Print

Šroubové spoje pro tlaková zařízení a možnosti jejich prediktivní údržby

-- 21.09.2016

S ohledem na množství možných kombinací použitých materiálů a rozdílnosti geometrií šroubových spojů, nelze zatím vytvořit jednoznačné směrnice, které by u tlakových systémů platily obecně pro šroubové spoje tlakových zařízení podobně jako platí pro svary. Pro provoz tlakových zařízení je jejich integrita nesporně úplně stejně důležitá.

Proto skupina evropských odborníků v utěsňování jako první krok vytvořila obecnou normu zabývající se jejich výpočty ČSN EN 1591-1:2009. Na výpočtovou metodu navazuje další část normy ČSN EN 1591-4:2014 s názvem „Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích“, která vznikla na základě nutného zajištění kvality montážních prací s cílem snížení velkého vlivu podílu „LIDSKÉHO FAKTORU“ – podílí se na správném výsledku až do výše 50%!

Znalosti nelze nahradit jen dlouholetými zkušenostmi! Montéři, mistři a jejich vedoucí musí znát vlastnosti aktuálních těsnicích materiálů, jejich změny v různých zatěžovacích stavech, užití vhodných nástrojů a postupů pro montáž „spolehlivých šroubových spojů“.

Problematiku provozu tlakových zařízení musí nejlépe znát jejich provozovatel (a to i všechna zatížení, která se v provozu vyskytují) a je jeho zájmem udržet spolehlivé utěsnění po plánovanou dobu mezi odstávkami, tak je logické, že všechny tyto informace musí být zavedeny v jeho informačním systému. Musí také vědět, s jakým těsněním dosáhne požadované spolehlivosti, jaká technická opatření musí během odstávky realizovat a připravit podklady k montáži šroubových spojů kritických aplikací tak, aby vyloučil „lidský faktor“ pracovníků. Norma určuje i potřebné znalosti a odpovědnosti odborného personálu k dosažení požadované spolehlivosti šroubových spojů. Současné možnosti systémů prediktivní údržby toto umožňují pomocí automatizovaného sběru informací s uložením poznatků shrnutých v protokolech proběhlých montáží.

Systém kvality každého provozovatele tlakového zařízení musí nastavit sledování řešení netěsností spojů a vydávat nápravná opatření, současně vést historii zásahů při opravách nebo změnách u problémových spojů, aby se dosáhlo systematického přístupu odborného personálu a tím i integrity tlakových zařízení odpovídající aktuálnímu stavu techniky, závazné příkladně pro členy charty „Responsible care“.

Kontrolou se má stanovit a posoudit skutečný stav zařízení včetně stanovení příčin opotřebení nebo poškození a odvození potřebných důsledků při dalším provozu.

Údržbářské a montážní práce smějí být prováděny proto jen zaměstnanci, kteří jsou pro to kvalifikovaní a zaměstnavatelem pověřeni. Musí disponovat odborným vzděláním nebo školením odborných znalostí a systematicky plnit dílčí odpovědnosti!

Kontrola šroubových spojů

Smontované šroubové spoje mají být kontrolované na dosažené výsledky šroubů/svorníků, aby byla zaručena dlouhodobá funkce spoje. Podle typu rizika kritičnosti spoje musí být správný výsledek montáže zaručen. Německá VDI 2862 v částech 1 a 2 rozlišuje šroubový spoj podle možného potenciálu ohrožení do tří kategorií. Kategorie A popisuje požadavky na spoj s nebezpečím ohrožení života, zdraví či životního prostředí, kategorie B s rizikem poruchy nebo výpadku systému a kategorie C vše, co neodpovídá ani kategorii A ani B. Problém u těsněných spojů plyne často z toho, že těsnění jsou silově staženy s potenciálem tečení příp. sedání spoje a tím i příčinou povolení spoje.

Též utahovací moment vytvořený krutem při montáži může vést k povolení a tím ke ztrátě předpětí šroubového spoje. To je třeba respektovat, zejména u šroubových spojů s krátkou svěrnou délkou. Tomuto problému lze zabránit tahovým utahováním, např. pomocí napínacích hydraulických válců (bolt tensioning).

U momentového utahování je mimořádně důležité zajistit výsledek montáže s vlivem nejistoty špatně odhadnutého součinitele tření. Proto je důležité, že dodatečně k řídící veličině (zde utahovací moment) je pro přezkoušení použita nezávislá kontrolní veličina (např. úhel natočení). Postup se současným měření utahovacího momentu a úhlem natočení u obvyklých přírubových spojů není vhodný vzhledem k poddajnosti listů přírub.

Srovnání postupů pro kontrolu šroubů

Možné kontrolní postupy se velmi silně odlišují ve svém principu, poměru cena/výkon, robustnosti a četnosti kontroly. Následující tabulka nabízí přehledné srovnání všech faktorů:

Závěrem

Používané systémy šroubových spojů mají v první řadě plnit řádnou funkčnost v systému příruba – šroubový spoj – těsnění. K dosažení tohoto požadavku je nutno použít doporučené postupy s odpovědností kvalifikovaného personálu a odpovídající kontroly.

Provozovatelé a výrobci tlakových zařízení musí vyžadovat a sbírat důležitá data pro zajištění bezpečných a těsných šroubových spojů a tím zvyšovat bezpečnost a spolehlivost provozovaných tlakových zařízení.

Prediktivní přístup údržby v případě šroubových spojů u tlakových zařízení má potom šanci hrozící kolizní stavy předvídat, plánovat a provádět procesy oprav či úprav kritických šroubových spojů a dosáhnout tím spolehlivé integrity tlakových zařízení v souladu s aktuálním stavem techniky 21. století s možnostmi dnešních systémů inteligentní údržby.

www.techseal.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI