malých, které jsou určeny pro jednotlivá zařízení (např. stroje), po komplexní úpravy systémů. Prostředí se tímto stává vysoce konkurenčním. Systémy typu CMMS a EAM jsou k dispozici uživatelům v různých odvětvích, zejména jsou však implementovány v prostředí průmyslových podniků.


Cesta k dosažení úrovně západních zemí

I přes rozsáhlý trh s těmito softwarovými nástroji není užívání těchto systémů u nás tak obvyklé jako ve vyspělejších zemích. „V západních zemích je pozice EAM (Enterprise Asset Management) v rámci informačních systémů podniků ustálena a analytici se tam standardně zabývají odhadováním trendů a vyhodnocováním možných vlivů na vývoj v oboru. Naproti tomu ve střední a východní Evropě (CEE region), tedy v podstatě v tzv. ‚nových zemích EU‘, se v mnoha případech zatím jedná vůbec o první přijetí EAM systému do informačního systému, podnikové praxe a do manažerského uvažování,“ uvádí Radek Pjajčík ze společnosti IDS Scheer, která je významným partnerem společnosti SAP a certifikovaným partnerem IBM pro Tivoli Maximo pro celý region západní Evropy. „Hlavním důvodem je to, že investice do EAM/CMMS řešení je vždy spojena s dlouhodobým uvažováním a perspektivou, což jsou prvky v CEE stále silně nedostatkové,“ přichází Pjajčík s vysvětlením příčin tohoto stavu.

Vzrůstající zájem o nákup informačních systémů pro údržbu potvrzuje také Boris Soukeník, ředitel společnosti Synergit, která na trh přináší produkt SG Maintenance. Dle jeho mínění je oblast softwaru řízení údržby záležitostí teprve posledních dvou až tří let, kdy zákazníci teprve získávají ucelenou představu o svých požadavcích na tento systém. „Některé z nich k tomu donutila situace ekonomického boomu v letech 2007 – 2008, kdy mnohé výrobní podniky začaly vyrábět 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Zatímco pro údržbu byl dříve dostatečný časový prostor, v těchto letech přestaly útvary údržby zvládat potřebné preventivní činnosti,“ uvádí Soukeník a dodává, „právě tato zkušenost nyní řídí narůstající zájem o údržbu a některé společnosti přemýšlejí, jak se připravit na situaci, kdy se opět vrátí konjunktura.“ Hlavním důvodem této expanze je fakt, že si firmy začínají uvědomovat, že je to dlouhodobá investice, a teprve historická data z několika minulých let pomáhají v rozhodování o příčinách poruch a efektivní preventivní údržbě.


Implementace systému přináší řadu výhod

Na základě výsledků vyhodnocení průzkumu trhu, který proběhl formou rozsáhlé ankety čtenářů našeho časopisu, je patrné, že zabudování systému pro počítačovou podporu sektoru údržby nachází své opodstatnění nejen pro snadnější sledování a archivování dat. Mezi největší výhody plynoucí z užívání specializovaných systémů patří podle respondentů vliv na úroveň skladových zásob náhradních dílů. Dále má pozitivní vliv na zvyšování spolehlivosti dodávek finálních výrobků a na snižování celkových nákladů výroby. Kompletní přehled výhod můžete nalézt v grafu Hlavní důvody implementace řídicího systému pro oblast údržby. „Pomocí našeho softwaru lze plně řešit oblast preventivní a prediktivní údržby, řešení případných havárií, skladové hospodářství a nákup materiálů údržby. Velice silná je oblast analýzy, kde jsou náklady rozděleny podle toho, zda vznikly z důvodu preventivní údržby, či nutného zásahu,“ vyjmenovává výhody softwaru Michael Hégr, produktový manažer společnosti Minerva Česká republika. „Poměr těchto hodnot může firmě ukázat, zda náklady havarijních řešení nepřesahují ‚únosnou‘ mez a není-li ekonomicky výhodné zakoupit stroj nový,“ dodává Hégr.

Zajímavý modul pro dnešní nepříznivé ekonomické období, které přeje zejména úsporám, přináší společnost Inseko distribuující na našich trzích produkty společnosti Infor. Jejich nové řešení Infor EAM ASE (Asset Sustainability Edition) umožňuje zakomponovat energetický management a emisi do celkové strategie řízení majetku a jeho údržby. Efekt se zde projevuje jak snížením nákladů společnosti, tak i v dopadech na životní prostředí. „Energie je největším nepřímým provozním nákladem a představuje více jak 60 % všech provozních a údržbářských nákladů,“ připomíná Šandor.


Individuální řešení versus standardizované systémy

Další otázka v průzkumu měla odhalit, jaká kritéria jsou rozhodující pro nákup CMMS. Zde byly odpovědi v souladu s očekáváním, kdy nejdůležitějším faktorem bylo označeno naplnění specifických potřeb zákazníka. K tomuto připojují dodavatelé systému hypotézu, že je to způsobeno zejména tím, že každý provoz je něčím specifický. Proto má každá společnost nabízející tyto systémy vždy tým zkušených poradců, kteří mohou individuálně přistupovat ke každému řešení, a samotný produkt se potom přímo uzpůsobí pro specifickou aplikaci. Ovšem ani toto nemusí být jasně danou záležitostí. „Pokud se společnost rozhodne zavést nový EAM systém, volí mezi koupí a implementací softwarového systému nebo vyvinutím systému tzv. na míru. V posledních letech se stalo trendem užití standardizovaných softwarových řešení,“ říká zástupce společnosti IDS Scheer Radek Pjajčík. Hlavním důvodem tohoto trendu je podle něj fakt, že se systémy na míru po čase stávají neaktualizovatelnými, ať už z důvodu případné změny platformy, kterou dodavatel unikátního zákaznického systému nemusí zvládnout, nebo kvůli rozpadu dodavatelské firmy, jež se stará o toto řešení. „Dodavatelé těchto   systémů bývají totiž převážně malé počítačové firmy, které jsou často nestálé,“ vysvětluje Pjajčík.

K těmto skutečnostem se připojuje další prvek – globalizace ekonomiky, do které stále častěji vstupují mezinárodních ekonomické skupiny. Pak dříve nebo později nastupuje striktní požadavek standardizace a zavedení internacionálně osvědčených a použitelných řešení. Při výběru vhodného řešení pro jednotlivé provozy je rozhodující také jiný faktor, který závisí na současném stavu IT vybavení podniku. V případě, že je ve společnosti již zabudován nějaký ERP systém, je důležité zachovat jeho kompatibilitu s novým řešením, což už ovšem bývá pro většinu dodavatelských řešení samozřejmostí.


Implementace v průmyslových provozech

Z průzkumu vyplynulo, že softwarové řešení pro řízení údržby nachází uplatnění v širokém spektru průmyslových oblastí. „Segmenty průmyslu našeho řešení údržby – systém QAD EAM (Enterprise Asset Management) – jsou shodné s obory, ve kterých implementujeme celopodnikový informační systém QAD Enterprise Applications. Jedná se především o automobilovou výrobu, strojírenství, potravinářství, elektro a výrobu spotřebního zboží, kde se vyrábí malosériově, hromadně i na zakázku,“ vyjmenovává Hégr, přičemž tento trend potvrzuje také provedený průzkum. Mezi respondenty je v největší míře zastoupena oblast chemických, hutních, strojních a automobilových provozů. V závislosti na výsledcích průzkumu se navíc potvrzuje předpoklad, že o nákup těchto systémů projevují zájem zejména velké společnosti, kde jsou procesy složité a o jejich správu a údržbu se stará větší počet zaměstnanců. „ Naše řešení vyžadují zejména větší výrobní firmy, které mají buď velký počet zařízení, nebo jsou tato zařízení příliš složitá, či zaměstnávají velký počet údržbářů – 5 a více,“ potvrzuje Soukeník.

Příklady úspěšných implementací a výhod z nich plynoucích dokáže uvést ze svých referencí každý z dodavatelů daných řešení. „U významného výrobce spotřebního zboží jsme řešili možnost budování znalostní databáze. Když je v případě nestandardní poruchy její řešení detailně popsáno, dojde-li na daném stroji nebo jemu podobném k poruše, lze pomocí dříve nastavených parametrů rychle vyhledat postup, jak byla stejná nebo podobná porucha řešena. To samozřejmě šetří čas odstavení stroje a tím i náklady,“ popisuje jeden z takovýchto příkladů využití QAD EAM společnosti Minerva Michael Hégr. Příklad toho, že i když je u nás obor softwarového řešení řízení údržby ještě ve svém počátku, zabývají se jím také u nás správní odborníci, dokládá příklad společnosti Synergit: „Velmi úspěšnou implementaci systému řízení údržby jsme realizovali ve společnosti Kimberly Clark Jaroměř. Výsledky jsou oceňovány i v porovnání s dalšími podniky této mezinárodní skupiny po celém světě,“ vyzdvihává přínos Soukeník.


Krize brzdí většinu investic, softwarová řešení nevyjímaje

Přes všechny argumenty ohledně výhod plynoucích z užívání CMMS a EAM systémů je pro dnešní dobu typické, že většina nákladnějších investic musela být odsunuta na neurčito. Tento trend samozřejmě zpomalil také trh se systémy softwarového řízení údržby. „Ano, šetří se, kde se dá. Spíše dochází k odložení rozhodnutí o nákupu softwaru. Všichni sice chápou, že je to strategická investice s rychlou návratností, ale nyní jsou ve výrobních podnicích vážnější problémy,“ vysvětluje současnou tržní situaci Soukeník.

Nicméně jako u jiných oblastí v závodech je i zde potřeba pohlédnout za horizont a uvědomit si návratnost této investice právě v podobě oněch nesporných výhod. „Dnešní doba nabízí příležitost nastavit procesy, popřípadě implementovat systém pokrývající údržbu,“ říká Hégr a zakončuje vysvětlením, proč naopak dnešní doba přeje budování IT podpory, „v období růstu a plného provozu, kdy se firmy honily za termíny, na to v mnoha případech nebyl jednoduše čas, nyní je však vhodná doba tyto procesy připravit a co nejlépe zefektivnit.

Autor: Lukáš Smelík


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

ARaP 2019
2019-11-19 - 2019-11-20
Místo: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6
EPLAN Efficiency days 2019
2019-11-20 - 2019-11-20
Místo: Clarion Congress Hotel, Ostrava
EPLAN Efficiency days 2019
2019-11-21 - 2019-11-21
Místo: Hotel Magnus, Trenčín
Výroba nové generace: Technologické trendy
2019-11-27 - 2019-11-27
Místo: Plzeň

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI