Print

Strategie mobilní bezpečnosti: Šest věcí, které je třeba zvážit

-- 28.06.2017

Kombinujte inteligentní zařízení s flexibilní technologií a poskytujte upozornění v reálném čase.

Organizace procházejí významným vývojem v mnoha oblastech podnikání. Technické problémy v řízení rizik ohrožujících bezpečnost na pracovišti jsou v mnoha ohledech obdobné jako v jiných částech podniku: existuje software, který minimalizuje překážky, jež brání v získávání informací ze zdroje do systému, jenž zase umožňuje správným lidem provádět zasvěcená, proaktivní a vykonatelná rozhodnutí.

Archaické programy na ochranu zdraví a bezpečnosti práce (EHS = environmental health and safety) spoléhají na to, že zaměstnanci shromažďují údaje ručně, přenášejí informace do tabulek nebo neslučitelných, vzájemně nesouvisejících softwarových produktů, nebo dokonce do papírových šanonů a neustále tento proces opakují. Takové programy sice mohou stačit pro splnění minimálních požadavků vyplývajících ze zákona, ale obvykle jsou nedostatečné kvůli lidské chybě a velkému množství informací spojených s danou problematikou. Chybí-li adekvátní software, není k dispozici zpravodajská služba, která by informovala o proaktivních preventivních opatřeních.

Mobilní zařízení integrovaná s nástroji EHS a využívající konektivitu v reálném čase, nativní (vlastní) aplikace a snadné zadávání dat v terénu mění poměry v dané problematice. Do středu dění umísťují zaměstnance, nikoli manažera bezpečnosti práce. Pomocí mobilních zařízení mohou být údaje od všech zaměstnanců shromažďovány za provozu. Stejně tak obráceně mohou titíž pracovníci v terénu a jejich manažeři dostávat za pochodu aktuální informace a výstrahy. Mobilní zařízení uvolňují potenciál tím, že odhalují nebezpečné způsoby chování, čímž přispívají ke snižování míry rizika na pracovišti. Podílejí se rovněž na rychlejší adopci nových zaměstnanců (a dodavatelů) díky transformaci zdrojových dat získaných v reálném čase z provozu a jejich okamžitému transferu do použitelných opatření.

Například u správy událostí nejsou dokončena žádná hlášení bez nějaké formy dat o místní poloze. GPS a mapovací služby jsou včleněny téměř do všech současných inteligentních mobilních zařízení (telefonů a tabletů) jako nativní aplikace. Důležitá data o poloze mohou být okamžitě přeposílána manažerům a zaměstnancům, jakmile se aplikace v zařízení připojí k nástrojům EHS.

Podobně i všechna ostatní inteligentní mobilní zařízení mají nějakou formu kamery, jež je schopna zachytit vysoce kvalitní fotografie a videa. Obě možnosti se již často používají k hlášení incidentů a auditů, ale když jsou připojeny k systémům EHS, poskytují okamžitě nezbytnou vizuální podporu.

Žádné mobilní zařízení není kompletní bez řady aplikací navržených tak, aby splňovaly svůj hlavní účel – komunikaci. Díky efektivnímu využívání telefonních protokolů a chatových aplikací, jakož i nástrojů pro nahrávání hlasu, diktování a zaznamenávání záznamů se značně snižuje zátěž pracovníků pohybujících se v první linii při sběru a vkládání dat do systému EHS v terénu. Mobilní zařízení zvyšují přesnost a výrazně zkracují čas spojený s dokončením úkolů.

Spojení nativních schopností s existujícím podnikovým softwarem EHS kombinuje nejmodernější technologie s ověřenými aplikacemi v praxi. Naproti tomu přijímání nových, nekompatibilních entit představuje v rámci managementu rizik značné nebezpečí. 

Přehodnocení mobilních požadavků

Na rozdíl od jiných mobilních aplikací není volba mobilní EHS aplikace jednoduchým soubojem mezi „vlastnostmi a funkcemi“. Vzhledem ke složitosti a různorodosti provozních požadavků, ať už v rámci společností, či v rámci odvětví, nepomáhá jednoduchý seznam funkcí pro aplikaci EHS při hodnocení jejich potenciální účinnosti nebo vhodnosti.

V rámci zavádění mobilních EHS aplikací vezměte v úvahu následujících šest základních požadavků: 

1. Prošla daná aplikace testováním v terénu a je připravena k ostrému použití?

Zcela zásadní je, aby byla daná aplikace vyvíjena s cílem umožnit uživatelům vstup kdekoli v terénu. To znamená, že aplikace byla optimalizována s ohledem na jednoduchost, pohodlí, rychlost a relevanci v prostředích a podmínkách, v nichž uživatelé pracují. Nádherně zpracované výsledkové listiny mohou upoutat zájem manažera pro bezpečnost, ale skutečná otázka zní: Bude tento nástroj fungovat v rukou mých pracovníků, kteří se pohybují v přední linii a v prostředí nejvyššího rizika? Pouze 100% osvojení a zapojení mobilní EHS aplikace v praxi je jedinou cestou k dosažení 100% bezpečnosti. 

2. Jsou konfigurovatelné náhledy jednoznačné a optimalizované pro mobilní zařízení?

Uživatelsky přívětivý design je zásadní a nejdůležitější právě pro uživatele v terénu. Mějte na paměti, že mobilní aplikace nejsou jen o zmenšení obrazovky. Ve skutečnosti mnoho mobilních aplikací zůstává fixováno na jednotlivé náhledy na stránku a zanedbává důležitější prvky vzhledu. Vezměte v úvahu zkušenosti uživatelů při navigování v rámci aplikace oproti pouhé fixaci na konečnou cílovou stránku. 

3. Je daná aplikace optimalizována pro zachycení vedoucích ukazatelů?

Zachycení incidentů, které se vyskytují v terénu, je zřejmým a základním požadavkem každého mobilního řešení EHS. Aby bylo možné splnit to, co mobilní aplikace nabízí, musí se mobilní řešení EHS optimalizovat a zaměřit na ty funkce, které zachycují vedoucí ukazatele, včetně rizik, riskantního jednání a drobných příhod, jež se regulačním orgánům formálně neoznamují. Měřítka vedoucích ukazatelů musejí být součástí mobilního řešení, pokud chcete, aby váš podnik dosáhl výrazné změny v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 

4. Nabízí aplikace integrované prediktivní a normativní analytické schopnosti?

Zatímco některé aplikace tvrdí, že poskytují analýzu dat, generují především zprávy, které popisují, jaké incidenty se staly a kdy. Podrobné popisy o minulých událostech, přestože jsou poučné, jsou velmi omezené, co se týče podpory aktivních činností. Hojný datový tok proudící z referenčních míst a poskytovaný díky širokému přijetí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace nabízí příležitost pro „síťový efekt“ v oblasti bezpečnosti na pracovišti. Data v reálném čase, která jsou zpracovávána pomocí algoritmů strojového učení, jsou schopna poskytnout uživatelům příslušné pokyny v souladu s platnými normami.

Data, jež jsou shromažďována zaměstnanci podniku, se ukázala jako vysoce prediktivní pro budoucí závažné události. Informace shromážděné z hlášení o drobných poraněních, skoro nehodách, rizicích a bezpečnostních pozorováních se ukazují jako vlivné vedoucí ukazatele. Ovládací panely, zprávy a výstrahy, které upozorňují na riziko a poskytují okamžitou příležitost k prevenci, musejí být nedílnou součástí každého mobilního řešení. Ujistěte se, že vaše mobilní EHS aplikace je nedílnou součástí bezpečnostního ekosystému, jenž zabraňuje vzniku nežádoucích událostí a neslouží jen k podávání zpětného hlášení. 

5. Má daná aplikace mobilní EHS software jako platformu, nebo se jedná o samostatnou entitu?

V ideálním případě propojte stávající EHS software tak, aby se změny v hlavním systému automaticky projevily v mobilní aplikaci. Potřebujete zaznamenat nové informace? Měli byste být schopni je bez problémů integrovat do existujícího softwaru, což vám umožní začít práci v terénu a dokončit ji v kanceláři. Získejte aplikaci, která může být vylepšena pro každý typ uživatele ve vaší společnosti a jež se přizpůsobí vašim průběžně se měnícím potřebám. 

6. Poskytuje váš prodejce příležitost ke spoluvytváření požadavků?

Tento poslední požadavek je založen na předchozí potřebě a může být nejdůležitější. Zajistěte možnost spoluvytváření požadavků se svým dodavatelem. Další funkce, u nichž zjistíte, že jsou důležité pro použití v terénu, by měly být snadno zachyceny, zabudovány do základního softwaru a zobrazeny v mobilní aplikaci. Zpětná vazba uživatelů a vstupy z přední linie jsou rozhodující pro dosažení úspěchu. 

Vezměte v úvahu všechny typy pracovních míst, z nichž každé nese svá rizika a odráží různé zkušenosti jednotlivců, kteří zde danou práci provádějí. Mohli bychom vědět, kdo daný člověk je, bez jakého školení se neobejde, a měli bychom rovněž znát i konkrétní čas a místo, kdy potřebuje poradit či postrčit. Dále zvažte možnosti průmyslového internetu věcí (IIoT), v rámci kterého můžeme sledovat objekty a zařízení, s nimiž se lidé na pracovištích každodenně setkávají. Nyní spojte tyto dvě záležitosti dohromady.

Dnes jsme již schopni zajistit zaměstnancům na pracovištích tu nejvyšší úroveň bezpečnosti, jelikož se zaměřujeme na jejich potřeby způsobem, který nahradí obecné rady velmi přesnými informacemi přizpůsobenými druhu činnosti, každému jednotlivci a nejvypjatějším okamžikům.

Vezměte si vzor z vašeho marketingového oddělení, které již pravděpodobně nerozesílá nevyžádané „stejné nabídky pro všechny“ a místo toho zasílá personalizované zprávy šité na míru. Původní přístup jednoho k mnoha se změnil na individuální zaměření na konkrétního zákazníka. Pokud máte zájem o průlomové nápady v oblasti řízení bezpečnosti práce, aplikujte v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce zkušenosti získané z digitálního marketingu a z jeho podporujících technologií a nezapomeňte přitom na mobilní strategie. Ř&Ú 

Jason Dea je ředitel produktového marketingu ve společnosti Intelex Technologies a Gary Edwards je poradce v oblasti informačních technologií společnosti Intelex Technologies.

Autor: Jason Dea a Gary Edwards, Intelex Technologies


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
Stlačený vzduch
2019-04-16 - 2019-04-16
Místo: Hotel Avanti ****, Brno
Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové
Výroba nové generace - Lokální průmysl na globální úrovni
2019-04-24 - 2019-04-24
Místo: MSIC Ostrava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI